”Mentori voi olla millä alalla tahansa”

Kirsti Toikka, yrittäjä ABC-Business Oy, mentori

”Yrittäjän kannattaa pohtia mentorin käyttöä ainakin silloin, kun on edessä uusia tai haasteellisia tilanteita. Varsinkin pk- tai yksinyrittäjän on hyvä päästä puhumaan ja jakamaan kokemuksia.

Mentori on henkilö, jolla on kokemusta ja aikaa käytettäväksi mentorointiin ‒ mikä tärkeintä hänelle voi puhua luottamuksella. Mentorin täytyy sitoutua tehtäväänsä. Jos mentoroitava tulee pyytämään apua, ei voi vedota siihen, ettei ole aikaa.

Yrittäjän täytyy kuitenkin muistaa, että vastuu yrityksestä on aina hänellä itsellään. Vastuuta ei voi siirtää mentorille. Toisaalta mentorin ei tulisi sanoa suoraan, mitä yrittäjän pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Mentorin tärkeimpänä tehtävänä on herätellä ajatuksia ja antaa yrittäjän löytää ne ratkaisut, jotka palvelevat häntä ja yritystä parhaiten.

Avun pyytäminen toisilta on vaikeaa. Siinä on varmasti yksi merkittävimmistä syistä sille, miksi kaikilla yrittäjillä ei ole mentoria. On hyvä muistaa, ettei mentorin tarvitse työskennellä samalla toimialalla. Erilaisista näkemyksistä ja kokemuksista voi olla jopa enemmän hyötyä, kun mentori ajattelee eri tavalla.

Tehtyäni pitkän uran pankinjohtajana päädyin yrittäjäksi vuonna 1996. Kun ryhdyin yrittäjäksi, sain itse apua mieltäni silloin askarruttaneissa asioissa. Monet entisistä asiakkaistani antoivat minulle vinkkejä siitä, millaista toimintaa kannattaisi lähteä rakentamaan yrittäjänä.

Saamastani sparrauksesta syntyi ajatus siitä, että haluan auttaa omalla osaamisellani myös muita yrittäjiä.

Ilman yksityisellä sektorilla työskenteleviä yrityksiä Suomeen tulisi paljon vähemmän verotuloja. Yhteiskunnan hyvinvointi on pitkälti yrittäjien varassa ja Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä.

Työskentelen ABC-Business Oy:ssä yritysvalmentajana ja konsulttina. Järjestän muun muassa koulutuksia, ohjaan yrittäjän ammattitutkintoja ja kehitän sekä yrittäjien toimintatapoja että liiketoimintaa.

Olen ollut aktiivisesti mukana myös yrittäjäjärjestöjen toiminnassa ja muun muassa perustamassa Varsinais-Suomen yrityskummeja, jossa mentoroimme yrittäjiä vapaaehtoisvoimin.

En osaa sanoa tarkkaan, kuinka montaa yrittäjää olen vuosien varrella mentoroinut. Yritysvalmennuksiini on osallistunut yli tuhat ihmistä. Parhaillaan toimin mentorina kolmelle yrittäjälle. Yksi on kukkakauppias, toisella on rakennusliike ja kolmas toimii terveydenhuollon parissa.

Yhteistyössä on erilaisia vaiheita. Joskus tapaan yrittäjän kerran kuukaudessa, joskus apua saattaa tarvita kerran viikossa. Se, kuinka tiivistä yhteistyötä mentorin ja mentoroitavan on pidettävä, riippuu täysin, millaiseen asiaan yrittäjä tarvitsee keskustelukumppania.

MakersPoint Oy:n neuvonantajana olen toiminut alusta lähtien. MakersPointillla on ollut selvä tavoite, ja Walter on tiennyt, mitä hän haluaa saavuttaa. Järjestelmällisyys ja tavoitteellisuus ovat menestyvän yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia.

Parasta mentorina toimimisessa on, kun huomaa yritysten menestyvän ja kehittyvän. Moni mentoroitava saattaa muistaa vielä vuosien kuluttua ja ottaa yhteyttä. Myös verkostoni ovat kasvaneet ja rikastuneet.”

”Ota yhteyttä mentoriin tarpeeksi ajoissa”

Walter Bertoft, yrittäjä MakersPoint Oy, mentoroitava

”Kun perustin yritykseni MakersPointin kolme vuotta sitten, minulle oli heti selvää, että haluan hyödyntää ulkopuolista apua. Tunsin Kirstin jo entuudestaan ja tiesin hänen vahvuutensa, joten pyysin häntä mentorikseni.

Parasta mentorissa on se, että hän katselee yritystoimintaa ulkopuolisena. Hän kyseenalaistaa ja tekee ehdotuksia. Myös Kirsti on jättänyt jälkensä MakersPointiin.

Olemme keskustelleet esimerkiksi myynnistä, henkilöstön toimenkuvista, toimitiloista ja markkinoinnista. Hän on auttanut minua myös rakentamaan tavoitteita.

Lisäksi mentori pystyy nostamaan esille sellaisia seikkoja, joita itse en olisi edes ottanut huomioon. Kirsti on esimerkiksi alusta asti painottanut yrittäjän jaksamisen merkitystä. Vaikka voisin tehdä töitä aina, on tärkeää, että minulla sekä muilla työntekijöillä on myös muuta elämää.

En osaa täsmälleen sanoa sitä, millaisia ominaisuuksia hyvällä mentorilla on. Sanoisin, että sopivan ihmisen tunnistaa, kun sellainen osuu kohdalle. Tärkeintä on, että hänellä on kokemuksia ja näkemyksiä. Myös luottamussuhteen on synnyttävä. Asioista on uskallettava puhua mentorille suoraan. Kaunistelu ei johda haluttuun lopputulokseen.

Olen myynyt aina ja osaan sen paremmin kuin mitään muuta. Ennen MakersPointin perustamista työskentelin useita vuosia pienosakkaana toisessa yrityksessä. Jatkoin oman yritykseni kanssa siitä, mihin jäin aiemmin. Vaikka tunsin graafisen alan, halusin ulkopuolisilta mielipiteitä siitä, ovatko valintani oikeita.

Mentoria suunnittelevan yrittäjän kannattaa pohtia omia verkostojaan tai etsiä järjestöjen kautta itselleen sopivaa yhteistyökumppania. Mentoreita voi olla useita ja jokainen auttaa omilla vahvuusalueillaan alkuun. Yhteyttä voidaan pitää puhelimitse, sähköisesti tai järjestää tapaamisia.

Yhteyttä kannattaa ottaa jo tarpeeksi ajoissa, eikä vasta sitten, kun ongelmat ovat liian suuria ylittää.”