– Yrityksen tunnus tai logo näkyy yleensä kaikessa organisaation viestinnässä, se on kaiken ulospäin näkyvän kivijalka. Logo on osa visuaalista identiteettiä, johon kuuluu toki muutakin, sanoo visuaalisen viestinnän lehtori Tuomas Aatola ammattikorkeakoulu Metropoliasta.

– Tunnuksella tavoitellaan tai ainakin pitäisi tavoitella myyntiä ja sen kasvattamista sekä yrityksen tunnistettavuutta eli sitä, miten se erottuu kilpailijoista oman kohderyhmänsä keskuudessa.

Voiko ilman logoa edes rakentaa brändiä? Se riippuu Aatolan mukaan siitä, miten brändi määritellään.

– Poliitikko tai poptähti voi olla brändi. Siinä mielessä logo ei ole välttämätön elementti brändin rakentamisessa. Monesti ajatellaan että brändi on yrityksen sanaton lupaus tai kuluttajan kokema lisäarvo, Aatola sanoo.

Jälkimmäisen määritelmän mukaiseen brändiin vaikuttaa moni tekijä, muukin kuin visuaalinen ilme.

– Brändiä rakennetaan esimerkiksi mainonnalla ja viestinnällä, ja siihen vaikuttavat myös erilaiset yrityksestä riippumattomat sattumukset. Kaikessa tässä logo on merkityksellinen osa, ja sen on tärkeää näkyä erityisesti positiivisissa yhteyksissä. Logo ei siis ole missään nimessä ainoa, mutta hyvin keskeinen osa brändin rakennusta, Aatola muotoilee.

Hyvä tunnus viestii toivottuja asioita

Tuomas Aatolan mukaan hyvä logo kertoo vähällä paljon.

– Parhaimmillaan merkin ja nimenkirjoitusasun yhdistelmä viestii esimerkiksi yrityksen toimintaa, arvoja, voimakkuutta, dynaamisuutta. Kaikkea sitä, mikä on yrityksen identiteetin ja myynnin kannalta merkityksellistä. On tietysti yrityskohtaista, minkä ominaisuuksien olisi hyvä korostua, Aatola sanoo

Hänen mukaansa kannattaa valita tarkkaan, mitä merkityksiä logolla haluaa ilmaista ja miten.

– Tyypillinen suunnitteluvirhe on, että erityisesti merkkiosaan yritetään tunkea liikaa merkityksiä. Kuvituskuva on harvoin toimiva liikemerkki.

Logon ei välttämättä tarvitse olla pelkistetty, mutta se lisää onnistumisen mahdollisuutta, sillä yksinkertainen tunnus toimii todennäköisemmin eri käyttöyhteyksissä.

Yksi Aatolan oma suosikki on yhdysvaltalaisen TV-kanava Cartoon Networkin vanha tunnus, joka oli yrityksellä käytössä 1990-luvulta tämän vuosituhannen alkuun.

– Se oli pelkkä nimenkirjoitusasu eli nimilogo. Siihen kiteytyi paljon hyvän tunnuksen ominaisuuksia: yksinkertaisuus, yrityksen tarjoamasta palvelusta selkeästi viestiminen, tarinallisuus ja lisäksi se toimi kaikilla alustoilla, hän luettelee.

Nykyhetkestä ja Suomesta hän mainitsee Helsingin kaupungin ilmeuudistuksen yhteydessä uudistetun kaupungin merkin.

– Siinä uusi ja perinne yhdistyvät, se on selkeä ja toimii eri käyttötarkoituksissa. Uudistus sai paljon arvostelua osakseen ja kokonaisuudessa on ehkä ongelmia, mutta tyylitellyn vaakunamuodon ja nimenkirjoitusasun muodostama tunnus on mielestäni varsin onnistunut, Aatola arvioi.

Apua kannattaa pyytää

Logon suunnitteluun on saatavilla online-työvälineitä halvalla tai jopa ilmaiseksi. Työväline ei ole kuitenkaan asiantuntija.

– Itse ajattelen niin, että logon suunnittelussa kannattaa hyödyntää ammattilaisen osaamista, jotta saadaan mahdollisimman toimiva lopputulos ja minimoidaan virheet, Aatola toteaa.

– Taloakaan ei kannata rakentaa kokonaan itse, jos se ei ole omaa ydinosaamista. Vaikka osan voisikin tehdä itse, tarvitsee johonkin todennäköisesti apua. Samalla tavalla yrittäjän on järkevää keskittyä ydintoimintaansa, hän jatkaa.

Yrittäjä itse ei välttämättä osaa ottaa huomioon sellaisia asioita, joita asiantuntija osaa, kuten logon toimivuutta eri kokoisina versioina tai eri kanavissa.

Markkinoilla on myös paljon palveluntarjoajia, jotka lupaavat logon satasella.

– Silloin tarjotaan käytännössä clip art -kuvitusta. Suunnittelussa pitäisi aidosti perehtyä ja ymmärtää muun muassa yrityksen toimialaa, kohderyhmää, kilpailutilannetta ja sitä, miten kilpailijat esiintyvät ja näkyvät, Aatola luettelee. Yksi suunnittelun tärkeimmistä vaiheista onkin määrittelyvaihe, jolloin ei vielä muotoilla mitään, vaan tutustutaan tulevaan projektiin ja asiakkaaseen.

Hänen mukaansa pelkkä kuvituskuva voisi olla riittävä logoksi vain, jos yrityksellä ei ole todellisia liiketoiminnan tavoitteita.

Logon suunnittelu ei ole läpihuutojuttu

Moni yrittäjä saattaa ajatella, että jos on yhtään visuaalista silmää, voi logon helposti suunnitella myös itse. Harva tulee kuitenkaan ajatelleeksi, miten paljon näkemystä ja kokemusta onnistuneiden logojen takana on.

Aatolan mukaan on hyvä tiedostaa, että käytännön suunnittelutyö on paljon muutakin kuin nimenkirjoitusasun ja mahdollisen merkin muotoilua: pitää päättää värit ja typografia sekä huomioida valittujen kirjaintyyppien tekijänoikeudet. Yleensä logosta tarvitaan monta versiota: värillinen, mustavalkoinen, negatiivi. Logon pitää toimia isona ja pienenä, useimmiten sekä digitaalisessa että printtiympäristössä.

Jos kuitenkin haluaa suunnitella logon itse, niin hyvä tapa lähteä liikkeelle on katsella ympärilleen.

– Kannattaa tutkia erilaisia tunnuksia ja miettiä miksi ne toimivat ja tuntuvat luontevilta, Aatola sanoo.

– Jos kaikki logon suunnitteluun liittyvät haasteet on ymmärtänyt ja hyväksynyt, turvallinen tie on hahmotella ensin nimenkirjoitusasua, joka sellaisenaan voi toimia oikein hyvin logona. Tällöin voi miettiä, minkätyyppisellä tekstillä - harvalla, tiheällä, päätteellisellä vai päätteettömällä fontilla ja niin edespäin - saa esiin vaikutelmia, joita haluaa yrityksestä tuoda esiin, hän neuvoo.

Hän muistuttaa kuitenkin, että typografian asiantuntijoilla on paras näkemys siitä, millaiset ratkaisut viestivät haluttuja merkityksiä.

Joka tapauksessa logosuunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja pohtia, miten se parhaiten tukee liiketoimintaa.

– Hyvä tunnus ei ole menestyksen tae, mutta voi auttaa siinä merkittävästi.