Kyllähän se tuntuu kenkulta, jos on ostanut tietyn yhtiön osakkeita toivoen niiden hinnan nousua ja sitten osakkeen arvo vain laskee. Jos sijoitustensa arvonnousua ei halua jäädä odottelemaan vaan päättää myydä koko roskan, luovutustappion hyödyntäminen verotuksessa on hyvä lohdutuspalkinto.

– Jos myy esimerkiksi osakkeen tai muun sijoituksen matalammalla hinnalla kuin on sen ostanut, syntyy luovutustappiota, tiivistää OP:n henkilöasiakkaiden myynnin johtamisen johtaja Katja Taponen.

Esimerkiksi: Olen ostanut osakkeen 100 eurolla ja myyn 80 eurolla, syntyy 20 euron luovutustappio.

Luovutustappion voi vähentää kaikesta veronalaisesta pääomatulosta, kuten yhtiöiden maksamasta osingosta, vuokratuotosta tai siitä, että on myynyt voitollisena osakkeita. Pörssiosingoista 85 prosenttia on verotettavaa pääomatuloa, toisin sanoen osingoista maksetaan 25,5 prosenttia veroa. Muuten pääomavero on 30 000 euroon saakka 30 prosenttia ja tästä ylittävästä summasta 34 prosenttia.

Tarkista veroilmoituksen tiedot

Arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutuksesta syntyneet voitot tai tappiot ilmoitetaan OmaVerossa tai paperilomakkeella 9A, kun esitäytetty veroilmoitus saapuu maalis–huhtikuussa. Usein sijoittajan tehtäväksi jää vain tarkistaa, että tiedot ovat esitäytetyssä veroilmoituksessa oikein: Pankki luovuttaa verottajalle automaattisesti tietoja asiakkaidensa sijoituksista.

¬– Jos samana vuonna ei ole saanut voittoa, niin luovutustappion voi vähentää myös seuraavan viiden vuoden aikana luovutusvoitosta tai pääomatulosta.

Kannattaa kuitenkin muistaa 1000 euron raja: Jos on myynyt osakkeita tai rahasto-osuuksia alle 1000 eurolla, kaikki voitot ovat verovapaita – samoin luovutustappio on vähennyskelvoton.

– Tällä niin sanotulla vähäisten myyntien periaatteella verottaja vähentää myös omaa työtään.

Sen sijaan jos luovutusvoitto on vaikka 1000 euroa ja 10 senttiä, koko summa menee veronalaiseksi.

Myös sijoitusasunnoissa pätee luovutustappio

Luovutustappio koskee myös sijoitusasuntojen ostamista ja myymistä. Asuntoihin ja verotukseen liittyy kuitenkin sellainen erityispiirre, että jos asunnossa on itse asunut yli kaksi vuotta, sen myyntivoitosta ei tarvitse maksaa pääomaveroa: tämä pätee myös toisinpäin. Jos asunnon myykin tappiollisena, ei erotusta pysty vähentämään luovutustappiona, mikäli asunto on toiminut kotina kaksi vuotta.