Harva vakaan aseman saavuttanut pörssiyritys kykenee enää moninkertaistamaan liiketoimintaansa, minkä vuoksi mikro- ja pienyhtiöt tarjoavat sijoittajalle mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Koronapandemian aikana monet pienyhtiöt ovat kuitenkin kärsineet suuryhtiöitä enemmän. Tämä johtuu muun muassa keskittyneemmästä tuotetarjonnasta ja maantieteellisesti rajoittuneesta myynnistä. Nyt näkymät ovat aiempaa positiivisemmat.

– Talouksien avautuessa ja yhteyskuntien saadessa koronaa hallintaan pienyhtiöiden näkymät ovat parantuneet ja niiden liiketoiminta on normalisoitumassa, toteaa OP:n salkunhoitaja Lauri Tillman.

OP:n salkunhoitajan Antti Karessuon mukaan kysyntää pienempiin yhtiöihin sijoittaville rahastoille riittää. Sijoittajia niissä kiinnostaa erityisesti hyvä tuottopotentiaali.

– Historiallisesti pienyhtiöt ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet niin Pohjoismaissa kuin globaalisti markkinaindeksiä paremmin. Kymmenen viime vuoden aikana Pohjoismainen pienyhtiöindeksi on tuottanut keskimäärin noin kolme prosenttiyksikköä laajaa osakemarkkinaindeksiä enemmän.

Pienyhtiöillä korkeampi tuottopotentiaali

Käytännössä pienyhtiöiden korkeampi tuottopotentiaali pohjautuu siihen, että niiden kasvumahdollisuudet ovat vakiintuneita suuryhtiöitä paremmat.

– Pienyhtiöiden viehätys piilee siinä, että ne ovat vähän seurattuja. Niillä on mahdollisuus moninkertaistaa arvonsa ja liiketoimintansa, mikäli niillä on hyvä markkina-asema, hyvä teknologia tai innovaatio. Monessa suuryhtiössä moninkertaistumisen potentiaali on pienempi, Karessuo tiivistää.

Pienet yritykset ovat myös todennäköisempiä ostokohteita. Suuremmat yhtiöt saattavat kiinnostua niistä ja ostaa toiminnan.

Sijoittajan onkin mahdollista tehdä hyviä löytöjä näiden vähemmän seurattujen pienyritysten joukosta. Suorat osakeostot vaativat kuitenkin sijoittajalta aikaa ja osaamista sekä kunnon perehtymistä yrityksiin.

Karessuo muistuttaa, että pienyhtiöihin liittyvä korkea tuottopotentiaali on sidottu korkeampaan riskiin. Siksi sijoitushorisontti on syytä määrittää riittävän laajaksi. Mukana nousuissa ja laskuissa kannattaa olla ainakin seitsemän vuoden ajan.

Varsinkin listaamattomiin yrityksiin sijoittajien saattaa olla vaikeahkoa päästä kiinni. Rahastot voivat tarjota tähän ratkaisun. Esimerkiksi OP:n tuore OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa listattuihin yhtiöihin, mutta rahaston sijoituksista enintään 20 prosenttia voidaan suunnata myös listaamattomiin yhtiöihin, jotka suunnittelevat listautumista 1–3 tulevan vuoden aikana.

Rahastoon sijoittamalla saa näppärästi hajautusta omaan salkkuun. Aktiivisesti hoidetuista rahastoista vastaavat sijoittamisen ammattilaiset, jotka etsivät kiinnostavia, hyvään kasvukuntoon trimmattuja yrityksiä sijoittajan puolesta.

Paljonko yksittäinen sijoittaja voi vaikuttaa?

Nyt kun taloudet alkavat avautua, ihmiset liikkuvat enemmän ja korona on saatu enenevässä määrin haltuun, myös yrityksillä menee paremmin. Vienti vetää, ja kuluttajat hankkivat yritysten tuotteita ja palveluita.

Suoran kulutuksen lisäksi yrityksiä ja kansantaloutta voi tukea sijoittamalla. Mutta millaista painoarvoa yksittäisen sijoittajan päätöksillä on?

Sijoitetut eurot voivat olla tapa viedä yritystä eteenpäin ja tukea kansantalouden kehitystä.

– Erityisesti, jos sijoittaa listautuvaan yhtiöön, silloin antaa oikeasti oman pääomansa yhtiön käyttöön. Yhtiö käyttää sen usein investointeihin tai kasvuun. Siinä polku on melko suoraviivainen. Sijoitus hyödyttää yrityksen kautta kansantaloutta sillä oletuksella, että yritys osaa käyttää rahat fiksusti, kertoo salkunhoitaja Tillman.

Rahastosäästämisen aloittaminen on helppoa. Osuuspankin omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja. Lue lisää.

Artikkeli on julkaistu 8.5.2018, ja sitä on päivitetty 5.11.2021.

Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt on vaihtoehtorahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto. Rahasto-osuuden arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tuotto-odotus tai tuottotavoite eivät ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä. Tuotto-odotuksen tai -tavoitteen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia sijoitusten tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Esitetyt tiedot eivät muodosta täydellistä kuvausta sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituksiin liittyvien päätösten tekemistä tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, markkinoi Osuuspankki ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito.