Suomalaiset suuyritykset ymmärtävät jo vastuullisen toiminnan arvon. Yli 90 prosenttia OP:n suuryritystutkimuksen vastaajista uskoo, että vastuullisuuden merkitys kilpailutekijänä kasvaa edelleen.

OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi arvioi, että kyse on pitkään jatkuneesta kehitystyöstä, jonka tulokset alkavat nyt toden teolla näkyä yritysten arkisessa toiminnassa.

– Vastuullisuus on ollut tärkeää 2000-luvun alusta asti. Viime vuosina se on vain korostunut entistä enemmän.

Vastuullisuus kattaa entistä enemmän

Vastuullisuuden käsite on laajentunut. Vastuullisuus kattaa ympäristövastuun, mutta myös esimerkiksi yhteiskuntavastuun, työnantajana toimimisen ja sen, kuinka yrityksen hallinto on järjestetty. Oman toiminnan lisäksi katsotaan myös toimitusketjun kokonaisuutta ja alihankkijoiden toimintaa.

– Vastuullisuuden pitää olla osa yritysten ydinliiketoimintaa ja sen pitää olla integroituna yrityksen kaikkiin prosesseihin, Keitaanniemi painottaa.

Viime vuosina myös yrityksiin kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet. Kuluttajat, työntekijät, omistajat ja rahoittajat edellyttävät, että yritykset toimivat vastuullisesti sekä kertovat omasta toiminnastaan avoimesti ja rehellisesti.

– Jos yrityksen ainoa tavoite on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, markkinoilla menestyminen on koko ajan vaikeampaa. Vastuuttomat tai epäeettisesti toimivat yritykset eivät enää pärjää kilpailussa ja karsiutuvat pois markkinoilta. Sen sijaan vastuullinen toiminta tuottaa tulosta ja näkyy myös osakekurssin kehityksessä positiivisesti, Keitaanniemi sanoo.

Rahoitus kytketään vastuullisuuden kehitykseen

Vastuullisuuden merkityksen kasvu ulottuu myös yritysrahoitukseen. Rahoituksen hinta kytketään entistä useammin vastuullisuuden kehitykseen, ja rahoitusalalle on syntynyt runsaasti uusia kestäviä rahoitustuotteita. Niitä ovat muun muassa kestävyyskriteerilainat. Niissä lainan marginaali vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin yritys saavuttaa kestävyystavoitteensa.

Vastuullisuuskriteereihin sidotun rahoituksen avulla yritykset voivat sovittaa rahoitusstrategiansa entistä tiiviimmin yhteen yritysvastuun kanssa. Näin yritysvastuun tavoitteet ovat entistä konkreettisemmat.

OP Yrityspankki myönsi vuonna 2019 yli 0,5 miljardia euroa vihreää ja vastuullista rahoitusta suomalaisille suuryrityksille. Esimerkiksi Nokian Renkaille myönnettiin 100 miljoonan euron laina, jonka marginaali kasvaa tai pienenee sen mukaan, miten hyvin Nokian Renkaat saavuttaa vastuullisuuteen liittyvää tavoitettaan.

– Jatkossa entistä useampi rahoitusjärjestely sidotaan vastuullisuuteen liittyviin tavoitteisiin, Keitaanniemi arvioi.

Vastuullisuuden mittaaminen on edelleen vaikeaa

Eräs vastuullisuuteen liittyvä haaste on sen mittaamisen vaikeus. Kiinteästi ydinliiketoimintaan yhdistettyä vastuullisuutta on hankala mitata erillisenä euromääräisesti.

– Vastuullisuuden kustannuksia on helpompi arvioida euromääräisesti kuin sen hyötyjä. Hyödyt eivät välttämättä näy heti tuloksessa. Ne kanavoituvat yritykseen voittoina monenlaisia reittejä pitkin, usein pitkällä aikavälillä, Keitaanniemi sanoo.

Suuryritystutkimuksen mukaan vastuullisuutta euromääräisesti mittaavien yritysten keskimääräinen tulos on alhaisempi kuin niiden yritysten, jotka eivät mittaa vastuullisuuden vaikutusta euroilla.

– Eräs mahdollinen selitys on se, että erillisten projektien ja kampanjoiden mittaaminen on helpompaa kuin asetelmassa, jossa vastuullisuus onkin liiketoimintamallin ytimessä. Jos vastuullisuus on osa kaikkea toimintaa, sen euromääräinen eritteleminenkin on luonnollisesti vaikeaa. Monet edelläkävijäyritykset ovat jo vaiheessa, jossa ne eivät enää mittaa vastuullisuutta mekaanisesti erikseen.

Euroilla mittaamisen lisäksi yritysten kannattaisikin verrata omaa vastuullisuuden tasoaan toimialan muihin yrityksiin. Niin tekevät myös kuluttajat ja rahoittajat.