Ystävän kanssa oman yrityksen perustaminen on monelle houkutteleva ajatus. Jaetut kiinnostuksen kohteet ja läheiset välit tekevät yhteisen liiketoimintasuunnitelman kehittelystä usein entistä innostavampaa. Toisaalta yritystoiminnan paineet voivat pahimmillaan polttaa ystävyyssuhteen karrelle.

Yrittäjäksi hyppääminen kaverin kanssa on aina sekä mahdollisuus että riski, muistuttaa myös työelämän ihmissuhteita ja konflikteja pitkään ratkonut psykologi ja kouluttaja Outi Reinola.

– Ystävyys voi olla yrityksen kannalta riski, koska se on niin arvokas asia. Ystävää kohtaan saattaa olla kohtuuttoman suuret odotukset. Helposti ajatellaan, että tuttu ihminen jaksaa aina auttaa ja tukea, hän pohtii.

Ystävyys voi kuitenkin olla myös voimavara, varsinkin jos taustalla on jo pitkä yhteinen taival ja toisen toimintavat tuntee hyvin. Silloin omista ja toisen vahvuuksista sekä heikkouksista on helpompi keskustella.

– Ystävyyden pitäisi kestää se, että myös vaikeat asiat käsitellään suoraan. Ennen yhtiökumppaneiksi ryhtymistä pitäisi miettiä, onko ystävyys tarpeeksi vakaalla pohjalla.

Ristiriidat ovat väistämättömiä

Psykologin näkökulmasta on väistämätöntä, että missä tahansa ihmissuhteessa syntyy ristiriitilanteita. Siksi niihin etukäteen valmistautuminen on erityisen tärkeää.

Hyvä lähtökohta on esimerkiksi kirjata liiketoimintasuunnitelman lisäksi mahdolliset ongelmatilanteet paperille ja käydä ne rauhassa läpi tulevan yhtiökumppanin kanssa.

– Moni saattaa ajatella, ettei halua olla hankala tai ”maalailla piruja seinille”. Mutta jos ei hyvänä päivänä voi puhua niitä läpi, niin kuinka sitten stressaantuneena ja väsyneenä?

Reinola neuvoo keskustelemaan esimerkiksi ystävyyden rooleista. Usein toinen on ihmissuhteessa aloitteellisempi ja enemmän tilaa ottava, mutta toimiiko tämä jako myös yrittäjyydessä?

Vaikeuksia voi syntyä, koska ystävän mieltä ei halua pahoittaa. Läheisen ihmisen kanssa saattaa päätyä helposti tekemään liikaa.

– Esimerkkinä tulee mieleen tilanne, jossa toinen yhteisen yrityksen perustaneista ystävistä alkoi väsyä ja muuttui vetäytyväksi. Toinen luuli tämän olevan loukkaantunut. Asia selvisi vasta, kun uupunut ystävä uskalsi vihdoin ottaa asian puheeksi.

Tärkeää olisi myös miettiä, mitä tapahtuu jos toinen haluaakin jossain vaiheessa irti yrityksestä.

– Tämä on aika yleistä ja voi aiheuttaa niin voimakkaan hylkäämisen tunteen, että ystävyys päättyy. Siksi tulisi jo yrityksen perustamisvaiheessa miettiä, miten nämä tilanteet hoidetaan.

Menevätkö näkemykset taloudesta yksiin?

Merkittävä mahdollinen kipukohta on yrityksen talous. Aloittelevan yrittäjän arkeen liittyy usein taloudellista epävarmuutta ja painetta – jos siihen ei ole valmistautunut, taloudellinen kriisi saattaa luisua myös ystävyyden kriisiksi.

– Alkuvaiheessa yritys ei välttämättä tuota tarpeeksi hyvin, ja ihmiset reagoivat tällaisessa tilanteessa eri tavoin. Myös esimerkiksi siihen, kuinka paljon kannattaa ottaa lainaa, voi olla hyvin erilaisia näkökulmia.

Yksi mahdollinen haaste on, että ystävien välillä myös firman ja omat rahat voivat mennä helposti sekaisin. Reinola kehottaa käymään avoimen keskustelun esimerkiksi siitä, mihin kaikkeen yrityksen luottokorttia on soveliasta käyttää.

– Voi olla hyvä idea sopia, että taloudellisesti tiukassa tilanteessa kännytään esimerkiksi ulkopuolisen konsultin puoleen.

Yhteisiä pelisääntöjä pitää päivittää

Riskinä on myös se, että vähitellen ystävyys muuttuu pelkäksi työsuhteeksi, jossa ei puhuta muusta kuin yritykseen liittyvistä asioista. Reinolan mukaan voi tarvittaessa sopia, että työasioista ei puhuta esimerkiksi viikonloppuisin.

– Rajat hämärtyvät helposti, ja tätä on hyvä miettiä kenen tahansa yrittäjän. Ystävän kanssa innostuessa tilanne menee ehkä vielä helpommin siihen, että tehdään töitä koko ajan.

Vaikka molemmat jaksaisivat yrittäjyyden alkutaipaleella painaa pitkää päivää, tilanne voi aina muuttua, Reinola muistuttaa. Siksi yhteisiä pelisääntöjä pitäisi muistaa tarkastella ja tarvittaessa päivittää, jos tarpeet ovat erilaiset.

Joskus voi myös tulla selväksi, että vaikka ystävyys toimii, yhdessä yrittäminen ei.

– Silloin kannattaa pohtia, onko ystävyys kuitenkin tärkeämpää. Ylipäätänsä kaikissa ihmissuhteissa tulee erimielisyyksiä, ja ne pitäisi osata ottaa asioina eikä antaa katkaista ihmissuhdetta.

Yritysykkönen on vaivaton vakuutuspaketti uusille yrityksille - katso hinta ja halutessasi osta vakuutus helposti