Käteisen rahan käyttö vähenee nopeasti kaikissa kehittyneissä kansantalouksissa, ja maksamisen vaihtoehdot lisääntyvät.

Kuluttajat käyttelevät sujuvasti erilaisia digitaalisia maksutapoja kuten pikamaksuja, jotka löytävät perille pelkän puhelinnumeron avulla. Samaan aikaa kansainväliset yhtiöt tarjoavat markkinoille omia kryptovaluuttojaan. Niistä uusimmat ovat niin sanottuja stablecoineja, joissa rahan arvo on sidottu valuutoista ja rahoitusinstrumenteista muodostettuun koriin.

Pisimmällä käteisen käytön väheneminen on Ruotsissa. Maan keskuspankki Riksbankenin vuonna 2018 tekemän kyselyn mukaan vain 13 prosenttia vastaajista oli maksanut viimeisen ostoksensa käteisellä.

Riksbanken onkin jo tutkinut, pitäisikö käteisen rahan rinnalle tai sen tilalle ottaa käyttöön digitaalinen e-Kruunu. Se olisi niin sanottu digitaalinen keskuspankkiraha eli central bank digital currency, lyhennettynä CBDC.

– Riksbankenin ajatus on, että kaikilla ruotsalaisilla on halutessaan oikeus käyttää keskuspankkirahaa, ja keskuspankilla on velvollisuus tarjota sellainen, sanoo Suomen Pankin maksujärjestelmistä vastaava osastopäällikkö Päivi Heikkinen.

Keskuspankkiraha kirittää digitaalista maksamista

Heikkinen muistuttaa, että keskuspankkiraha asettaa toimivan vertailuarvon digitaaliselle maksamiselle.

– Tähän saakka käteinen raha on kirittänyt digitaalisen maksamisen kehitystä. Jos käteinen muuttuu marginaali-ilmiöksi, sen kirittävä voima loppuu. Silloin voidaan pohtia, pitäisikö tarjolla olla keskuspankin tarjoama digitaalinen maksutapa, joka olisi kirittämässä yksityisten yhtiöiden tarjoamia maksutapoja.

Ilman keskuspankin digitaalista rahaa maksaminen saattaa keskittyä. Luottokorttien markki- naa hallitsee jo nyt kaksi kansainvälistä yhtiötä.

– Vaikka maksukorttiyhtiöt kilpailevat keskenään, niiden mahdollisuus sanella ehtoja esimerkiksi kaupalle on erittäin suuri. Se on johtanut siihen, että kaupalta perittyjä välityspalkkioita on ryhdytty säätelemään. Tässäkin mielessä keskuspankkiraha olisi tarpeellinen benchmark-tuote myös digitaalisessa ympäristössä.

Selvitystyö on vasta alussa

Riksbankenin lisäksi monet muut keskuspankit, mukaan lukien EKP ja Suomen Pankki, tutkivat parhaillaan digitaalisen keskuspankkirahan perusteita.

On mahdollista, että digitaalista keskuspankkirahaa käyttäisivät vain pankit. Yhtä mahdollista on, että digitaalinen keskuspankkiraha tulisi myös kuluttajien käyttöön. Silloin keskuspankkirahaa voisi käyttää maksuvälineenä käteisen tavoin ja sitä voisi myös tallettaa omalle pankkitilille ilman riskiä talletuksen menettämisestä. Keskuspankit ovat ryhtyneet tutkimaan digi taalisia valuuttoja eri syistä, riippuen siitä millaisessa ympäristössä ne toimivat.

On kehittyviä maita, joissa pankkijärjestelmä ei tuota pankkipalveluja laajasti kaikille. Maksaminen on yksi yhteiskunnan perustoimintoja. Digitaalinen keskuspankkivaluutta voisi olla yksi tapa tuoda ihmiset toimivan maksujärjestelmän piiriin.

Kiinassa keskuspankki haluaa vähentää käteisen rahan käyttöä. Erityisesti maaseudulla sete leillä maksaminen on vielä yleistä. Kiinassa nähdään, että digitaalisen valuutan käyttö vauhdittaisi maan taloutta.

Monissa kehittyneissä maassa keskuspankit haluavat ymmärtää, mistä ilmiössä on kysymys ja miten digitaalisen keskuspankkivaluutan voisi toteuttaa.

Pankkiteknologian puolesta digitaalisen valuutan voisi jo ottaa käyttöön.

– Meillä on erilaisia tekniikoita, joilla voi toteuttaa minkälaisen digitaalisen valuutan hyvänsä. Kysymys on kuitenkin siitä, mitä keskuspankit oikeasti haluavat. Selvitystyö on vielä niin varhaisessa vaiheessa, että perinteinen käteinen pysyy käytössä vielä pitkään, Heikkinen sanoo.

Stablecoin:

Kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu yhteen tai useampaan valuuttaan tai rahoitusinstrumenttiin.

CBDC:

Central bank digital currency, digitaalinen keskuspankkiraha. Keskuspankin liikkeelle laskemaa rahaa, jota voi käyttää maksuvälineenä ja tallettaa pankkeihin.