Koronapandemian rajoittamat kulutusmahdollisuudet ovat kirittäneet monet nuoret aikuiset säästämään ja sijoittamaan rahastoihin ja osakkeisiin. Viime vuonna 18–30-vuotiaiden tekemien osakekauppojen määrä kasvoi jopa 115 prosenttia.

Nuoret avaavat ahkerasti myös uusia arvo-osuustilejä eli tilejä, jotka on tarkoitettu sähköisten arvopapereiden hallinnointia varten. Viime vuonna 18–30-vuotiaiden avaamien arvo-osuustilien määrä kasvoi yli 90 prosenttia, ja erityisesti nuoret naiset innostuivat uusien arvo-osuustilien avaamisesta.

 – Suomessa varallisuus on keskittynyt iäkkäämmille henkilöille, ja nuorten taloudellinen asema suhteessa vanhempiin ikäluokkiin on heikentynyt. Jatkuva säästäminen kasvattaa vuosien kuluessa varallisuutta, joten nuorten innostuminen osake- ja rahastosäästämiseen on erittäin tervetullutta, kertoo OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen.

Tyypillisen osakesalkun arvo on 2 500 euroa

Osakkeiden ja pörssinoteerattujen ETF-tuotteiden, eli rahastojen, joilla käydään kauppaa pörssissä osakkeiden tavoin, osalta 18–30-vuotiaiden tyypillisen salkun arvo on 2 500 euroa ja keskiarvosalkku 14 000 euroa. OP:lla nuorten naisten salkut ovat tuottaneet keskimäärin 2 prosenttia nuorten miesten salkkuja paremmin viimeisen kolmen vuoden aikana.

Sisällöltään nuorten aikuisten salkut eivät juuri poikkea muiden ikäryhmien salkuista. Niistä löytyy kotimaisista yhtiöistä eniten Nokian, Nordean ja Fortumin osakkeita. Nuoret omistavat ulkomaisista yhtiöistä eniten Applen, Teslan ja Smart Eyen osakkeita. Tämän vuoden alusta nuoret ovat ostaneet eniten Sammon, UPM:n ja Orionin osakkeita ja myyneet Nokian, QT Groupin ja Tikkurilan osakkeita.

Rahastosäästämisen suosio jatkaa kasvuaan

Viime vuosina suomalaisten kiinnostus rahastosäästämistä kohtaan on kasvanut nopeasti, ja rahastojen menekki on ollut suurta. OP:n nuoret asiakkaat sijoittavat myös aiempia vuosia enemmän rahastoihin.

Vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana nuorten aikuisten rahastomerkintöjen määrä kasvoi lähes 40 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Samoin jatkuvien rahastosäästösopimusten määrä kasvoi alkuvuonna lähes 60 prosenttia, kun samaan aikaan rahastosäästösopimuksia tehtiin kaikissa ikäluokissa noin 30 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2020.

Vastuullisen sijoittamisen trendi näkyy nuorten salkuissa

Kuten muissakin ikäryhmissä, nuorten naisten salkuissa painottuu hieman nuoria miehiä enemmän vastuullisuus. ETF-tuotteista suosituimpiin sijoituskohteisiin kuuluu hajautetusti puhtaan energian globaaleihin yrityksiin sijoittava iSharesin Clean energy ETF. Salkuista löytyy myös vastuulliseen ja kestävään ravinnontuotantoon sijoittavaa The Rize Sustainable Future of Food ETF:ää. Nuorten miesten salkuissa taas painottuu nuorten naisten salkkuja enemmän tekniikka, peliyhtiöt ja e-urheilu.

Vastuullisen sijoittamisen trendi näkyy myös rahastosäästämisessä. OP:n 18–30-vuotiailla asiakkailla suosituimpien rahastojen joukossa ovat OP:n vastuulliset teemarahastot eli OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi, OP-Vähähiilinen Maailma ja OP-Kestävä Maailma. Nuorten vastuullisen sijoittamisen rahastomerkinnät kasvoivat alkuvuonna 125 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

– Nuoret haluavat ottaa entistä aktiivisemmin vastuuta oman taloutensa tulevaisuudesta, mutta samalla he haluavat vaikuttaa koko maapallon hyvinvointiin sijoitusvalinnoillaan, Kai Kalajainen summaa.

Tutustu seuraavaksi:

Tutustu rahastoihin ja rahastosäästämiseen!

Lue, miten avaat arvo-osuustilin‍!

Kokeile Korkoa korolle -laskurilla, kuinka paljon voisit säästää kuukaudessa!‍

Säästämisen ja sijoittamisen aloittaminen voi olla elämäsi kannattavin päätös. Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat uudet ja kattavat edut säästämisen ja sijoittamisen palveluista. Tutustu etuihin!

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki.