Miilukangas Oy:n toiminta käynnistyi vuonna 1967, kun Anja ja Erkki Miilukangas perustivat LVI-alalla toimineen yrityksen. Vuosien kuluessa toiminta laajeni ensin teräsrakenteisiin, talonrakennusalalle ja sittemmin konepajateollisuuteen. Nykyään yli 50-vuotias Miilukangas Oy:n konserni työllistää osakkuusyhtiöineen noin 300 työntekijää.

Konsernissa harjoiteltiin vientitoimintaa konepajaliiketoiminnan osalta jo 1990-luvulla. Alkuvaiheessa vientiä vauhditti valtion rahoittama vientirengastoiminta, jossa kerättiin toisiaan täydentäviä yrityksiä yhteen ja pyrittiin sitä kautta löytämään uusia vientihankkeita.

Miilukankaan vienti lähti vetämään kunnolla kuitenkin vasta 2000-luvun alkuvuosina.

– Koska suomalaiset konepajat olivat yksin liian pieniä vientitoimintaan, lähdimme aktiivisesti hakemaan vientiin kumppaneita, toimitusjohtaja Pekka Miilukangas kertoo.

– Vientirenkaiden jälkeen olimme mukana perustamassa markkinointiin ja myyntiin keskittyvää Oy SteelDoneGroup Ltd:ta, jonka tehtävänä on hakea kauppoja ja hoitaa kansainvälisiä projekteja. Sen avulla olemme saaneet vientikauppoja toistakymmentä vuotta.

Kansainvälisten projektien määrä vaihtelee suuresti suhdannevaihteluiden mukaan.

– Kun projekteja haetaan öljy- ja kaasusektorilta etenkin Venäjän ja Norjan alueelta, niin välillä on kauppoja ja välillä taas ei. Joskus öljyn hinta on korkealla ja offshore-bisneksessä menee hyvin. Välillä öljyn hinta on puolestaan matalalla ja offshore-bisneksessä menee huonosti.

Menestyksen taustalla on vuosien työ

Viennin käynnistäminen on vaatinut paljon aikaa ja rahaa.

– Konepajatoiminta on hyvin investointivaltaista toimintaa. Toimitilat, koneet, laitteet ja henkilöstö vaativat paljon resursseja. Kun tehdään päätös viennin käynnistämisestä, niin se on yksi iso investointi lisää. Töitä pitää yleensä tehdä vähintään vuosi ennen kuin ensimmäinen kauppa syntyy.

Kulutus- ja suojausterästuotteiden valmistukseen keskittynyt Miilux Oy toimii viennin veturina koko konsernin osalta.

– 2000-luvun puoliväliin mennessä olimme kehittäneet Miiluxille tuotteet ja palvelun, jolla menestyimme kotimaassa. Sitä myötä uskalsimme palkata lisää ihmisiä myyntiin ja saimme yhtiölle myös erinomaisen vientikumppanin, Finn Special Steel Oy:n.

Miilux Oy on nykyään Miilukankaan konsernin suurin yhtiö.

– Viime vuonna yhtiöllä oli vientiä 58 prosenttia liikevaihdosta. Miiluxin liikevaihto ja vienti kasvaa edelleen tänä vuonna.

Viime vuosina Miilukangas on ottanut viennin suhteen uuden askeleen eteenpäin, kun Miilux Oy on onnistunut saamaan jalansijaa ulkomailta.

– Vuonna 2014 perustimme Puolaan yhteisyrityksen paikallisen pörssiyhtiön kanssa. Parin vuoden päästä yhtiökumppanimme liiketoiminnat lähtivät kuitenkin alamäkeen Puolan hiilikaivosteollisuuden heikon tilanteen vuoksi. Ostimme yhtiön kaikki osakkeet itsellemme vuoden 2016 joulukuussa.

Lähes kaksi vuotta itsenäisenä tytäryhtiönä ovat sujuneet isojen investointien siivittämänä vauhdikkaasti.

– Miilux Poland on nyt mukavasti kasvu-uralla, sillä olemme saaneet yhtiön rakennusvaiheen lähes valmiiksi. Olemme nyt edenneet viennissä siihen pisteeseen, että meillä on oma kansainvälinen tytäryhtiö.

Toimitusjohtajan mukaan konsernilla riittää haasteita voitettavanaan.

– Konepajatoiminnassa on nyt rauhallisempi vaihe menossa viennin osalta, sillä SteelDone Group ei ole saanut kauppaa offshore-laman, eli öljyn hinnan romahduksen jälkeen. Viime aikoina öljyn hinta on kuitenkin noussut ja näyttää siltä, että myös tarjouskyselyt lisääntyvät.

Suomessa ei kilpailla halvalla työvoimalla

Miilukankaan, kuten muidenkin suomalaisten vientiyhtiöiden, on täytynyt rakentaa menestys muun kuin halpojen työvoimakustannusten varaan.

– Suomen markkinoillakin melkein jokaisella alalla on jo paljon kansainvälistä kilpailua. Kun teemme vientiä ulkomaille, vastassamme on maita, jotka kilpailevat halvemmilla työvoimakustannuksilla.

Suomen pitkä talvi nostaa omalta osaltaan kokonaiskustannuksia, samoin syrjäisestä sijainnista aiheutuvat logistiset kustannukset.

Miilukankaan konepaja Miilumachine Oy panostaa halpojen sarjatuotteiden sijaan vaikeampiin tuotteisiin ja nopeisiin toimitusaikoihin. Miiluxin valttina on omien tuotemerkkien lisäksi muun muassa nopea palvelu koko toimitusprosessin ajan.

– Toimitusnopeus, toimitusvarmuus ja tuotteiden räätälöinti ovat menestyksen kulmakiviä. Toki hinnankin pitää olla kilpailukykyinen, mutta nopeuden merkitystä ei voi aliarvioida. Liiketoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että meillä on Suomessa kumppaneina kansainvälisesti menestyviä koneenrakentajia.

Pekka Miilukankaan mukaan konsernin asiat ovat juuri nyt kohtuullisen hyvin.

– Antaisin kouluarvosanan hyvän ja kiitettävän väliltä. Aina löytyy kuitenkin parannettavaa. Meillä on hyvin töitä kesän yli, sillä lähes jokaisen yhtiömme kohdalla voimme puhua tällä hetkellä hyvästä työkuormasta.

– Toisaalta emme ole kyenneet palkkaamaan lisää ammattityövoimaa riittävän nopeasti kasvualueillemme ja samaan aikaan meillä on joiltain osin työstä vielä pulaa. Nämä ovat monialakonsernin arjen haasteita, Miilukangas toteaa.

Konsernin tulevaisuuteen toimitusjohtaja suhtautuu odottavaisen myönteisesti.

– Kansainvälisyys näkyy voimakkaasti Suomessakin, sillä nykyään ei ole olemassa enää kotimaan sisämarkkinaa, jossa voitaisiin toimia keskenämme. Kansainvälisyydessä on kaksi puolta: se antaa ison mahdollisuuden, kun on koko maailma markkina-alueena ja toisaalta kilpailu menestyksestä on valtavan kovaa.

Tutustu OPn tarjoamiin ratkaisuihin kansainväliseen liiketoimintaan.