Kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja erilaisista ympäristötoimista, voi suuryrityksillä olla jopa enemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin yksittäisellä valtiolla. Näin arvioi kestävän kehityksen konsultointipalveluihin erikoistuneen Ecobion perustaja Sanna Perkiö.

– Voi sanoa, että tänä päivänä monien globaalien, lähes joka maassa toimivien suuryritysten toiminta on merkityksellisempää kuin jonkin pienen maan hallituksen. Maailman suurimmille yhtiöille kestävän kehityksen agenda on jo osa niiden toimintaa.

Perkiön mukaan yritykset ovat innovaatiotoiminnassa avaintekijä.

– Eri maat voivat asettaa rajoituksia, säännöksiä ja ohjelmia, mutta iso taloudellinen voima on kuitenkin yritysten toiminnassa.

Tämä koskee myös muita kuin suuryrityksiä.

– Jolleivat yritykset luo ekologisesti kestäviä palveluita, meidän kansalaisten on vaikea muuttaa elämäämme.

Mistä uusi liiketoiminta syntyy?

Kestävään kehitykseen reagointi luo Perkiön mukaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.

– Ne yritykset, jotka ovat kehityksen eturintamassa ja ymmärtävät, mikä suunta on ja mitä tarvitaan, luovat innovaatioita ja mahdollisuuden muuttaa maailmaa liiketoimintojen avulla.

Parhaillaan olemme Perkiön mukaan innovaatioiden osalta käännekohdassa: Hiilen ja öljyn käytön vähentämisen lisäksi ratkaisuja etsitään siihen, kuinka jo ilmakehässä olevaa hiilidioksidia saadaan pois taloudellisesti järkevällä tavalla.

Tietoisuus muuttaa yritysten ydintoimintaa

Perkiön mukaan kehitystä ja uusien ratkaisujen syntyä kiihdyttää myös se, että yritysten on yksinkertaisesti pakko muuttua.

– Kieltolistat tulevat pidentymään. Viisaan yritysjohtajan pitääkin katsoa kauemmas tulevaisuuteen: miten pidämme huolen siitä, ettei kielto tule yllätyksenä? Nyt liiketoimintamalleja on lähdettävä uudistamaan, jotta yrityksellä ylipäätään on edellytykset toimia kymmenen vuoden kuluttua.

Politiikassa vedettävät suuret linjat, kuten päätös vähentää hiilen käyttöä, heijastuvat suoraan yrityksiin.

– Muutos menee aivan liiketoiminnan perusteisiin. Voi olla, että joidenkin toimialojen perusraaka-aineet kielletään kokonaan, hän jatkaa.

Kiellot voivat koskea myös yksittäisiä kemikaaleja. Samoin turpeen energiakäyttö on Perkiön mukaan vaaravyöhykkeellä. Alalla toimiva, muutokseen ratkaisuja etsinyt hyvä yritysesimerkki on Perkiön mukaan Vapo.

– Se on laajentanut tuoteportfoliotaan polttokäytöstä, ja turvetta käytetään maanparannusaineena.

Ilmastotietoisuuden nousu

Perkiö perusti Ecobion vuonna 1989, kun ympäristöpalveluiden markkina oli vasta muotoutumassa.

– Olin silloin nuori suunnitteluinsinööri ja huomasin, ettei tämäntyyppistä ympäristöalan konsultointia ollut saatavilla. Lähdin sille tielle, kun huomasin, että siinä on tie, jota kulkea. Olimme ensimmäisten joukossa Pohjoismaissa tarjoamassa näitä palveluita.

Tuolloin yritys tarjosi esimerkiksi jätehuoltosuunnittelua. 1990-luvulla myös ympäristöraportointi käynnistyi, ja yritys osallistui esimerkiksi Nesteen raportin tekoon.

Samoin ympäristösertifikaatit alkoivat kerätä suosiota, ja yrityksen avulla Rautaruukin Raahen tehdas sai toisena terästehtaana maailmassa sertifikaatin.

1990-luvun puolenvälin jälkeen myös ympäristövaikutusten laskentajärjestelmä tuli markkinoille.

– Käytännössä tuotteen ympäristövaikutukset lasketaan eri vaiheissa ja tuotekehitystä voidaan kohdistaa sellaisiin kohtiin ja toimintoihin, joista saadaan paras hyöty tuotteen elinkaaressa aikaiseksi.

Entä missä mennään nyt?

Viime vuosina vastuullisuus on noussut keskiöön.

– Vastuullisuusraportointi on kehittynyt. Yrityksille paljon pohdittavaa ovat tuoneet myös kemikaalivaatimukset.

Samoin 10–15 vuoden ajan pilvipalvelut ovat olleet tärkeitä.

– Olemme lähteneet viemään kestävän kehityksen palveluita pilveen. Tarjoamme hyvin tehokasta työkalua kestävän kehityksen säädösten seuraamiseen ja turvallisuustiedotteiden hallintaan.

Seuraava kehitysaskel on Perkiön mukaan tekoälyn vahvistuminen.

– Tekoäly ja IT-maailma ovat tulleet kestävään kehitykseen. Toimimmekin nykyään IT:n ja kestävän kehityksen risteyskohdassa. Meillä on konsultointipalveluita, mutta vahvana on myös tämä pilvipalvelun tuottaminen.

Tätä osaamista yritys on lähtenyt vahvistamaan Piilaaksosta käsin, jonne yritys on avannut tänä vuonna toimipisteen. Sen päämarkkina-alue on yhä Pohjoismaissa.

Ongelmat ovat kuitenkin globaaleja, ja Ecobio tähyää myös uusille markkinoille. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa riittää kuitenkin vielä Perkiön mukaan tehtävää – vaikka yritykset ovat jo alkaneet muuttaa toimintatapojaan.