Teleoperaattoreiden, kuten Elisan, osakkeet lukeutuvat niin sanottuihin defensiivisiin osakkeisiin. Se tarkoittaa, etteivät ne reagoi juurikaan talouden laskuihin ja nousuihin. Tämän takia myös Elisa on melko tasainen valinta sijoittajalle, OPn analyytikko Kimmo Stenvall kertoo.

– Elisa on mennyt jo useamman vuoden siten, etteivät suhdannesyklit ole juurikaan vaikuttaneet liiketoiminnan kehitykseen. Vaikka taloudessa menee heikommin, operaattorit tekevät hyvää tulosta. Ja toisaalta vaikka taloudessa menisi todella kovaa, operaattorin tulos ei siitä huomattavasti parane.

Tätä selittää Stenvallin mukaan se, että tietoliikenneyhteyksiä tarvitaan talouden tilanteesta huolimatta. Lisäksi teknologian kehitys etenee talouden suhdanteista riippumatta ja on keskeisempi tulosajuri kuin suhdannetilanne.

Defensiivisten osakkeiden eräänlainen vastinpari ovat sykliset osakkeet, jotka reagoivat herkästi talouden suhdanteiden muutoksiin. Talouden piristyminen on näkynyt Euroopassa esimerkiksi konepajojen kurssikehityksessä.

Elisaan ei myöskään liity eksotiikkaa sen toiminta-alueen takia. Yritys toimii muun muassa euromaissa Suomessa ja Virossa. Tämä rajaa pois toimintaympäristön aiheuttamia, yrityksestä riippumattomia yllätyksiä. Kovinkaan todennäköiseltä ei vaikuta esimerkiksi se, että poliittiset konfliktit voisivat lamauttaa yrityksen.

– Kehittyvissä maissa esimerkiksi valuuttaliikkeet voivat olla rajuja, ja niiltä ei voi oikein suojautua. Usein myös yhteiskunnan rakenteet voivat olla kehittymättömät ja poliittinen valta keskittynyt - teleoperaattorit joutuvat hankkimaan esimerkiksi radiotaajuudet aina valtiolta, ja huutokaupoissa hinnat voivat karata käsistä.

Mitä osakkeet maksavat?

Elisaa on melko monen suomalaisen sijoittajan osakesalkussa. Tähän on Stenvallin mukaan erityinen, historiaan nojaava syy.

– Kun Elisa meni vajaa parikymmentä vuotta sitten pörssiin, jokaista vanhaa puhelinosaketta kohden sai Elisan osakkeita. Näin moni päätyi osakesijoittajaksi.

Viime vuosina Elisan osakkeen hinta on pysytellyt Stenvallin mukaan noin 30-35 eurossa.

– Osake on ollut viime vuosina korkealle arvostettu suhteessa muihin eurooppalaisiin operaattoreihin, mutta siihen on selvä syy.

Elisan tuloskasvu on ollut Stenvallin mukaan sektorin kärkeä. Hän arvioi, että pienet yritysostot ovat osuneet hyvin lankulle ja investoinnit ovat olleet hyvin ennustettavissa. Sijoittajille on muodostunut vuosien saatossa vahva luottamus yhtiön johtoon.

Lyhyellä aikavälillä sijoittajille harmaita hiuksia on tuonut teleoperaattoreiden selvästi kiristynyt hintakilpailu, joka on luonut painetta myös Elisan osakkeeseen, Stenvall arvioi.

Huolet osoittautuivat kuitenkin hänen mukaansa turhiksi, ja osake on nyt elpynyt vahvan neloskvartaalin raportin seurauksena.

Operaattorit osana sijoitussalkkua

Osakkeen tuotto muodostuu kahdella tapaa: Sijoittaja saa osinkotuottoa pääsääntöisesti joka vuosi ja lisäksi yrityksen tuloksen kasvaessa kurssi nousee, mikäli osakemarkkinan arvostuskertoimet säilyvät ennallaan tai nousevat.

Historiallisesti teleoperaattoreilla osinkotuoton osuus kokonaistuotosta on ollut Stenvallin mukaan korkea, koska ne eivät ole juurikaan kasvattaneet tulostaan. Viime vuodet ovat olleet poikkeus, sillä mobiilidatan voimakkaan kasvun seurauksena myös tuloskasvu on ollut vahvaa.

– Sijoittajalle on hyvä lisä se, että osinko kilahtaa kerran vuodessa tilille. Operaattorisijoittajalle se on tärkeä tekijä.

Vuoden 2008 finanssikriisi laski myös Elisan osakekurssia ja osinkotuotot olivat tuolloin 8-9 prosenttia. Vuosi 2015 oli taas Elisan osakkeelle poikkeuksellisen hyvä, kun markkinoiden kannalta kaikki tähdet olivat Stenvallin mukaan suotuisassa asennossa.

Nykyään Elisan osinkotuotto on noin viisi prosenttia. Nyt taustalla on myös vahva tuloskasvu. Vielä pari vuotta sitten käyttökate eli se, mitä liiketoiminnasta jää operatiivisten kustannusten jälkeen, oli 500 miljoonan euron tuntumassa. Vuonna 2017 se meni yli 600 miljoonan.

Tulevaan kehitykseen vaikuttavat muun muassa korkomarkkinat, joiden tilanne alkaa asteittain normalisoitua. Stenvall arvioi, että se luonee painetta operaattoreiden kursseihin.

Tunne yrityksen toimiala

Ennen sijoituspäätöstä aloittelevan sijoittajan on syytä tutustua kohdeyrityksen liiketoimintaan ja yleisemminkin toimialaan.

– On hyvä olla kartalla siitä, mitä yhtiö tekee ja millaisia tekijöitä on liiketoiminnan taustalla. Rimaa ei kuitenkaan pidä nostaa turhan korkeaksi, eikä sijoittajan ole tarvetta tutustua tuloslaskelman ja taseen kaikkiin eriin. Tuloskommentit ja tarvittaessa vaikka oman pankin sijoitusneuvoja auttavat ymmärtämään yrityksen kehitystä paremmin.

Stenvallin mukaan teleoperaattoreiden tulevaisuus vaikuttaa kaiken kaikkiaan melko hyvältä.

– Yhteiskunnan digitalisoituminen sataa myös teleoperaattoreiden laariin. Älypuhelimiin tulee entistä suurempia nopeuksia, mobiilidatamäärät kasvavat ja yrityksillä tietoliikenne lisää liiketoimintamahdollisuuksia. Palveluiden käytön kasvun myötä myös operaattoreiden tulokset kasvavat, jos vain hintakuri alalla pitää.

Lisää analyysia Twitterissä: @kimmoStenvall ja OP sijoitustutkimuksen palvelussa. Osakesijoittamisen voit aloittaa op.fi:ssä, tutustu palveluumme.

Esittelemme kuukauden osake -juttusarjassa arvo-osakkeita. Jutuissa ei anneta sijoitussuosituksia, vaan jokainen osto- ja myyntipäätös täytyy sijoittajan harkita itse. Osakemarkkinoiden luonteen mukaisesti maltillisetkin yhtiön toiminnan tai toimintaympäristön muutokset tai osakemarkkinoiden yleiset vaihtelut voivat aiheuttaa tuntuvia kurssimuutoksia. Osakkeen arvon aiempi kehitys ei myöskään välttämättä ohjaa sen arvon tulevaa kehitystä.