Suurin osa suomalaisista yrityksistä päättää tilikautensa vuodenvaihteessa, ja tilinpäätökseen olisi hyvä alkaa valmistautua viimeistään kuukausi ennen tilikauden vaihtumista.

– Tärkeää olisi kuitenkin se, että tilinpäätökseen olisi valmistauduttu jo ennakoivasti. Kun katse on irti peruutuspeilistä ja eteenpäin, niin ei tule ikäviä yllätyksiä, korostaa Hill Audit Oy:n Senior Adviser Markku Larsen.

Larsen tarkoittaa, että kirjanpidon merkittävät jaksotukset, kuten palkat, varaston muutokset ja poistot olisi hyvä tehdä kuukausittain. Se helpottaa merkittävästi ennustettavuutta ja loppuvuoden tilinpäätösprosessia.

Tilinpäätöksen lähestyessä kannattaa sopia kirjanpitäjän kanssa tapaaminen, jossa käydään läpi tavoitteet, työnjako ja aikataulutus tilinpäätöksen vaatimiin toimenpiteisiin.

– Tässä kohtaa pitää muistaa huomioida myös oman yrityksen tilanne ja toimintatapa. Tärkeää on muistaa huolehtia omasta jaksamisesta, Larsen huomauttaa.

Kaikki tarvittava kirjanpitäjälle ajoissa

Käytännössä esimerkiksi lomapalkat ja varastoinventaario jäävät monelta yritykseltä puuttumaan kuukausittaisesta kirjanpidosta. Ne kannattaa hoitaa viimeistään nyt kohdilleen.

– Myös matka- ja kululaskut jäävät välillä roikkumaan, ne pitää hoitaa kuntoon.

Kaikki tilinpäätökseen vaikuttava aineisto on toimitettava ajoissa yrityksen kirjanpitäjälle. Siihen sisältyvät muun muassa laskut, kuitit, leasing-sopimukset, hallituksen kokouspöytäkirjat ja muut kirjalliset dokumentit.

– Kirjanpitäjälle toimitettavasta aineistoista jää helposti uupumaan pankilta pyydettävät tiedot, eli pankkitilit, saldotodistukset ja korkojaksotus, Larsen muistuttaa.

Kaikki OP:sta tarvittavat tiedot saat tilattua ja noudettua helposti verkosta.

Muista verotukseen vaikuttavat seikat

Myös verotukseen liittyvät seikat saattavat aiheuttaa päänvaivaa.

Esimerkiksi mahdollinen osakaslaina olisi hyvä hoitaa pois ennen vuodenvaihdetta, ellei halua maksaa siitä veroa. Osakaslaina lasketaan pääomatuloksi.

Yrityksen maksama ennakkovero jää helposti liian pieneksi, jos tulos on parantunut kuluneen vuoden aikana.

– Jotta välttyisi koron maksamiselta, tilanne kannattaisi päivittää viimeistään nyt.

Tilinpäätökseen valmistautuminen on hyvä aika tarkastaa myös se, kannattaako yrittäjän maksaa itselleen palkkaa vai osinkoa. Tilinpäätösluvut antavat selvyyttä siihen, kumpi on verotuksellisesti järkevämpi vaihtoehto.

Viimeiseksi Larsen muistuttaa kehittämismenojen aktivoinnista. Esimerkiksi tuotekehitykseen käytetty aika ja varat pienentävät yrityksen jakokelpoisia varoja ja siten parantavat tilikauden tulosta.

– Jotta kehitysmenoja voi ryhtyä aktivoimaan, niiden pitää olla hyvin dokumentoituna.

Koronavuoden kirjaukset tilinpäätöksessä

Poikkeusvuoden aikana saadut tuet ja rahalliset avustukset tuloutetaan lähtökohtaisesti liiketoiminnan muina tuottoina. Kehittämismenot puolestaan kirjataan tilikauden kuluksi.

– Koronavuoden aikana valtiolta saadut tukirahat merkitään sen kuukauden kirjanpitoon, jolle tuki kohdistuu.

Business Finlandilta ja ELY-keskukselta saadut tuet edellyttävät, että rahoitettujen hankkeiden kustannukset pystytään todentamaan ja yksilöimään kyseiseen projektiin.

– Avustuksen tulouttamisessa täytyy huomioida syntyneiden hyväksyttävien kustannusten ja avustuspäätösten enimmäiskustannusten suhteellinen osuus, larsen tähdentää.

Tuki tai avustus jaksotetaan samassa suhteessa tilikaudelle tuotoksi varovaisuuden periaatetta noudattaen.

– Kustannusten suhteellinen osuus täytyy tulouttaa, ettei se jää velaksi. Kirjanpitoon merkitään tilanne tilinpäätöshetkellä.

Saat tiilinpäätöksen todistukset OP:sta helposti verkosta

Yritykset tarvitsevat tilinpäätöstä varten pankista erilaisia todistuksia. Kaikista yrityksen tileistä, luotoista, panteista, sijoituksista ja vapaaehtoisista eläkevakuutuksista tarvitaan tilinpäätökseen todistukset.

Tilauksen voi tehdä kerralla verkossa kaikista OP Ryhmän yhtiöistä, ja kun aineistot ovat palvelussa noudettavissa, saat siitä ilmoituksen sähköpostiin.

– Uutta on myös se, että nyt kirjanpitäjä pystyy tilaamaan ja noutamaan tilinpäätösaineistot itse aiempaa helpommin, mikä nopeuttaa tilinpäätöksen tekemistä. Yritykset voivat tehdä valtuutuksen tilinpäätösaineistojen tilaukseen kirjanpitäjälle vaivattomasti suomi.fi-palvelussa. OP:ssa tämä on käytössä ainoana pankkina suomessa, kertoo OP-tilinpäätösaineistopalvelusta vastaava business analyst Antti Kolari.

Jos yrityksellä on käytössä op.fi-palvelu, se voi tulostaa op.fi-palvelusta maksutta yrityksen tilien saldo- ja korkotodistukset, luottojen saldovahvistukset, panttiluettelot sekä tiedot lopetetuista tileistä. Jos käytössä on myös sopimukset-palvelu, yritys voi tilata maksutta lisäksi OP Yrityspankin tuotteita ja palveluita koskevat saldovahvistukset.

Tietyt raportit muodostuvat OP:n yritysasiakkaille automaattisesti vuoden alussa. Sijoitusraportit toimitetaan tammi–helmikuun vaihteessa verkkopalveluun tai postitse. OP-Henkivakuutus lähettää yritysasiakkaille tammikuun aikana selvityksen eläkevakuutuksiin maksetuista maksuista sekä tiliotteet yrityksen ottamista säästö- ja sijoitusvakuutuksista sekä kapitalisaatio- ja sijoitussopimuksesta.

Hill audit oy:n muistilista avustusten seurantaan, raportointiin ja kirjanpitokäsittelyyn

• Muista kustannusten yksilöinti ja yhteys kirjanpitoon.

• Ole tarkkana palkkamenojen kirjauksissa ja seurannassa.

• Dokumentaation säilytysvelvollisuus: 10 vuotta viimeisestä rahoituserästä.

• Lähtökohtaisesti avustukset tuloutetaan kirjanpidossa liiketoiminnan muihin tuottoihin.

• Kehittämismenot saadaan aktivoida, jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena (tulonodotus ositettava).

• Jos kehittämismenot aktivoidaan, käsitellään avustus kirjanpidossa hankintamenon vähennyksenä tai bruttoperiaatteella.

Lue lisää tilinpäätösaineistojen tilaamisesta OP:sta sekä suomi.fi:ssä valtuuttamisesta

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 3.12.2019 ja sitä on päivitetty 10.12.2020.