Tilitoimistobisneksessä kuohuu. Noin miljardin euron markkinoilla toimii yli 4 000 toimistoa, joista isot valtaavat alaa ja pienet yrittävät pysyä perässä. Alaa edustava Taloushallintoliitto arvioi, että noin 50 yritystä lopettaa vuosittain toimintansa tai myy liiketoimintansa isommalle ketjulle.

Alan muutosta pohti hiljattain myös Tomi Pienimäki. Ajatus uudenlaisesta tilitoimistosta syntyi, kun Pienimäki ja helsinkiläistä Aallon tilitoimistoa pyörittävä Tapani Aalto päättivät yhdistää osaamisensa.

Lopulta mukaan valikoituivat myös Tampereen Kirjanpitotoimisto, turkulainen Tilitoimisto Reijo Lehtimäki, espoolainen Talouskolmio, jyväskyläläinen Dextili ja oululainen Tilitoimisto Simo Salonen. Nämä tilitoimistot yhdistyivät valtakunnallisesti toimivaksi konserniksi.

Uusi yritys nousi kertaheitolla oman toimialansa suurimpien yritysten joukkoon. Kasvu on toistaiseksi kannattanut, sillä Aallon Group jätti listautumishakemuksen Helsingin pörssiin maaliskuun lopulla.

– Markkinassa pärjäävät parhaiten vähän isommat yritykset, joilla on kyky investoida, panostaa HR-toimintoihin, myyntiin, markkinointiin ja teknologiakehitykseen. Nyt pystymme panostamaan tehokkaampaan ja ammattimaisempaan toimintaan, kertoo Aallon Groupin toimitusjohtaja Elina Pienimäki.

Aallon Groupin toimitusjohtajan Elina Pienimäen mukaan yhdistyminen on yritykselle hyvä mahdollisuus kehittyä. Kuva: Aallon Group

Toistaiseksi isojen toimijoiden sekaan sujahtaminen on sujunut Aallon Groupilta mallikkaasti.

– Yhdistyminen on tuonut meille lisää osaamista eri aloilta, näkyvyyttä ja varoja esimerkiksi teknologiakehitykseen. Kaikki nämä mahdollistavat kasvun ihan eri tavalla kuin silloin, jos tekisimme töitä pieninä perheyhtiöinä. Toki tekemistä riittää yhä, jotta pysymme kasvamaan markkinoita nopeammin myös jatkossa, Pienimäki kertoo.

Yhteiset arvot auttoivat alkuun

Aallon Groupiin sopivan joukon löytäminen vei aikansa. Tomi Pienimäen ja Tapani Aallon tavoitteena oli löytää joukko yrityksiä, joilla on sopivasti henkilökuntaa ja jotka ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti.

– Kävimme läpi kymmeniä tilitoimistoja. Tämä joukkio valikoitui lopulta mukaan, sillä jaamme samat arvot ja saman vision, Elina Pienimäki kertaa.

Alalla pitkään toimineet yrittäjät tietävät yleensä toisensa. Myös Aallon Groupiin päätyneet tilitoimistoyrittäjät tunsivat toisensa jossain määrin ennalta.

– Ensimmäisessä tapaamisessa kaikkia jännitti silti. Oli siksi hauska huomata, että meillä kaikilla oli tulevasta yhtiöstä samantapaisia ajatuksia. Tiesimme heti, että voisimme sparrata toisiamme tietyissä asioissa, Pienimäki kertoo.

Yhteisistä tavoitteista on ollut hyötyä, sillä hallittua kasvua tavoittelevan yrityksen on täytynyt pitää jalat maassa. Nyt Aallon Groupin liikevaihto pyörii 15,4 miljoonan euron luokassa ja yritys työllistää 210 henkilöä.

Kasvu on Pienimäen mukaan sujunut suhteellisen helposti, sillä kaikilla osakkailla on vankka tausta alalla ja omat vahvuutensa.

– Juuri nyt pohdimme, miten saamme jalkautettua kaikkien parhaat puolet käytännön tekemiseen. Esimerkiksi osassa toimistoissa on ollut hyvin aktiivista myyntitoimintaa, uusasiakashankintaa ja erilaisia markkinointikeinoja. Haluamme implementoida nämä toimet koko konserniin, hän kertoo.

Uuden yrityskulttuurin luominen vaatii tehokasta viestintää

Pienimäki myöntää, että varsinkin henkilöstö pohti alussa, millaisia muutoksia yhdistymisestä seuraa ja miten se vaikuttaa omaan työnkuvaan.

Käytännössä koko yrityskulttuuri on täytynyt luoda alusta. Sen luomiseen on vaadittu Pienimäen mukaan hyvää yhteistyötä ja saumatonta viestintää.

– Kun asioista viestitään avoimesti, henkilökunta näkee, ettei mitään pahaa ole tapahtumassa, vaan muutokset tarjoavat meille kaikille positiivisia mahdollisuuksia. Työntekijöille on ollut tärkeää tietää, etteivät työkalut ja esimiehet vaihdu.

Kaikkien muutosten taustalla on ollut jokin konkreettinen syy.

– Esimerkiksi juridisia muutoksia on ollut pakko tehdä, sillä listatussa yhtiössä on tietyt hallinnolliset prosessit, joiden pitää täyttyä. Emme kuitenkaan ole halunneet lähteä muuttamaan mitään pelkästä muuttamisen ilosta. Tässä on tarvittu sekä keskustelutaitoa, ennakkoluulottomuutta että kärsivällisyyttä, Pienimäki kertoo.