Henkilö- vai yritysbrändi edellä?

Tätä pohtii moni pk-yrittäjä tälläkin hetkellä. Yhtä oikeaa vastausta ei ole, sillä pelkästään yrityksen koko, toimiala ja tavoitteet ratkaisevat sen, kumpi on tärkeämpi.

Yksi kuitenkin on selvää: Molempia brändejä voidaan tarvita. Se, kumpaan kannattaa keskittyä, on monen asian summa.

Henkilöbrändin rakentaminen on yleensä helpompaa, mutta yrityksen kasvaessa henkilöistä riippumattomasta yritysbrändistä voi olla enemmän hyötyä.

Tunnetun brändin avulla esimerkiksi asiakkuuksien ja yhteistyökumppanien hankkiminen on helpompaa ja kysyntä, uskottavuus sekä asema vankistuvat. Brändi voi vaikuttaa myös hintoihin sekä siihen, että yrittäjällä on suurempi mahdollisuus valikoida töitään.

Maria Sillanpää on pohtinut ja tutkinut aihetta yrittäjäuransa varrella monesta näkökulmasta. Parhaillaan hän valmistelee opinnäytetyötä Metropolian digiviestinnän linjalle yrittäjän henkilöbrändin rakentumisesta sosiaalisessa mediassa ja sen vaikutuksista yrityksen menestykseen.

Sillanpää on Digios-digimarkkinointitoimiston toimitusjohtaja. Sen lisäksi hän luotsaa Suomen suurimpiin häämedioihin kuuluvaa meidanhaat.fi-sivustoa.

‒ Pienyrittäjän kannattaa lähteä brändinrakennustyössä liikkeelle tavoitteista. Jos tarkoituksena on olla pienyrittäjä, voi yritystoiminnan henkilöidä vahvemmin. Jos taas suunnitelmissa on laajentuminen, ei yrityksen viestintää ja verkkosivuja kannata rakentaa pelkän henkilöbrändin ympärille, Sillanpää sanoo.

Silloin, kun työskennellään omilla kasvoilla ja nimellä, yrittäjän kannattaa painottaa vahvasti persoonallisuuttaan ja luonteenpiirteitään.

‒ Olen henkilöbränditutkimusta tehdessäni havainnut, että henkilöt kiinnostavat enemmän kuin yritykset. Jos sosiaalisessa mediassa yritys ja yrittäjä julkaisevat saman asian omilta tileiltään, varmemmin keskustelua herättää henkilökohtaiselta tililtä kirjoitettu viesti, Sillanpää sanoo.

Aitous ja persoonallisuus vetoavat

Televisiosta tuttu ravintoloitsija ja kokki Henri Alén on onnistunut rakentamaan itselleen valtavat verkostot muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Twitteriä on kutsuttu pienen piirin jutuksi, jota käyttävät lähinnä media-alan työläiset ja yhteiskunnalliset vaikuttajat.

Vaikka Alén ei kuulu kumpaankaan ryhmään, häntä seuraa Twitterissä lähes 40 000 ihmistä.

Myös omalla alallaan hän kuuluu niiden joukkoon, joilta kysytään mielipidettä ja apua.

‒ En ole koskaan rakentanut brändiäni tietoisesti, vaan olen aina pyrkinyt tekemään asiat hyvin, huolellisesti ja olemaan sosiaalinen. Toinen tärkeä asia on, että kehittää omaa ammattiosaamistaan niin vahvaksi, että pystyy vastaamaan ja argumentoimaan linjakkaasti, jos jotain kysytään. Niin syntyy uskottavuus, Alén opastaa.

Sosiaalisessa mediassa Alén haluaa olla aito ja antaa seuraajille palan itsestään. Aktiivisella läsnäololla sekä vastaamalla ahkerasti hänelle esitettyihin kysymyksiin Alén on pitänyt huolta henkilöbrändistään.

Hän kuitenkin painottaa, ettei minkään yrityksen tulisi rakentaa toimintaansa henkilöbrändien varaan.

‒ Jos jokin kohu tai kriisi osuisi minuun, se saattaisi vaarantaa koko yrityksen sekä työpaikat.

‒ Vaikka ravintoloilleni on varmasti ollut hyötyä minusta, suurin osa niiden brändeistä on rakennettu laadun ja palvelun varaan. Myös työnantajamielikuvamme on laadukas, mikä houkuttaa hakijoita. Näin ollen saamme parhaat tekijät tiimimme, muun muassa Murun, Pastiksen ja Finnjävelin taustalla häärivä Alén perustelee.

Vaikka Sillanpää liputtaa pienyrittäjien kohdalla henkilöbrändin nimeen, hän on Alénin kanssa samoilla linjoilla. Kun henkilöbrändiä lähtee rakentamaan, on mietittävä, onko kaapissa luurankoja, ja mitä ne voisivat pahimmillaan saada aikaan.

Sillanpää nostaa esille esimerkiksi juontaja Axl Smithin parin vuoden takaisen salakuvauskohun. Moni piti Smithin itselleen rakentamaa brändiä taidonnäytteenä. Kun kriisi iski päälle, brändistä ei jäänyt jäljelle mitään.

Erotu massasta

Ohjelmistotalo Vincitin perustaja Mikko Kuitunen on rakentanut yrityksen tarinaa sen syntymetreiltä lähtien. Kiivaaseen kasvuun lähtenyt Vincit on listattu lukuisia kertoja Suomen ja Euroopan parhaiden työpaikkojen joukkoon.

Samalla Kuitunen on antanut itsestään kuvan sanavalmiina ja ihmislähtöisenä johtajana, jonka mielipiteitä yritysmaailmassa kuunnellaan.

Kuitusen mukaan henkilöbrändäyksessä on kyse yksilön näkemyksestä ja asiantuntemuksesta. Oman näkemyksen esille tuominen kiinnostaviin keskusteluihin, aktiivinen osallistuminen ja jakaminen ovat hänestä avaimet henkilöbrändin taustalla ‒ niin sosiaalisessa mediassa kuin arkisemmassa yrittäjän työssä.

Erottuminen vaatii persoonaa. Värittömänä ja näkymättömänä pysyy sitä varmemmin, mitä enemmän kulkee massan mielipiteiden mukana.

‒ Yritysbrändin osalta liikkeelle kannattaa lähteä oman tavoitebrändin vertaamisesta muihin alan toimijoihin ja heidän herättämiinsä mielikuviin. Sieltä voi syntyä ajatuksia siitä, miten erotumme kilpailijoista ja olemme asiakkaille houkuttelevia, Kuitunen neuvoo.

Mielipiteitä ei voi brändiä rakentaessa laukoa tuosta noin vain, ettei aiheuta ongelmia tai hallaa yritykselleen. Alén painottaa, että epäaito ei saa missään nimessä olla.

‒ Se paistaa läpi eikä silloin saavuteta haluttua lopputulosta, hän tietää.

Kaikkialla ei tarvitse olla

Vaikka henkilö ja yritys voivat rakentaa brändinsä ilman sosiaalista mediaa, on sen merkitys digiaikana valtava. Sillanpää huomauttaa, että sosiaalisen median avulla voidaan tavoittaa helposti ja edullisesti valtavia yleisömassoja. Näin voi myös vaivattomasti tuoda esille omia näkökulmiaan ja mielipiteitään.

Kaikissa sosiaalisen median kanavissa ei tarvitse kuitenkaan olla läsnä. Kannattaa valita ne kanavat, joista tavoittaa todennäköisimmin yrityksen kohderyhmät.

Aktiivinen tili sosiaalisessa mediassa on aina passiivista parempi, Sillanpää sanoo.

‒ Kaikkien yrityksessä työskentelevien ei tarvitse välttämättä toimia aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Joskus riittää, että on pari tehtävään nimettyä henkilöä, jotka huolehtivat yritysbrändin rakentamisesta omilla kasvoillaan.

Tällöin myös yritys pääsee hyödyntämään henkilötarinoita ja luomaan itselleen kasvot, joita asiakkaiden on helpompi lähestyä.