Kuka korvaa vahingot, jos elintarvikkeita kuljettava yhdistelmärekka suistuu tieltä ja rahtina ollut tavara tuhoutuu ja joudutaan hävittämään? Vaikka rahdinkuljettaja on vastuussa kuljettamastaan tavarasta sen vastaanottamisen ja luovuttamisen välillä, on vastuuta rajoitettu lailla ja CMR-yleissopimuksella.

– Tavaran omistajille saattaa tulla yllätyksenä, miten esimerkiksi tiekuljetussopimuslaissa (TKSL) rahdinkuljettajan vastuuta on rajattu, sanoo Pohjolan kuljetusvakuutusten asiantuntija, senior underwriter Heidi Haavisto.

TKSL:ssa rahdinkuljettajan vastuuta rajoitetaan tavaran painon perusteella. Esimerkiksi kotimaisessa maantiekuljetuksessa vastuun enimmäismäärä on rajoitettu 20 euroon tavaran bruttopainokiloa kohti.

Kansainvälisessä maantiekuljetuksessa enimmäisvastuu on 8,33 SDR:ää tavaran bruttopainokiloa kohti eli noin 10,70 euroa. SDR tarkoittaa kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemää erityisnosto-oikeutta (Special Drawing Right). Vahingoittuneen tavaran lisäksi korvataan myös kuljetukseen liittyvät kulut, kuten rahti ja tullimaksut.

Rahdinkuljettaja voi kuitenkin vapautua korvausvastuusta kokonaan, jos hän pystyy näyttämään, että vahinko on johtunut esimerkiksi tavaran puutteellisesta pakkauksesta tai tavaran lähettäjän antamasta virheellisestä ohjeesta. Tällaisessa tapauksessa rahdinkuljettaja ei ole korvausvastuussa vahingosta ja tavaranomistaja voi hakea korvausta omasta tavarankuljetusvakuutuksestaan.

Jos tavaranomistajalla ei ole tavarankuljetusvakuutusta, niin silloin omistaja kärsii vahingon itse.

Tavarankuljetusvakuutus turvaa tavaran myyjän tai ostajan riskejä

Tavaranomistajan kannattaakin varautua rahdin kuljetukseen liittyviin riskeihin tavarankuljetusvakuutuksella. Vakuutuksella katetaan vahinkoja, joita kuljetettavana olevalle tavaralle voi tapahtua kuljetuksen tai kuljetukseen liittyvän tilapäisen välivarastoinnin aikana.

Tavarankuljetusvakuutus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Kyseessä voi olla kertavakuutus, jos yrityksellä on vain satunnaisia kuljetuksia.

– Kertavakuutus sopii esimerkiksi näyttely- ja muuttokuljetuksiin tai yrityksen ostaman uuden koneen kuljetuksen vakuuttamiseen, kertoo Haavisto.

Jos yrityksellä on paljon kuljetuksia, kannattaa tehdä vuosisopimus, jolloin kaikki yrityksen kuljetukset on vakuutettu jatkuvalla vuosisopimuksella. Vakuutussopimuksessa sovitaan vakuutusturvan laajuus, omavastuut, kuljetuskohtaisen vastuun enimmäismäärä ja vakuutusmaksut.

Tavaran myyjä tai ostaja voi valita vakuutuksen laajuudeksi joko suppeamman Perusturvan tai laajemman Täysturvan. Perusturvaa voidaan laajentaa erikseen sopimalla esimerkiksi särkymisestä, varkaudesta, katoamisesta tai murrosta syntyneitä vahinkoja.

Tiekuljetusvakuutus suojaa rahdinkuljettajaa

Vaikka kuljetettavan tavaran vakuuttaa tavaranomistaja, niin myös kuljetusyrityksellä on vastuu kuljetettavasta tavarasta ja siksi rahdin kuljettajan on hyvä hankkia vapaaehtoinen tiekuljetusvakuutus.

Jos kuljetat toisen yrityksen tavaraa rahtimaksua vastaan tai välität kuljetuksia, voit joutua korvaamaan kuljettamallesi rahdille syntyviä vahinkoja. Voit kuitenkin kattaa tätä vahingonkorvausvastuuta tiekuljetusvakuutuksella.

Tyypillisimpiä tiekuljetusvahinkoja ovat käsittelyn yhteydessä eli tavaraa lastattaessa tai purettaessa sattuneet vahingot tai lastin puutteellisen sidonnan aiheuttama vahinko, kun lasti pääsee liikkumaan kuljetuksen aikana.

– Euromääräisesti suurimpia tiekuljetusvahinkoja aiheuttavat liikenneonnettomuudet, esimerkiksi ulosajot, ajoneuvon palaminen tai lämpötilan aiheuttamat vahingot, kun kyydissä ollut tavara pilaantuu esimerkiksi kylmälaitteen hajottua, Haavisto luettelee.

Sekä rahdinkuljettajan ottama tiekuljetusvakuutus että rahdinomistajan tavarankuljetusvakuutus voivat suojata tällaisilta havereilta.

Tiekuljetusvakuutus antaa suojaa siltä varalta, että tavara maantiekuljetuksen aikana katoaa, vähentyy, vahingoittuu tai sen luovutus viivästyy ja joudut vastuuseen aiheutuneesta vahingosta.

– Kuljetusyrityksesi liiketoiminnalle voi aiheutua taloudellista haittaa, jos yrityksesi joutuu itse korvaamaan kuljetusvahingon ja selvittämään erilaiset vastuu- ja korvauskysymykset. Kun siirrät vakuutuksella vastuun vakuutusyhtiöllesi, selvitämme puolestasi, oletko vastuussa vahingosta ja neuvottelemme korvauksen vaatijan kanssa. Yrityksesi liiketoiminta voi jatkua häiriöttä, Haavisto sanoo.

Pohjolan kuljetusyritykselle tarjoama tiekuljetusvakuutus korvaa rahdinkuljettajan lain mukaisen korvausvastuun lisäksi myös tuhoutuneen tavaran hävityskuluja.

Kansainväliset jännitteet heijastuvat sopimuksissa

Kansainvälisten kuljetusten suhteen on voimassa useita eri sopimuksia ja ehtoja, joissa määritellään rahdin kuljettamiseen liittyviä vastuita. Kuljetusten vakuuttaminen on osa kansainvälistä kaupankäyntiä, joka edellyttää vakuutustodistuksia ja asiakirjoja.

Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta ja kustannuksista. Toimituslauseke kertoo myös sen, onko riski tavaralle kuljetuksen aikana aiheutuneesta vahingosta tavaran ostajalla vai myyjällä. Tavarankuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se kaupan osapuoli, jolla on sopimuksen tai toimituslausekkeen mukaan riski tavaravahingosta kuljetuksen aikana. Toimituslausekkeen (CIF ja CIP) mukaan myyjällä voi myös olla velvollisuus ottaa tavarankuljetusvakuutus ostajan hyväksi.

Suomen ulkopuolelle meneviin tavarankuljetusvakuutuksiin Pohjola suosittelee lisäksi sota- ja lakkoturvaa, joka on voimassa meri-, ilma- ja postin suorittamissa postilähetysten kuljetuksissa.

– Sotaturva ei kata maantie- tai rautatiekuljetuksia, Haavisto muistuttaa.

Kansainvälinen jännittynyt tilanne heijastuu myös vakuutuksissa tällä hetkellä niin, ettei uusiin tavarankuljetusvakuutuksiin myönnetä sotaturvaa Ukrainan, Valko-Venäjän tai Venäjän alueille.

– Tämä rajoitusehto koskee näistä maista lähteviä, niiden sisäisiä, niiden kautta kulkevia tai niihin suuntautuvia kuljetuksia, hän lisää.

Pohjola Vakuutus tarjoaa kuljetusalan yrittäjille räätälöidyt ratkaisut henkilöstön, ajoneuvokaluston sekä omaisuuden ja toiminnan turvaksi. Saat käyttöösi parhaat asiantuntijamme, jotka tuntevat toimialasi riskit vuosien kokemuksella. Lue lisää palveluistamme ammattiliikenteelle.‍