Ensin olivat eettinen ja vastuullinen sijoittaminen. Niissä sijoittaja pyrkii joko välttämään sijoittamista tiettyihin epäeettisiin toimialoihin kuten tupakka- tai aseteollisuuteen tai vaikuttamaan yritysten toimintaan niin, että ne toimisivat vastuullisemmin esimerkiksi suhteessa työntekijöihinsä.

Viime vuosina vastuullisen sijoittamisen rinnalla on alettu puhua yhä enemmän niin sanotusta vaikuttavuussijoittamisesta. Siinä globaaleja ongelmia ratkaistaan yksityisellä rahalla. Tehdään siis yhtä aikaa sekä hyvää että rahaa.

Finnfundin kehitysvaikutusneuvonantaja Kaisa Alavuotungin mukaan kaikesta sijoittamisen lajeista vaikuttavuussijoittaminen kasvaa tällä hetkellä suhteessa nopeiten.

Finnfund on vaikuttavuussijoittaja, joka rahoittaa yhtiöitä, joiden toiminta edistää kestävää kehitystä kehitysmaissa.

– Vaikuttavuussijoittamisen markkina on nyt noin 500 miljardia dollaria, mikä on toki vielä pieni osuus kaikesta sijoitustoiminnasta, mutta kasvuvauhti on ollut hurjaa, hän sanoo.

Tarvitaan valtava määrä rahaa

Kasvun taustalla ovat globaalit kehitystarpeet. YK:n arvion mukaan sen kestävän kehityksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää vuosittain jopa 2 200 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Se on sellainen määrä rahaa, johon eivät valtioiden tai kansalaisjärjestöjen rahat riitä - eivät, vaikka perinteinen kehitysapu ja hyväntekeväisyys tärkeitä ovatkin.

Alavuotungin mukaan yksityisellä rahalla on valtava voima tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Kun sijoittajat rahoittavat kannattavia yrityksiä, jotka vievät kestävän kehityksen hankkeita eteenpäin, raha palautuu sijoittajalle tuoton kera. Vaikuttavuussijoittaminen on vahvasti skaalautuvaa, Alavuotunki sanoo.

Kun sijoittaja saa sijoituksestaan tuottoa, hän voi sijoittaa sen uudelleen eteenpäin.

Miten vaikutuksia mitataan?

Miten vaikuttavuussijoittaminen sitten käytännössä toimii ja miten sen vaikutuksia mitataan? Alavuotunki antaa esimerkin.

– Jos esimerkiksi kehitysmaassa on rakenteilla tuulipuisto, sijoittajat ovat kiinnostuneita siitä, miten paljon uusiutuvalla energialla pystytään korvaamaan fossiilista energiaa tai vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi uusiutuvan energian tuotanto voi laskea sähkön hintaa paikallisilla markkinoilla, jolla puolestaan on vaikutuksia koko yhteiskuntaan, hän sanoo.

Sijoittajat voivat pyytää tuulivoimayritystä raportoimaan siitä, minkä verran energiaa se on tuottanut ja mihin hintaan. Lisäksi voidaan mallintaa sitä, mitä tuulivoiman myötä saatu puhtaampi energia tarkoittaa maalle ja onko se auttanut muuttamaan maan energiantuotantotapoja puhtaampaan suuntaan.

– Sitäkin voidaan mallintaa, miten esimerkiksi sähkökatkojen määrän vähentyminen parantaa paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä ja esimerkiksi työllisyyttä, Alavuotunki sanoo.

Ensimmäisenä ammattimaiset sijoittajat

Finnfund ja OP ovat perustaneet Suomen ensimmäisen kehittyville markkinoille sijoittavan vaikuttavuusrahaston.

Rahasto tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista samalla, kun se tarjoaa sijoittajille houkuttelevaa tuottoa.

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti kestävän maatalouden, uusiutuvan energian ja rahoituslaitosten hankkeisiin. Sijoitukset tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista, kestävien työpaikkojen luomista sekä edullisen ja puhtaan energian turvaamista.

OP:n rahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille. OP:n vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Elina Rinta toivoo, että jonain päivänä tavallisetkin sijoittajat pääsisivät tekemään aitoa vaikuttavuussijoittamista.

– Vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijöitä ovat olleet ammattimaisesti sijoittavat varakkaat yksityishenkilöt, säätiöt sekä aivan viime aikoina instituutiosijoittajatkin, mutta kun vaikuttavuussijoittamisen kasvu jatkuu, saadaan varmasti uusiakin tuotteita, Ranta sanoo.

Kuluttajan kannattaa olla Rannan mukaan asiasta kiinnostunut. Hän muistuttaa, että hyvän tekemisestä tulee parempi mieli.

Olennainen osa vaikuttavuussijoittamista on se, että se tuottaa. Rannan mukaan OP:n uudessa vaikuttavuusrahastossa tavoitteena on saada markkinaehtoista tuottoa.

Alavuotungin mukaan vaikuttavuussijoittaminen ei lähtökohtaisesti vähennä tuottoa. Muutenhan se ei kiinnostaisi sijoittajia.

– Tämä on erinomainen tapa sijoittaa ja samalla olla edistämässä globaaleita kehitystavoitteita, Alavuotunki sanoo.