Helsingin pörssin kasvuyhtiöille suunnattu First North -lista on houkutellut kymmentä yritystä listautumaan, tai ilmoittamaan listautumisaikeistaan vuoden 2020–2021 aikana.

Hallitusammattilainen ja yritysten sparraaja Petri Niemi on listannut viimeisten vuosien aikana yhteensä seitsemän yritystä Helsingin pörssin First North -kasvuyhtiölistalle hallituksen puheenjohtajan roolissa. Niemi on ollut mukana Siili Solutionsin, Next Gamesin, Bilotin, DT Technologiesin, Leaddeskin, Fondian ja Vincitin listautumisissa.

Niemen tausta pääomasijoittajana on antanut oivan pohjan toimia yrityksen kasvuvaiheen mahdollistajana, sillä pääomasijoittajana Niemi harjaantui laittamaan yhtiöitä kuntoon. Hänelle tulee harvoin eteen tilanteita, joissa hän ei olisi kouliintunut.

– Ennen Siilin listautumista, vuonna 2012, First Northissa ei ollut kunnollisia kasvuyhtiöitä, joilla olisi ollut merkittävää liikevaihtoa. Pääsin Siilissä laittamaan yhtiötä listautumiskuntoon. Silloin minulle aukesi se maailma, jolloin listautuminen todellakin on hyvä vaihtoehto yhtiölle, Niemi kertoo.

Pörssiyhtiön läpinäkyvyys lisää luottamusta

Listautuminen on vaihtoehtona varteenotettava silloin, kun yhtiössä on monta eri omistajaa, joiden omistusosuus on suuri ja joilla saattaa olla erilainen ajatus exitistä.

Yritysostoja suunnittelevien yhtiöiden on järkevää miettiä listautumista vaihtoehtona yritysostojen rahoittamiseksi. Listautumisen kautta yrityksen osakkeesta tulee likvidi, jolloin sitä voi käyttää yritysostoissa.

Positiivisena asiana Niemi näkee myös sen, että pankit lainoittavat helpommin sellaisia yhtiöitä, jotka toimivat pörssin vaatimalla läpinäkyvyydellä yhtiön liiketoiminnan ja lukujen suhteen. Pankkien luottamusta yhtiötä kohtaan kasvattaa myös se, että joku analyytikko seuraa yhtiötä.

Vaihtoehdot listautumiselle

Yhtiön myynti tai pääomasijoittajan mukaan ottaminen ovat Niemen mukaan vaihtoehtoja listautumiselle silloin, jos perustajatiimi on edelleen mukana ja omistusta halutaan likvidimpään muotoon. Näitä vaihtoehtoja on syytä miettiä rinnakkain.

– Listautumisen myötä omistamisen fokus siirtyy siihen, mikä yhtiön arvo on. Tämä on erittäin tervetullut muutos, sillä se mahdollistaa yhtiön kasvun. Aiemmin omistajat ovat saattaneet pelätä omistuksensa dilutoitumista eli omistusosuuden laskemista esimerkiksi pääomasijoittajan tullessa mukaan.

Niemi muistuttaa, että kun pörssiyhtiö kasvaa, silloin kasvaa myös sen osakkeen arvo – osakkeenomistajat näkevät sen suoraan osakkeen hinnassa.

Listautuva yhtiö tarvitsee usein ulkopuolista apua kirjanpitoon- ja talouspalveluihin, viestintään ja erityisesti sijoittajaviestintään sekä juridiikkaan.

Pörssilistautuminen kannustaa kasvuun

Tahtotila yhtiön tulevaisuudelle ja kasvulle lähtee Niemen mukaan yhtiön omistajista. Niemi kannustaa miettimään listautumisen kynnyksellä ulkopuolisen näkökulman mukaanottoa.

– Haastattelen syvällisesti yhtiön johdon sekä omistajat. Tämän avulla saan käsityksen yhtiön omistamisen strategiasta. Joskus yhtiön johdolla saattaa olla voimakkaampia kasvuhaluja kuin yhtiön omistajilla, ja tällöin asioita voi olla vaikea saada soviteltua yhteen.  

Ulkopuolista apua listautumiseen

Listautumisprosessi vie yhtiötä eteenpäin, sillä listautumisvalmistelujen yhteydessä tehdään monenlaista kehitystä, kuten parannetaan ja dokumentoidaan prosesseja. Tilintarkastusyhtiö tekee usein selvityksen yhtiön pörssikelpoisuudesta ja listaa asiat, jotka yhtiössä on syytä laittaa kuntoon.

Listautumispolun läpikäynyt yhtiö on Niemen mukaan tämän jälkeen parempi yhtiö. Listautuva yhtiö tarvitsee usein ulkopuolista apua kirjanpitoon- ja talouspalveluihin, viestintään ja erityisesti sijoittajaviestintään sekä juridiikkaan.

– Ei kannata käyttää omaa juristia tai välttämättä edes talouspäällikköä. Olisi suotavaa, että valittu henkilö on sellainen, jolla aiempaa kokemusta listautumisesta, Niemi pohtii.

Elämä listayhtiönä vaikuttaa yhtiön arkeen Niemen mukaan vähemmän kuin luullaan.

– Tietenkin pitää muistaa, milloin yhtiössä on hiljainen kausi, jolloin tiedottamista täytyy miettiä uudelleen. Kuitenkin listayhtiön arjessa on paljon positiivisia asioita, kuten työntekijöiden sitouttaminen henkilöstöannin kautta, jolla yhtiön työntekijät saadaan mukaan omistamaan yhtiötä, Niemi kertoo.

Autamme löytämään parhaiten sopivan rahoituksen yrityksesi tarpeisiin. Tutustu rahoitusratkaisuihimme.