Työntekijät ovat yrityksen suurin voimavara. Siksi heistä on pidettävä hyvää huolta. Tämän tietää pakkausratkaisuja valmistavan ER-Pakkauksen toimitusjohtaja Tommi Rantala.

– Karu tosiasia on, että vaikka yrityksen johto päättäisi mitä, jos henkilökunta ei voi hyvin ja ole motivoitunut, asiat eivät suju, Rantala tiivistää.

Seinäjoella toimiva ER-Pakkaus työllistää 24 henkilöä. Rantala kuvailee heitä nuoreksi ja dynaamiseksi porukaksi, jolla on eteenpäin katsova asenne. Henkilöstön saa innostumaan uudesta helposti, ja haastavatkin työt otetaan vastaan hyvillä mielin.

– Kun asiakas toivoo jotakin uudenlaista pakkausrakennetta, harvoin meillä vastataan, että ei onnistu. On halua kehittää ja viedä itse osaamista eteenpäin.

Rantalan mukaan yrityksen johto miettii paljon sitä, kuinka ER-Pakkauksessa viihdytään ja miten työntekijät saadaan sitoutumaan. Palkitsemisen näkökulmasta käytössä on muun muassa kaikkia koskeva bonusjärjestelmä.

Työntekijöiden vaihtuvuus on hyvin pientä muutoin kuin eläköitymisen seurauksena. Pisimmät työsuhteet ovat jatkuneet kymmeniä vuosia – pisin tällä hetkellä peräti 27 vuotta. Tästä voinee päätellä, että asioita on tehty oikein.

Lue myös: Kuinka pitää kiinni parhaista osaajista alalla, jolla tekijöistä on pulaa? Siivousyrittäjä tarjoaa houkuttelevan urapolun ja paljon tukea

Kyseenalaistaminen kannattaa

Joustavuus ja kyky muuttua nopeasti kuuluvat ER-Pakkauksen yrityskulttuuriin. Myös työntekijöiden ideoita kuunnellaan.

– Meillä on hyvä, avoin ilmapiiri, ja tekeminen on monessa asiassa sujuvaa ja läpinäkyvää. Sen ansiosta meillä on mielestäni aika pieni kynnys tulla ehdottamaan, miten jotakin voisi tehdä toisin, Rantala sanoo.

Henkilöstö on osallistunut muun muassa yrityksen sisäisten ohjelmistojen kehittämiseen. Uudessa järjestelmässä työohjeet kulkevat sähköisesti, jolloin tuotannon työntekijöillä on enemmän tietoa siitä, mitä on suunniteltu ja tulossa.

Yrittäjyys on opettanut Rantalan lähestymään asioita ennakkoluulottomasti. Hänen mielestään tietty kyseenalaistaminen on aina tarpeen. On osattava nähdä asioita, joita voi kehittää vielä paremmiksi ja toimivammiksi.

– Jos on aina tyytyväinen siihen, mitä nyt tekee, kehitys loppuu. On oltava tietynlainen nälkä, halua viedä asiaa kuin asiaa eteenpäin. Ilman sitä kilpailijat menevät ohi kahtasataa. Väitän, että samalla asenteella pärjäävät niin yrittäjät kuin työntekijät.

Mistä uusia asiakkaita?

ER-Pakkaus on erikoistunut toteuttamaan pakkausratkaisuja etenkin elintarviketeollisuudelle, kuten leipomoille ja kahviloille.

Keväällä 2020 yrityksessä ryhdyttiin pohtimaan asiakkuuksia toden teolla. Koronatilanne osoitti, että mitä tahansa voi tapahtua. Ensimmäiset rajoitukset näkyivät yrityksen myynnissä rajusti.

– Viimeistään silloin kävi selväksi, että tarvitsemme lisää tukijalkoja muilta toimialoilta. Riskiä on järkevää hajauttaa. Onneksi myynti ei ollut ennen koronaakaan yhden tai kahden asiakkaan varassa, vaikka suurin osa asiakkaista olikin samalta alalta.

ER-Pakkaus on kehittänyt elintarvikepuolen prosessit ja tuotteet hyvin pitkälle. Yritys on varmistanut ulkopuolisten tutkimuslaitosten avulla, että pakkaukset täyttävät täysin elintarviketurvallisuuden vaatimukset. Väriaineet, lakat ja liimat on valittu tarkoin, eikä tuotteisiin esimerkiksi pääse minkäänlaisia haju- tai makuhaittoja.

Jo aiemmin tehty tuotannon tehostaminen ja laitekapasiteetin kasvattaminen mahdollisti sen, että yrityksessä ryhdyttiin ideoimaan ja kehittämään pakkausratkaisuja uusille toimialoille.

Myyntipuheet menivät uusiksi

ER-Pakkaus aikoo valmistaa uusillekin asiakkaille elintarviketurvallisia pakkauksia siitä huolimatta, mikä käyttötarkoitus on. Rantala perustelee tätä sillä, ettei elintarvikepakkausten tuotanto vaarannu.

Suurin haaste on ollut asiakkaiden löytäminen. Se on vaatinut paljon myynniltä ja markkinoinnilta. Esimerkiksi myyntipuheet on pitänyt miettiä uusiksi.

– Osaamme kertoa ja perustella todella hyvin, miksi meidän kakkulaatikko on hyvä. Mutta samat perustelut eivät vakuuta samalla tavalla asiakasta, joka pakkaa laatikkoon vaikkapa rautanauloja. Hän saattaa ajatella, että onkohan tuotteemme kallis, kun se on kehitetty niin pitkälle, Rantala kuvaa tilannetta.

Joitakin onnistumisia eli uusia asiakkaita on jo, mutta työ jatkuu. Rantalan mukaan tavoitteena on hallittu, määrätietoinen kasvu.

– Pystyimme onneksi selättämään viime kevään vaikeudet kovalla työllä niin, että kaikille riitti töitä täysipäiväisesti. Saimme myös kurottua menetettyä myyntiä kiinni loppuvuoden aikana.

Tutustu työntekijän vakuuttamiseen