Naiset ovat aktivoituneet viime vuosina etenkin rahastosijoittajina. Esimerkiksi OP kertoi vuoden 2018 kesäkuussa julkaistussa artikkelissaan , että pankin rahastosäästäjissä on ensi kertaa enemmän naisia kuin miehiä.

Naiset ottavat keskimäärin huomattavasti vähemmän riskiä sijoituksissaan, millä tarkoitetaan sijoitusten vahvempaa suuntaamista korkorahastoihin. Korkeamman riskin osakerahastoissa naisten osuus sijoittajista on noin kolmannes, poikkeuksena vastuulliset osakerahastot, joiden omistajista yli 60 prosenttia oli naisia.

Puolestaan pörssiyhtiöiden omistuksia vertailtaessa kotitalousomistajista naisia oli lukumääräisesti 34 prosenttia. Naisten omistusten arvo oli puolestaan vain 17 prosenttia koko pörssin arvosta – eli naisten omistusosuudet ovat miehiä pienempiä.

Naiset suosivat pörssisijoituksissa vastuullisia ja kuluttajien tuntemia yhtiöitä, kun taas miehet sijoittajat riskipitoisempiin teknologiaosakkeisiin.

Faktana voidaan sanoa, että naiset ylipäätäänkin sijoittavat miehiä vähempiriskisesti. Nopeasti voisi ajatella, että riskittömyys vesittäisi tuotot, mutta tilastojen mukaan käykin päinvastoin: naisten suosima varovaisempi sijoitusstrategia johtaa parempiin tuloksiin pitkällä aikavälillä.

Sukupuolten eriytyminen sijoittamisessa alkaa jo lapsuudessa

Naisia on viime vuodet rohkaistua sijoittamaan, ja naisten määrä sijoittajina onkin kasvanut hyvin.

Aktiivisena sijoittajana ja talousvalmentajana toimiva Nina Nordlund näkee yhteiskunnassa vuosikymmeniä vaikuttaneiden rakenteiden pitäneen naiset pitkään pois sijoittamisen maailmasta. Perinteisesti sodan jälkeisinä vuosikymmeninä mies vastasi pääosin perheen elättämisestä, kun naisten rooli oli hoitaa kotia.

– Naiset tienaavat yhä keskimäärin miehiä vähemmän, jolloin sijoitettavaa rahaakin on vähemmän. Ja jos tätäkään rahaa ei laiteta tuottamaan, varallisuusero naisten ja miesten välillä kasvaa iän myötä entistä suuremmaksi.

Lapsiperheiden taloudenhoitoon lapset ja raha -blogisarjan ja -kirjansa kautta erikoistunut Nordlund kertoo myös mielenkiintoisesta tutkimuksesta koskien sukupuolittunutta sijoituspuhetta:

– Sen mukaan tytöille puhuttiin vähemmän sijoittamisesta kuin pojille. Jos talouskasvatuksessa sukupuolet eriytyvät jo tässä vaiheessa, myöhempi ero suhtautumisessa sijoittamiseen ei ole yllätys, Nordlund herättelee.

Nordlundin oma ajatus oman taloustietämyksensä jakamisesta syntyi, kun hän alkoi miettiä järkevän rahankäytön opettamista koulutaipaletta aloittaville lapsilleen.

– Niihin aikoihin pikavipit olivat tulleet juuri markkinoille. Hikipisarat nousivat otsalleni ajatellessani, kuinka kuka tahansa juuri 18 vuotta täyttänyt saattoi ottaa lainaa 100 prosentin korolla ymmärtämättä seurauksia. Olen puhunut aina avoimesti rahasta, se ei ole ollut koskaan tabu minulle.

Sijoitusviestinnästä uupuu tarttumapinta naisille

Nordlund kokee, että sijoitusviestintä on kaiken kaikkiaan sukupuolittunutta.

– Aika miehinen maailma se on edelleen, kun puhutaan vain tuotoista ja indeksien voittamisesta. Jos viestintään ei tuoda muuta merkityksellisyyttä, esimerkiksi pehmeämpien arvojen kautta, naiset eivät kiinnostu aiheesta.

Myös asiantuntijat voivat olla asenteellisia, ja Nordlund kertoo tästä esimerkin. Eräässä naisille suunnatussa sijoitusillassa kaikki analyytikot olivat miehiä. Yleisöstä kysyttiin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sijoituksiin, jolloin yksi analyytikko kommentoi, että en sijoittaisi suksifirmaan.

Kysyjä varmasti kaipasi parempaa analyysia ilmastonmuutoksen talousvaikutuksista eikä tällaista letkautusta. Yhä useampi tutkimushan vahvistaa, että yritysten vastuullinen toiminta, kuten ympäristövastuu, johtaa pitkällä aikavälillä parempaan tulokseen.

Löydä oma motiivi sijoittamiseen ja laita varasi poikimaan

Pitkäjänteisen sijoittamisen tärkeänä perustana on Nordlundin mukaan oikean motiivin löytäminen.

– Itselläni se on taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen eli tilanne, jossa sijoitusten tuotot kattavat elämisen kulut. Olen laskenut, että yhdistämällä osake- ja asuntosijoittamisen ja hyödyntämällä velkavipua, se on mahdollista pitkällä aikavälillä.

Tilastojen mukaan suomalaisilta löytyy runsaasti tehotonta varallisuutta. Tilastokeskuksen tuoreimman Rahoitustilinpito-raportti (2017) kertoo talletusten olevan suosituin säästö-ja sijoitusmuoto. Suomalaiset makuuttavat matala- tai jopa nollakorkoisilla säästötileillään peräti 86 miljardin euron edestä varallisuutta.

Tuottavimpiin pörssiosakkeisiin (38 mrd. euroa) ja rahasto-osuuksiin (24 mrd. euroa) suomalaiset ovat kiinnittäneet varoja yhteensä 62 miljardin euron edestä. Tehottomissa säästöissä on siis kiinni 28 prosenttia ja tuottavimmissa sijoituksissa 21 prosenttia kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista.

Historiallisesti pörssiosakkeet ovat eri sijoitusinstrumenteista tuottaneet parhaiten, vaikka lyhyellä aikavälillä tuotot voivat olla negatiivisia. Pörssisäätiön julkaisemien laskelmien mukaan pörssiosakkeet ovat tarjonneet vuodesta 1993 vuoden 2019 alkuun mennessä keskimäärin liki kymmenen prosentin tuoton.

– Pidän itse järkevänä olla mukana eri omaisuuslajeissa ja hajautan itse rahani moniin eri sijoituslajeihin. Ensin aloitin osakkeilla ja sen jälkeen otin lapsille rahastoja. Nyt sijoitan myös asuntoihin ja arvometalleihin sekä listaamattomiin yrityksiin, vaikka se on kyllä arpapeliä, Nordlund valottaa omaa sijoitusportfoliotaan.

Esikuvat ja verkostoituminen tärkeissä rooleissa

Nordlund näkee, että rohkaistuakseen sijoittajina naiset tarvitsevat esikuvia, jotka kertovat omasta matkasta vaurastumisen polulla.

– En puhu tässä miljonääreistä vaan pari askelta edellä sijoittamisessa olevista henkilöistä. Tällaisia ihmisiä voi löytää omasta lähipiiristä tai osallistumalla esimerkiksi sijoituskurssille tai -valmennukseen.

Naisille löytyy omia verkostoja sijoittamisen saralla. Esimerkiksi muutama vuosi sitten perustettiin Naisten Oma Pörssiklubi. Myös naisille suunnattu alkujaan Facebook-ryhmäksi perustettu Ompeluseuran Talousgurut järjestää nykyään sijoitustapahtumia.

– Monille rahasta puhuminen on muuten tabu, mutta näissä tilauksissa voi vapautua puhumaan rahasta ja sijoittamisesta sekä luoda omaa verkostoa sijoittamisen ympärille, jonka kanssa voi jatkaa aiheesta puhumista myös tapahtumien ulkopuolella, Nordlund päättää.

Lähteet:

Naiset ohittivat miehet OPn rahastosijoittajina, ja vaurastuminen vastuullisesti kiinnostaa

Rahoitustilinpito, 2017 – Tilastokeskus

Eri sijoitusmuotojen tuotto Suomessa – Pörssisäätiö