Erilaiset kotityöpalvelut ovat yleistyneet ja monipuolistuneet viime vuosina. Yrittäjä Kirsi Sarkkinen tarjosi ennen lähinnä siivouspalveluita mutta tekee nykyään paljon muutakin.

Suurin osa hänen asiakkaistaan on iäkkäitä ihmisiä, jotka kaipaavat arkeensa tukea ja piristystä.

– Nykyään tilataan aiempaa enemmän auttamis- ja saattamispalveluita. Usein tilaaja on aikuinen lapsi, joka haluaa vanhemmalleen auttajan esimerkiksi lääkäriin tai jalkahoitoon, Sarkkinen kertoo.

Tyypillistä on, että ostaja tilaa virkistyspalveluita lahjaksi kaukana asuville, ikääntyneille vanhemmilleen, joita ei itse pääse auttamaan säännöllisesti. Eräs nainen osti Sarkkisen yritykseltä 1 000 euron lahjakortin äidilleen.

– Hän sanoi, että niin kauan kuin raha riittää, käy auttamassa äitiä ja varmistamassa, että hänellä on kaikki hyvin.

Myös konsertti- tai teatteriseurana toimiminen on melko yleistä, Sarkkinen kertoo. Joskus ikäihminen kaipaa yksinkertaisesti seuraa.

– Asiakas voi tilata itselleen viikkosiivouksen mutta ostaa siihen lisäaikaa niin, että ehditään käydä yhdessä kaupassa ja juoda päälle vielä kahvit. Se, että saa keskustella, on monelle tärkeää.

Palveluista osataan nyt nauttia

Siilinjärvellä asuva Sarkkinen uskoo, että palveluiden lisääntynyt kysyntä liittyy useaan tekijään. Esimerkiksi jo pitkään käytössä ollut kotitalousvähennys on saattanut vähitellen rohkaista ihmisiä erilaisten kotipalveluiden kokeiluun ja hyödyntämiseen.

– Suomessa on pikkuhiljaa opittu käyttämään palveluita, ja niistä on tullut sosiaalisesti hyväksytympiä. Kotityön ulkoistamista ei enää pidetä laiskuutena, Sarkkinen kuvailee.

Hän arvelee, että nykyisin entistä useammalla ikäihmisellä saattaa olla varaa kotipalveluihin, ja he ovat avoimempia itsensä hemmottelulle. Muuttunut asenneilmapiiri tarkoittaa, että ihmiset haluavat nauttia elämästään täysillä.

Sarkkisen mukaan valitettava totuus on myös se, että Suomessa on paljon yksinäisiä vanhuksia. Heidän lähimmäisensä saattaa olla kotisairaanhoitaja tai edunvalvoja, joka tilaa tarvittavia palveluita.

– Heidän kauttaan saattaa tulla muuttokeikkoja, joissa pakataan ja siirretään ihmisen omaisuus palvelutaloon.

Ruuhkavuosia elävät ostavat perheelle aikaa

Myös nuoremmat ihmiset ostavat paljon erilaisia kodin palveluita, Sarkkinen kertoo.

Suuri asiakaskunta ovat ruuhkavuosia elävät lapsiperheet, jotka tilaavat tyypillisesti kotiinsa viikkosiivouksia. Moni haluaa Sarkkisen arvion mukaan käyttää esimerkiksi viikonloppunsa siivouksen sijaan perheen yhteiseen ajanviettoon.

– Nuori sukupolvi on oppinut arvostamaan palveluita ja sitä, että voivat niiden avulla ostaa itselleen hyvinvointia ja aikaa.

Myös yksineläjät, erityisesti töissä käyvät nuoret miehet, tilaavat Sarkkisen palveluita.

– Esimerkiksi ikkunanpesu on sellainen asia, jota moni ei halua itse tehdä.

Työ vaihtelee kukkamullista autonrenkaisiin

Kotipalveluiden monipuolistuminen vaatii paljon myös yrittäjältä. Sarkkisen työtehtävät saattavat vaihdella kukkien hoitamisesta auton renkaiden vaihtoon – se, mitä ei osaa, pitää oppia selvittämään.

Sarkkinen on käynyt uransa alussa siivousalan koulutuksen, ja yrittäjäksi siirtyessään hän suoritti kotityöpalvelun ammattitutkinnon. Se antoi hänen mukaansa hyvät työkalut esimerkiksi henkilökohtaiseen avustukseen.

– On kuitenkin paljon myös sellaista, mitä on vaikea oppia kirjoista. Erityisesti, kun ollaan töissä toisen kotona, pitää olla herkkänä erilaisille sosiaalisille tilanteille.

Sarkkisen mukaan alalla on paljon ihmisiä, jotka ovat jo ehtineet tehdä uraa toisessa ammatissa. Monelle elämänkokemus tuo mukanaan kotipalveluissa vaadittavaa sosiaalisuutta ja tilannetajua.

Iäkkäämpien asiakkaiden kohdalla Sarkkinen kertoo pyrkivänsä myös tukemaan ihmisten omaa toimintakykyä ja aktiivisuutta parhaansa mukaan. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hän rohkaisee asiakkaita liikkumaan ja puuhailemaan kanssaan.

– Jos olen imuroinut ja vienyt matot ulos, saatan sanoa, että pyyhitäänpä yhdessä pölyt hyllyiltä ja nostellaan valokuvat syrjään. Siinä samalla tulee mukavaa jutustelua ja muistelua.

Kotityöpalveluiden merkitys kasvaa entisestään

Tulevaisuudessa kotityöpalveluiden merkitys tulee kasvamaan entisestään, Sarkkinen uskoo. Suomen väestö ikääntyy, ja yleensä ihmiset haluavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

Trendi näkyy myös julkisen terveydenhoidon strategiassa: ihmisiä pyritään hoitamaan kotona sairaalan sijasta, ja sairaalan hoivapaikkoja vähennetään.

Sarkkisen mielestä tärkeää olisi kehittää palveluita siihen suuntaan, että asiakkaan olisi mahdollista saada kaikki tarvitsemansa apu samasta paikasta.

– Nyt ikäihmisen luona saattaa asioida paljon eri ihmisiä tekemässä eri asioita. Moni ei luonnollisesti pidä siitä, että omaan kotiin tulee viikoittain paljon vieraita ihmisiä. Kaivataan tuttuja tekijöitä ja kasvoja.

Pienyrittäjän kannalta esimerkiksi terveydenhoidon ja siivouspalveluiden yhdistäminen on haastavaa. Yksinyrittäjänä työskentelevä Sarkkinen on pyrkinyt vastaamaan tilanteeseen kehittämällä ympärilleen tiiviin ja luotetun yrittäjäverkoston.

– Oma verkosto on todella tärkeä. Voin aina tarpeen mukaan ohjata asiakkaita eteenpäin omille kollegoille.

Oletpa aloitteleva tai kokenut yrittäjä, OP:lta löydät ratkaisut yrityksesi liiketoimintaan. Haluamme tukea yrityksesi toimintaa kaikissa tilanteissa.