Helsingin yliopiston psykologian professori Marko Elovainio ja Novetos Oy:n työpsykologi Hanna Poskiparta listasivat parhaat vinkkinsä lomalta palaaville.

Perusasioiden merkitys korostuu

Loman jälkeen on tärkeää huolehtia terveellisistä elämäntavoista. Työssäjaksamisen kannalta hyvä unirytmi, säännöllinen ruokailu, liikunta ja arjen aikataulujen hallinta ovat keskeisessä roolissa. Poikkeusaikoina näiden merkitys korostuu.

Omia elämäntapoja kannattaakin nyt tarkastella aiempaa tarkemmin, mutta samalla armollisemmin. Loman jälkeen on virtaa, jolloin saattaa asettaa itselleen liian kunnianhimoisia tavoitteita.

– Olemme helposti liian ankaria itsellemme ja suoritamme uusia tavoitteita. Itseltään voi kysyä, onko tämä tavoite todella tavoittelemisen arvoinen. Mikä on minulle tärkeää ja mihin tällä pyrin, neuvoo työpsykologi Hanna Poskiparta.

Työnantajan täytyy muistaa kertoa työntekijöilleen toimistolle palaamisen käytännöistä. Niiden pohtiminen ei silloin aiheuta työhön palaavalle ylimääräistä huolta.

– Työpaikoilla kannattaa myös yhdessä miettiä ja sopia, miten töihin palataan. Mitkä asiat toimistolla ovat muuttuneet ja minkälaisia käytäntöjä työpaikalla noudatetaan. Miten turvavälit ja tuuletus on järjestetty ja jos etätyökäytäntöä jatketaan, vaatiiko se jotain toimenpiteitä, listaa psykologian professori Marko Elovainio.

Arjen näkee loman jälkeen uusin silmin

Lomalla arjen rutiinit muuttuvat, ja arkirytmiin palatessa omat toimintatavat voi nähdä uusin silmin. Ensimmäinen arkiviikko on otollinen hetki tarkastella totuttuja toimintatapoja.

– Tämä lyhyt hetki kannattaa hyödyntää. Voi pohtia, ovatko aiemmat työskentelytavat järkeviä vai voisiko jotakin tehdä toisin? Elovainio ehdottaa.

Tänä syksynä moni palaa lomien ja pitkän etätyöjakson jälkeen toimistoarkeen. Etätyöskentely oli ollut monelle täysin uutta ja sen myötä täytyi opetella uusia rutiineja.

– Toimistolle palaavissa työyhteisöissä kannattaa käydä läpi se, miten kevät sujui. Voi miettiä, mikä meni hyvin ja missä epäonnistuttiin, sanoo Elovainio.

Viime kevät oli poikkeuksellinen. Jollekin kevät oli äärimmäisen raskas ja kiireinen, kun taas joku toinen saattoi kokea sen leppoisana.

– Kaikkien kannattaisi onnitella itseään, että siitä selvittiin. Kevät oli hyvä treenijakso etätyön opetteluun. Nyt tiedämme, miltä poikkeusolot tuntuvat ja miten sellaisista selvitään, sanoo Poskiparta.

Myös Poskiparta kannustaa summaamaan etätyökevään kokemuksia ja miettimään, mitä oppeja uudesta arjesta voisi siirtää toimistoarkeen.

– Mitä asioita muutin arjessani? Mitä uusia rutiineja otin käyttöön? Mitkä aiemmat tavat eivät enää toimi? Entä voisiko näitä uusia toimintatapoja hyödyntää koko organisaatiossa? Poskiparta listaa.

Tulevasta ei kannata murehtia

Vallitsevat uutiset voivat kuormittaa ja tehdä arjesta raskaampaa. Epävarmuus ja muuttuvat olot saattavat huolestuttaa. Myös loman päättyminen saattaa nostattaa haikeutta, koska loman leppoisuus päättyy. Poskiparta kannustaa pohtimaan, mikä lomassa oli kivaa ja nautinnollista. Voisiko loman hyviä asioita saada osaksi arkea?

– Tulevaan tilanteeseen kannattaa pyrkiä suhtautumaan rauhallisesti ja noudattaa viranomaisten laatimia ohjeita. Tämä on nyt arkeamme ja meidän täytyy toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Jos tilanne huolestuttaa kovasti, kannattaa välttää uutisten ja keskustelupalstojen jatkuvaa seuraamista. Työnantajan velvollisuus on seurata viranomaisten ohjeita ja välittää ohjeet työntekijöilleen. Työntekijän ei kannata ylenmäärin murehtia mahdollisista tulevista päätöksistä ja muutoksista, neuvoo Elovainio.

Ihmiset ovat erilaisia ja suhtautuvat tilanteeseen eri tavoin. On myös erilaisia tilanteita – on niitä, joilla on todellinen huoli omasta tai läheisten terveydestä tai taloudellisesta tilanteesta.

– Jos ympärillä olevat ihmiset suhtautuvat huolettomasti, syntyy ristiriita, että miten tästä pitäisi puhua ja tulenko ymmärretyksi? Tähän auttaa avoin keskustelu. Kerro, mikä sinua huolestuttaa ja miksi, kannustaa Poskiparta.

Ero työn ja vapaa-ajan välille

Joissakin työyhteisöissä etätyöt jatkuvat vielä syksyllä. Etätöitä tehdessä on erityisen tärkeää pitää huoli siitä, että erittelee työ- ja vapaa-ajan toisistaan. Tähän voi kehittää itselleen sopivia toimintatapoja.

– Etätyössä kannattaa luoda toimiston päivärytmiä mukaileva rytmi. Normaalissa toimistoarjessa siirtymiä tulee luonnollisesti, kun siirrytään neukkarista toiseen tai haetaan kahvia. Tällaisia taukoja voi lisätä myös etätöissä ja työkaverit voi haastaa muistuttamaan lyhyistä tauoista, vinkkaa Poskiparta.

Oli sitten toimistolla tai etätöissä, palautumisesta on tärkeää pitää huolta. Elovainio kehottaa tekemään listoja, ettei asioita tarvitsisi yrittää muistaa. Jatkuva työasioiden pohtiminen kuluttaa huomaamatta.

– Työpäivän lopuksi kannattaa kirjoittaa ylös ne työtehtävät, joista seuraavana päivänä jatkaa. Tämä helpottaa myös sitä, etteivät työasiat jää mieleen pyörimään vapaa-ajalla. Sama kannattaa tehdä myös lomalle jäädessä, niin lomaltapaluu sujuisi helpommin, vinkkaa Elovainio.

Lue myös:

Millainen on hyvä loma?

Loma loppui, ahdistus alkoi ‒ Työinto löytyy näillä vinkeillä