”Yksi pieni yritys ei tietenkään voi muuttaa maailmaa. Mutta ajattelen, että olemme luomassa uudenlaista mallia, josta voi syntyä taas lisää positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.”

Näin kuvailee visiotaan Elina Siira, joka perusti Aida Impact -nimisen yrityksensä keväällä 2018. Korvakoruja ja muita asusteita käsityönä valmistava firma työllistää pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia naisia, sillä juuri heillä on korkein riski jäädä Suomessa täysin työmarkkinoiden ulkopuolelle.

– Äitini oli maahanmuuttaja ja tiedän omasta kokemuksesta, miten tärkeää on, että myös äidit työllistyvät. Kyse on paitsi palkasta, myös itsenäisyydestä, merkityksellisyydestä ja kyvystä toimia uudessa yhteiskunnassa, hän kuvailee.

Tällä hetkellä Aida Impactilla työskentelee osa-aikaisesti seitsemän naista, jotka tekevät koruja osin yrityksen toimitiloissa Kalliossa, osin kotonaan. Palkkaus on provisiopohjaista ja keskimäärin tuntipalkaksi tulee 10 euroa.

– Tämä on jokaiselle työntekijällemme ensimmäinen työpaikka Suomessa. Sen lisäksi autamme esimerkiksi Kela-asioissa ja muissa käytännön kysymyksissä, joita ihmisillä usein on uudessa maassa.

Yrittämisen kautta vaikuttaminen omissa käsissä

Aida Impact on niin kutsuttu yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoite on ratkoa liiketoimintansa kautta yhteiskunnallisia ongelmia. Esimerkiksi Suomalaisten Työn Liiton määritelmän mukaan yhteiskunnalliset yritykset käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen hyvään tarkoitukseen.

Malli on suosittu esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, mutta on Suomessa yhä melko uusi käsite.

Myös Siiran esikuvat ovat Suomen rajojen ulkopuolelta. Suuren vaikutuksen häneen on tehnyt muun muassa yhdysvaltalainen yrittäjä Leila Janah, joka pyrkii luomaan työpaikkoja köyhyysrajan alla eläville ihmisille.

Ennen Aida Impactin perustamista Siira työskenteli pitkään kaupallisen alan ja järjestösektorin rajapinnassa. Hän koki, että jatkuva rahoituksen hakeminen teki pitkäjänteisen työn vaikeaksi.

Ajatus omasta yrityksestä ja sen kautta yhteiskuntaan vaikuttamisesta alkoi tuntua yhä houkuttelevammalta.

– Yrittäminen on tietenkin myös epävarmaa mutta toiminta on kuitenkin enemmän omissa käsissä.

Tasa-arvokysymykset pohdituttivat

Alkuvuodesta 2018 moni asia loksahti nopeasti kohdilleen. Siira oli jo jonkin aikaa pohtinut kestävien ja lähellä valmistettujen korujen tuottamista ja myymistä. Startup Refugees -verkoston kautta hän sai kontakteja pakolaistaustaisiin naisiin, jotka etsivät työmahdollisuuksia.

– Olin juuri jäänyt itse äitiyslomalle ja pohdin paljon tasa-arvokysymyksiä. Tajusin, että tässä on hyvä ”match” minun idealleni.

Suurin osa Siiran työntekijöistä on pienten lasten äitejä ja hänelle oli tärkeää luoda työpaikka, jossa myös lapset voivat kulkea tarvittaessa mukana.

Idea eteni nopeasti liiketoiminnaksi, kun Startup Refugees auttoi häntä rekrytoimaan ensimmäiset työntekijät. Rekrytoinnissa painotetaan ennen kaikkea motivaatiota ja halua oppia.

Aida Impactin jälleenmyyjiä on pääkaupunkiseudun lisäksi jo Oulussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Tampereella. Oma verkkokauppa on kuitenkin tärkein kanava erityisesti brändin tunnettuuden ja kansainvälistymisen kannalta.

–Tuotteen pitää olla niin hyvä, että se herättää ihmisten huomion ilman yhteiskunnallista ulottuvuuttakin.

Kestävä yritys katsoo tulevaisuuteen

Yrityksen toiminta on kannattavaa, ja Siira on ensimmäisen vuoden ajan pystynyt nostamaan itselleen pientä palkkaa. Se on vaatinut tiukkaa Excelin paukuttamista.

– Minulle on selvää, että jotta voimme saavuttaa yhteiskunnallisia vaikutuksia, toiminnan pitää olla myös taloudellisesti kestävää. Tykkään visioida mutta luvut kertovat aika armottomasti, mikä on mahdollista.

Siira on pyrkinyt alusta asti katsomaan pitkälle tulevaisuuteen. Hän muun muassa rakentaa yhteistyökumppanien kanssa työllistämismallia, jotta Aida Impactin käytäntöjä voitaisiin hyödyntää muissa käsityöläisyrityksissä.

Kielitaito auttaa eteenpäin työelämässä

Ensimmäisen yrittäjävuotensa aikana Siira on oppinut delegoimaan lisää, ja samalla Aida Impactin työntekijät ovat saaneet lisää vastuuta. He vastaavat nyt muun muassa tuotannon laaduntarkkailusta ja postittamisesta.

Vuoden aikana moni työntekijöistä on aloittanut kieliopinnot ja pohtii, mihin suuntaan haluaisi lähteä työelämässä.

– Tarkoituksena ei ole, että he tekevät koruja loppuelämänsä. Kun esimerkiksi kielitaito paranee, naisille avautuu mahdollisuuksia siirtyä eteenpäin urallaan.