Pellervon taloustutkimuksen toteuttaman metsäsuhdannekatsauksen mukaan puun kysyntä jatkuu tänäkin vuonna vahvana muun muassa maailmantalouden piristymisen takia. Vienti vetää ja metsäteollisuus tarvitsee puuta, jotta se voi vastata vilkastuvaan kysyntään. Hakkuissa päästään tänä vuonna PTT:n ennusteen mukaan lähelle 65:tä miljoonaa kuutiometriä.

– Nyt kun metsäteollisuudella menee hyvin, voi sanoa, että myös suomalaisella metsänomistajalla menee hyvin. Puutavaralle on kysyntää, ja se kohdistuu aika tasaisesti eri puulajeihin, kertoo tutkimusjohtaja Paula Horne PTT:ltä.

Tänä vuonna odotettavissa on, että sahatavaran vienti jatkaa nousuaan, mutta hintakehitykseen ei ole luvassa suuria muutoksia. Mäntysahatavaran hinta saattaa kuitenkin kohentua virkoavan markkinatilanteen ansiosta 0–2 prosenttia, kun viime vuonna keskihinta laski. Hintoihin vaikuttaa erityisesti kilpailutilanteen kehittyminen Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa.

PTT:n ennusteen mukaan paperin kysyntä vähenee tänä vuonna hieman viime vuodesta. Kartongin kysyntä jatkuu sen sijaan vakaana. Sellun vienti nousee ennusteen mukaan jopa 15 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikuttaa erityisesti se, että metsäteollisuuden viime vuosina tekemien investointien ansiosta tuotantokapasiteetti on noussut.

Myös metsänomistamisen kannattavuus on noussut, ja bruttokantorahatulot ovat kasvaneet puun parempien hintojen sekä lisääntyneiden hakkuumäärien myötä. Tänä vuonna odotettavissa on, että bruttokantorahatulot nousevat 2,04 miljardiin euroon. Se tarkoittaisi 3–5 prosentin kasvua viime vuodesta.

PTT:n metsäsuhdannekatsaus julkaistaan kolmesti vuodessa. Edeltävän katsauksen pääkohtiin voit tutustua täältä:

Puun kysyntä kasvaa yhä

Muuta evästeasetuksiasi