OP Joukkorahoituksesta vastaava johtaja Kaarlo Luostarinen tunnistaa haasteen, joka liittyy termin moniin merkityksiin.

– Ennen kuin sijoittaa mihinkään, on hyvä tietää, mihin on lähdössä mukaan.

Hän arvelee, että joukkorahoitus sijoitusmuotona kiinnostaa, sillä se lisää sijoittajan valinnanvaraa ja digitaaliset alustat mahdollistavat pienten yritysten tukemisen ja niihin sijoittamisen.

– Osaltaan varmasti startup-kulttuurin nousu ja ihmisten arvovalinnat lisäävät kysyntää joukkorahoitukselle. Aiemmin osakesijoittaminen on kohdistunut pääasiassa pörssilistattuihin yhtiöihin, Luostarinen toteaa.

Selvitä, onko kyseessä lahjoitus- vai sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

Mitä sitten pitäisi tietää, jos haluaa sijoittaa joukkorahoituskierroksen kautta?

– Ensinnäkin kannattaa selvittää, onko kyseessä sijoitus- vai lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus. Esimerkiksi osakemuotoisessa joukkorahoituksessa sijoittajasta tulee yhtiön osakkeenomistaja, eli sijoittaja saa rahan vastineeksi osakkeita. Lahjoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa vastine on tyypillisesti tuote tai lahja.

Yhdysvaltalainen, globaalisti toimiva Kickstarter on tunnetuimpia esimerkkejä lahjoituspohjaisesta joukkorahoitusalustasta. Monesti sitä kautta tehdyistä lahjoituksista saa jotakin vastineeksi, esimerkiksi yrityksen tuotteen, mikäli se päätyy tuotantoon.

Jos lahjoituksen tekee, kannattaa tarkkaan selvittää, mitkä ovat rahoituskierroksen reunaehdot ja saako rahansa takaisin, mikäli kierros ei johdakaan toivottuun lopputulokseen.

Jos on kiinnostunut joukkorahoituksesta sijoitusmielessä, kannattaa Luostarisen mukaan tutustua hyvin perusteellisesti kohteeseen ja kampanjaan, sekä siihen mistä siinä kyse.

– Tärkeintä on varmistaa, että kohde vastaa ajatusta siitä, mitä etsii. Siksi yhtiön dokumentaatioon on syytä tarkasti tutustua. Käytännön ohjenuorana voi esimerkiksi olla, että sijoitat vain sellaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminnan ymmärrät. hän vinkkaa.

Tutustu sijoituskohteeseen huolella

Sijoitusmuotoista joukkorahoitusta säätelee vuonna 2016 säädetty joukkorahoituslaki, jossa on määritelty muun muassa, että rahoituskierroksen kohteena olevasta yrityksestä tulee olla määrämuotoisesti laadittuna perustietoasiakirja. Tästä asiakirjasta löytyy tiivistettynä kaikki oleellinen tieto yhtiöstä.

– Kannattaa myös tutustua yrityksen tilinpäätökseen. Siitä on hyvä tarkistaa ainakin liikevaihto, joka kertoo, onko yrityksellä jo maksavia asiakkaita, eli missä määrin yhtiön idea ja tuote on jo kaupallistettu. Lisäksi kannattaa katsoa, tekeekö yritys tulosta eli onko toiminta kannattavaa. Myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys on tärkeä huomioida. Taseesta voi katsoa yrityksen velkaantumisastetta.

Lisäksi rahoituskierrosta varten laaditaan usein markkinointiesite, jossa kerrotaan yrityksen toiminnasta. Sekin kannattaa käydä huolella läpi, ja kiinnittää huomiota esimerkiksi yhtiön kasvumahdollisuuksiin Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Osakemuotoiseen joukkorahoitukseen osallistuttaessa on hyvä huomioida, että samalla sitoutuu hyvin usein osakassopimukseen.

– Osakassopimus on hyvä asia, sillä se turvaa piensijoittajan oikeudet ja velvollisuudet. OP pitää tärkeänä, että osakassopimus on olemassa, mainitsee Luostarinen.

Arvojen mukaista sijoitustoimintaa

Joukkorahoitus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuksia laajentaa salkkuaan.

– Suomessa on valtavasti lupaavia kasvuyrityksiä, jotka ovat niin sanotusti pinnan alla. Näihin sijoittaminen on aiemmin ollut pääasiassa enkelisijoittajien ulottuvilla, mutta digitaalisen alustan kautta tapahtuva joukkorahoitus mahdollistaa näihin tutustumisen ja sijoittamisen kaikille, Kaarlo Luostarinen kertoo.

Pienempien yritysten rahoittaminen sopii monen sijoittajan arvoihin ja ideologiaan: se luo kasvumahdollisuuksia, voi parantaa työllisyyttä ja edistää myös alueellista kehitystä.

Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös joukkorahoitukseen liittyy aina riski.

– Osakesijoittaminen ylipäätään on luonteeltaan riskialtista puuhaa, ja sijoitettaessa pieniin, listaamattomiin yhtiöihin on riski vieläkin korkeampi. Toisaalta korkea riski voi parhaimmillaan mahdollistaa korkean tuoton, Luostarinen muistuttaa.

– Kun sijoitetaan hyvin alkuvaiheessa oleviin yrityksiin, liiketoiminnan riskit ovat vielä suurempia. Kaikki yritykset eivät välttämättä säily hengissä. Sijoittajan kannattaakin hajauttaa sijoitukset useampaan, esimerkiksi 10 yritykseen, jotta riskit saadaan hajautettua, hän jatkaa.

Joukkorahoituksen kautta sijoittaminen eroaa suuriin ja vakiintuneempiin pörssiyrityksiin sijoittamisesta myös muuten kuin toiminnan epävarmuuden kannalta.

Joukkorahoituskohteille ei ole vielä pörssiä vastaavaa kauppapaikkaa, joten kaupankäynti omistuksilla on hankalampaa kuin pörssiosakkeilla.

– Kehitystä on tapahtumassa, ja omistuksia voi toki myydä nytkin, mutta ei vielä samalla tavalla kuin pörssissä.

Sijoittajalle turvaa

Sijoitusmuotoista joukkorahoitusta säätelevä joukkorahoituslaki syntyi tarpeesta luoda yhteiset pelisäännöt ja turvata sijoittajan asemaa.

– Pyrkimys on, että sijoittajalle kerrotaan kaikki olennainen tieto, jotta tämä pystyy tekemään päätöksen sijoituksesta. Laki luo pelisäännöt välittäjille, rahoitusta hakeville yrityksille kuin myös sijoittajille. Markkina on ollut voimassa vasta vähän aikaa, joten on hyvä, että sääntely on jo olemassa.

Kun joukkorahoituskierros avautuu, alkaa määräaikainen merkintäaika, joka on pörssilistautumiseen verrattuna pidempi, yleensä 4-6 viikkoa.

OPn järjestämillä joukkorahoituskierroksilla on aina minimitavoite, jonka saavuttaminen on edellytys sille, että kierros toteutuu. Samoin sillä on maksimitavoite, jonka täytyttyä kierros sulkeutuu.

– Sijoittajan on siis hyvä olla hyvissä ajoin liikkeellä, sillä kun aika loppuu tai kierros tulee täyteen, ei enää ole mahdollisuutta päästä mukaan, Luostarinen kertoo.

Myös sijoitusten läpinäkyvyyteen on OPlla panostettu. Joukkorahoitukseen sijoittamisen jälkeen osakkeet kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille, jossa osakkeet säilytetään.

– On tärkeää, että sijoittaja näkee sijoituksensa verkkopankin salkkuraportilla. Näin ollen hän tietää aina omat omistuksensa eri yhtiöissä, Luostarinen sanoo.

OP Joukkorahoitus mahdollistaa suorat sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin. Parhaillaan käynnissä on Luomu Invest Oy:n rahoituskierros, johon voit tutustua osoitteessa op-joukkorahoitus.fi.

OP toimii OP Joukkorahoituspalvelussa välittäjänä. OP ei tarjoa palvelussa sijoitusneuvontaa tai anna rahoitusta hakevaan yritykseen liittyviä suosituksia.