Sijoittamisen aloittaminen on yksinkertaisen sujuvaa nykyään myös yrityksille. Pienillä summilla tehtävä kuukausisijoittaminen on suosittu tapa henkilöasiakkailla, mutta vastaava helppoutta on tarjolla nyt myös yrityksille ja yhteisöille. OP Tampereen asiakkuusjohtaja Mia Mäkinen kertoo, mistä oikein on kysymys.

– Kun yrityksen tileille on kertynyt varoja, joita ei tarvita liiketoiminnan pyörittämiseen, ylimääräiset rahat kannattaa laittaa tuottamaan. Sijoituspohjainen kassanhallinta on palvelu, jolla asia hoituu vaivattomasti ja joustavasti.

Mäkisen kollega Raija Hutko muistuttaa, että tileillä olevat varat eivät tuota mitään nykyisessä korkotilanteessa. Jos sijoittaminen tuntuu vieraalta, palvelun avulla on helppoa ja yksinkertaista lähteä liikkeelle. Pitää vain päättää ja sopia muutamista käytännön asioista.

– Kerran päätetty ja käyttöön otettu palvelu pyörii sen jälkeen automaattisesti. Muutoksia voi toki tehdä matkan varrella.

Vaikka palvelun voi ottaa käyttöön ja muokata omatoimisesti yrityksen op.fi-verkkopalvelussa. Pankin asiantuntijat ovat asiakkaan tukena joka vaiheessa, jotta sijoitustoiminta lähtee liikkeelle ja rullaa eteenpäin halutusti. Hutko ja Mäkinen korostavat, että palvelu sopii kaikenkokoisille yrityksille, kuten myös yhdistyksille ja muille yhteisöille.

Raija Hutko (vas.) ja Mia Mäkinen kertovat, että pankin asiantuntijat ovat yrittäjien tukena ja apuna sijoitusasioissa.

Summat ja riskit valittavissa

Op.fi-palvelussa käyttöönotettava palvelu alkaa siirtorajan määrittelyllä eli tilin saldolla, jonka ylittävä summa siirtyy rahastoon. Tilisaldon tarkastelupäivä voi olla viikoittain tai kuukausittain, valintaa voi muuttaa myöhemmin. Sen jälkeen valitaan rahastot, tarjolla on korko- ja osakerahastoja, jotka sopivat useimmille yrityksille. Kunkin rahaston tuotto-odotus ja riskitaso antaa osviittaa valinnoille.

– Asiakas voi painottaa sijoituksia eri rahastojen kesken. Korkorahastojen tuotto-odotus on tyypillisesti alhaisempi, samoin riskitaso. Osakerahastoissa riskiä voi ottaa niin halutessaan enemmän ja tavoitella näin parempaa tuottoa, selventää Mäkinen rahastojen valintaa.

Yritys määrittelee tilille saldorajan, jonka yli menevät rahat siirtyvät automaattisesti rahastoon.

Hutkon mukaan moni yritys lähtee liikkeelle korkorahastoilla ajatuksena, että sijoitettuja varoja on mahdollista lunastaa tilille jo lyhyelläkin aikajänteellä. Mikäli kassa kaipaa täydennystä, sen suhteen ei tarvitse olla huolissaan.

– Palveluun on mahdollista asettaa myös palautusraja, jonka alittuessa sijoituksia palautuu automaattisesti tilille.

Itse palvelun käyttäminen verkkopankissa ei maksa asiakkaalle, maksua tulee vain rahastojen juoksevat kuluista sekä mahdollisista merkintä- ja lunastuspalkkioista. Sijoitusmatkalle voi siis lähteä sangen turvallisin mielin.

– Sijoitettavat summat ja otettavat riskit ovat omassa hallinnassa. Ja kassassa riittää rahaa päivittäisten menojen hoitamiseen. Palvelun voi myös laittaa tauolle, jos haluaa kerryttää ylimääräisiä varoja tilille, asiakkuusjohtajat painottavat.

Hyvä keino oppia sijoittamista

Sijoituspohjaisen kassanhallintapalvelun käyttäminen voi lisätä kiinnostusta muihin varainhoidon ratkaisuihin. Kun innostus ja varallisuus kasvaa, Mäkinen tarjoaa rinnalle muuta palvelua.

– Isompien varallisuuserien kohdalla kannattaa käyttää pidempiaikaisia ratkaisuja ja varainhoitopalveluja. Erilaiset palvelut eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois.

Hutko näkee sijoitusmatkalle lähtemisen polkuna, jonka varrelta kertyy osaamista ja kokemusta pidemmälle menevään sijoittamiseen.

– Jatkuvan säästämisen ja sijoittamisen ideaa toteuttava palvelu on hyvä keino oppia sijoittamista ja kassanhallintaa. Siitä on luontevaa ottaa seuraava askel sijoittamisen polulla.

Parisen vuotta käytössä olleesta sijoituspohjaisesta kassanhallintapalvelusta kertyneet kokemukset ja asiakaspalautteet ovat positiivisia. Helppokäyttöisyys, muutosjoustavuus ja vaivaton tapa aloittaa sijoittaminen vetoavat asiakkaisiin. Myös tieto siitä, että tukea on aina saatavilla, rauhoittaa mieltä.

Sijoituspohjainen kassanhallinta -palveluun on valittavissa seuraavat rahastot:

Sijoituspohjaisen kassanhallinnan tarjoaa osuuspankki. Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Rahasto-osuuden arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä. Tuotto-odotuksen tai -tavoitteen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia sijoitusten tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Esitetyt tiedot eivät muodosta täydellistä kuvausta sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituksiin liittyvien päätösten tekemistä tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi‍. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja markkinoi Osuuspankki.