Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia kestävästä kehityksestä. Näin kertoo teknologiayritys Valmetin kestävän kehityksen johtaja Laura Puustjärvi.

– Olemme nähneet valtavan kehityksen kahden vuoden aikana. Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia siitä, mitä teemme yritysvastuussa ja kestävässä kehityksessä. Kyselyitä on tullut 200-prosenttisesti enemmän parin viime vuoden aikana kuin ennen sitä.

Puustjärven mukaan kestävä kehitys saa nykyään noin 5–20 prosentin painoarvon asiakkaan ostopäätöksissä. Varsinkin pohjoismaiset yritykset ovat hänen mukaansa profiloituneet kestävän kehityksen edelläkävijöiksi verrattuna globaaliin tasoon.

Kestävä kehitys on ollut tärkeä osa myös 220 vuoden ikäisen Valmetin toimintaa. Se näkyy yritystoiminnassa siten, että Valmet pyrkii käyttämään luonnon resursseja, kuten vettä, mahdollisimman vähän. Myös energian ja kemikaalien käyttöä pyritään vähentämään. Tämä laskee yrityksen kuluja.

– Nämä tavoitteet ovat olleet mukana jo ennen kuin puhuttiin kestävästä kehityksestä. Olemme aina halunneet olla tehokkaita ja säästää kustannuksista. Asiakkaat haluavat mahdollisimman kustannustehokkaita prosesseja, jotta tuotteen tuotto olisi mahdollisimman suuri.

Ympäristön tila kiinnostaa

Kestävä kehitys on Puustjärven mukaan maailmalla vallitseva megatrendi ja luonnonvaroja pyritään käyttämään entistä vähemmän. Myös ilmastonmuutos ja sen vaikutukset kiinnostavat maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi vuonna 2015 solmittu Pariisin ilmastosopimus pyrkii laskemaan hiukkaspäästöjä ja saamaan ilmaston lämpenemisen kuriin. Globaalien tavoitteiden lisäksi kuluttajat vaikuttavat yritysten toimintaan.

– Kuluttajat ovat entistä tietoisempia, ja he asuvat yhä enemmän kaupungeissa. Monilla on älypuhelin, ja pääsy mediakanaviin on entistä helpompaa. Tämä tarkoittaa, että myös yritysten toimintaedellytykset ovat enemmän näkyvillä ja muiden arvioitavissa.

Valmetin toiminnassa nämä trendit vaikuttavat ostopäätöksiin ja alihankintaverkostoon. Yrityksellä on noin 10 000 aktiivista toimittajaa yli 50 maasta.

– Kun ostamme jotain, teemme jo etukäteen vastuullisuusarviointeja. Jos näyttää siltä, että yhtiöillä ei ole kestävän kehityksen arvojen mukaista toimintaa, emme osta niiltä.

Siksi myös pk-yrittäjän kannattaa Puustjärven mukaan kiinnittää huomiota kestävään kehitykseen ja tuoda aktiivisesti esiin sen eteen tekemäänsä työtä. Huonossa tapauksessa kaupat voivat nimittäin jäädä tekemättä.

Muutosjohtaminen auttaa alkuun

Valmet määrittää kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintasuunnitelman kolmelle vuodelle ja seuraa muutoksia vuosittain. Esimerkiksi sen oman toiminnan hiukkaspäästöt laskivat viime vuonna vuoden 2015 tasosta 14 prosenttia.

Yritys kuuntelee eri sidosryhmiä, kuten asiakkaitaan, henkilöstöään, toimittajiaan ja sijoittajiaan tavoitteita suunnitellessa. Heiltä se saa tuntumaa teollisuuden alan uusista trendeistä ja niiden muutoksista.

Työ kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi alkoi 2000-luvun alussa Valmetin ollessa osa Metsoa. Valmet irtautui siitä vuonna 2014, ja Valmetin johto osallistui uuden vastuullisuusagendan määrittelemiseen. Tämän jälkeen se on huolehtinut, että tieto kestävästä kehityksestä ja sen tavoitteista tavoittaisi työntekijät ympäri maailmaa.

– Aivan kuten missä tahansa organisaatiota koskevassa muutoksessa, kuten yrityskaupoissa tai strategian muutoksessa, tarvittiin systemaattista muutosjohtamista.

Muutos näkyi niin johdon puheissa, yritysviestinnässä kuin käytännön arjessa. Puustjärvi kävi esimerkiksi kouluttamassa 450 Valmetin hankinta-ammattilaista ympäri maailmaa.

– Kävimme läpi, miksi kestävä kehitys on tärkeää hankinnassa, millaiset prosessit meillä on käytössä ja mikä heidän roolinsa on siinä.

Esimerkiksi ostopäätöksiä tehdessä tiimit osaavat valita sopivan palveluntarjoajan yrityksen vastuullisuuskriteerien mukaisesti.

Pk-yrityksiä Puustjärvi neuvoo aluksi pohtimaan, millaisessa toimintaympäristössä ne toimivat ja millaisia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia niillä itsellään on. Tämän jälkeen suunnitellaan, miten negatiivisia vaikutuksia pienennetään.

Nämä muutokset säästävät ympäristöä ja saattavat myös tuoda säästöjä yritykselle. Ennen kaikkea ne tekevät yrityksestä potentiaalisen kumppanin myös suuremmille toimijoille.