Gaseran toimitusjohtajan Ismo Kauppisen mukaan verkostot ovat Gaseralle elinehto, ei enempää eikä vähempää.

– Syynä on se, että olemme altavastaajia. Olemme suomalainen firma, joka tekee tuotteita kansainvälisille markkinoille ja jonka vastassa ovat isot pelurit.

Gaseran patentoimaa teknologiaa käytetään esimerkiksi ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen mittaamiseen.

Kauppisen mukaan Gaseran missio on ilmansaasteiden vähentäminen, ja yrityksen asiakkaita ovatkin esimerkiksi auto- ja puuteollisuuden yritykset. Teknologiaa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi huumeiden ja ihmissalakuljetuksen paljastamiseen.

Kauppinen kuvailee, että verkostot ovat heille tapa tehdä siirtoja pelissä. Vastapelureina ovat suuret, kansainväliset yritykset aivan eri kokoluokan markkinointibudjetteineen.

Ismo Kauppinen perusti yrityksen isänsä, emeritusprofessori Jyrki Kauppisen kanssa vuonna 2004. Yritys syntyi Turun yliopiston spinoffina.

– Ajattelimme, että isän patentoimalle tekniikalle voisi olla kysyntää.

Tulevat vuodet osoittivat, että turkulaisella huipputekniikalla oli kaupallista potentiaalia maailmalla. Yritys on saanut rahoitusta muun muassa Business Finlandilta ja Euroopan unionilta.

Molemmat Kauppiset ovat fysiikan tohtoreita. Yliopistosta syntyneellä yrityksellä oli verkostoja jo ennen kuin yritystä varsinaisesti oli olemassa.

– Olimme jo käyneet vuosia eri konferensseissa ja tavanneet liudan teknologiajohtajia, Kauppinen kertoo.

Markkinat muualla kuin Suomessa

Kansainvälistymisestä ei Kauppisen mukaan voi Gaseran kohdalla varsinaisesti puhua, sillä yritys on ensihetkistään lähtien tähdännyt kansainvälisille markkinoille.

– Tämä on born global -yritys, jonka tuotteet ovat lähteneet Suomen ulkopuolelle ensimmäisestä kaupasta asti. Teemme niin erikoista juttua, että sen markkinat ovat nimenomaan ulkomailla.

Yhdysvalloista on tullut yksi yrityksen päämarkkina-alueista, mutta Gasera toimittaa laitteitaan nykyään kaikkiin maanosiin. Maailmalle on päästy nimenomaan verkostojen avulla.

Verkostojen kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä, ja niitä on laajennettu alusta asti. Kauppinen kertoo, että he ovat käyneet alan tärkeimmillä messuilla säännönmukaisesti alusta pitäen. Tarkoituksena on luoda henkilökohtaisia suhteita alan tärkeimpiin vaikuttajiin.

– Olemme veljeilleet heidän kanssaan monta vuotta, Kauppinen naurahtaa.

Verkostoissa tärkeintä ei ole se, että tuntee mahdollisimman paljon ihmisiä, vaan se, että tuntee itselle tarpeellisimmat henkilöt hyvin.

– Iso osa liiketoiminnasta tulee meille tiettyjen henkilöiden kautta, Kauppinen kuvailee.

Verkostot myös laajenevat tiettyjen avainhenkilöiden suosituksesta. Tämä pätee sekä Suomen-kontakteihin että muuhun maailmaan.

Kauppinen antaa esimerkin yhdysvaltalaisesta kontaktista, joka vaihtoi työpaikkaa ja suositteli Gaseraa uudessa työpaikassaan.

– Siitä syntyi mittava liiketoimintakumppanuus.

Seuraavaksi kasvaa jakelijaverkko

Verkoston luominen ja ylläpitäminen ovat jatkuva prosessi. Tällä hetkellä Gaseran liiketoiminta kasvaa erityisesti uusien jakelijoiden kautta.

Tapahtumissa käyminen jatkuu, mutta nykyään Gasera on todennäköisesti mukana jakelijan ständillä eikä omallaan.

Kauppinen antaa muutaman vinkin verkostojaan pohtiville yrittäjille. Ensinnäkin verkostojen luomisessa vaaditaan pitkää aikajännettä.

Verkosto ei synny sillä, että näyttäytyy kerran jossain ja ajattelee, että se siitä. Verkostoa täytyy vaalia, sillä se ei ole vain persoonaton hämähäkinseitti, joka yhdistää yrityksiä toisiinsa.

– Kyse on ihmisistä ja ihmissuhteista. Se täytyy aina pitää mielessä, Kauppinen summaa.