Puukaupan alkuvuoden takkuiluun syinä olivat kehno talvi ja metsäteollisuuden lakot. Korona ei ole vaikuttanut puukauppamääriin.

– Kuluvan vuoden puukauppamäärä näyttäisi jäävän 15 prosenttia viime vuotta pienemmäksi. Vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat erittäin hiljaisia, mutta maaliskuusta eteenpäin kauppaa on tehty samaan tahtiin kuin vuosi sitten, tutkija Jussi Leppänen Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

– Metsäteollisuuden kannalta työntekijöiden lakot osuivat alkuvuonna hyvin yksiin Etelä-Suomen lauhan talven kanssa. Kun pehmeille leimikoille ei päässyt, lakot sopivat myös teollisuudelle.

Koronalla ei ole ollut kovin dramaattisia vaikutuksia metsätalouteen tai -teollisuuteen. Korona muutti kuitenkin jonkin verran metsäteollisuustuotteiden kysyntää.

– Voisi sanoa, että korona voimisti laskusuhdannetta ja kysynnän rakennemuutosta. Erityisesti papereiden kysyntä on vähentynyt edelleen, mistä UPM:n Kaipolan tehtaan lakkauttaminenkin kertoo. Sahatavaran kysyntää on tänä vuonna tukenut muun muassa pienrakentamisen ja remontoinnin lisääntyminen, kun korona on pakottanut monet kotiin etätöihin. Nettikaupan vilkastuminen puolestaan lisäsi kartongin kysyntää. Pehmopaperin kulutuskin pompahti keväällä, Leppänen summaa.

Kysynnän muutoksista johtuen teollisuus on kiinnostunut erityisesti kuitupuusta, mutta kaikkien puutavaralajien kauppa käy nyt hyvin.

Tuonti lisääntyi

Osa puunostajista ei halunnut tavata metsänomistajia keväällä, vaan siirsi kaupankäynnin verkkoon ja puhelimeen. Ostajien mukaan tämä ei kuitenkaan vaikuttanut puukauppavolyymeihin.

– Puun kysyntä lienee nyt syksyllä kesä- ja kelirikkoleimikoihin painottuvaa, sillä viime talvena etenkin Etelä-Suomessa jäi paljon talvileimikoita korjaamatta. Syyskuussa satoi jo aika lailla, mikä siirsi hakkuita paikoin kovan maan kelirikkoleimikoihin, Leppänen tietää.

Elokuun loppuun mennessä Suomessa oli ostettu teollisuuspuuta yhteensä 16,4 miljoonaa kuutiometriä, kun vuotta aikaisemmin teollisuuden ostot olivat 19,7 miljoonaa kuutiometriä.

Kotimaan ostojen vähentyessä puun tuonti lisääntyi. Puuta tuotiin Suomeen tammi-kesäkuussa 6,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 12 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo supistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla 21 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 5,2 miljardia euroa. Arvon aleneminen on koskenut kaikkia merkittävimpiä tuoteryhmiä paitsi kartonkia, jonka viennin arvo on säilynyt ennallaan.

Metsähakkeen kulutus lämpö- ja voimalaitoksissa on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäys on tullut kuitenkin pääosin tuontihakkeesta, jonka osuus kaikesta metsähakkeesta on noin viidennes.

– Suomeen on rakennettu ja parhaillaan rakennetaan paljon uusi biovoimalaitoksia. Ne lisäävät kotimaisen hakkeen kysyntää pidemmällä aikavälillä, mikä kannustaa metsänomistaja taimikonhoitoon ja harvennuksiin.

Hinnat säilynevät vakaina

Puukaupoissa ei ole nähty tänä vuonna hintarallia suuntaan eikä toiseen. Ostohinnat ovat säilyneet varsin vakaina, viime vuoden tasolla.

Eri puutavaralajien hinnat ovat tällä hetkellä mäntytukkia lukuun ottamatta hieman korkeammat kuin edellisen kymmenen vuoden keskihinnat. Vuoden 2018 suhdannehuipusta hinnat ovat toki laskeneet.

Luonnonvarakeskuksen puukauppatilastoja voit tarkastella täällä.