Aluksi yrityksen perustajat tekivät aivan kaikkea. Tehtävät oli jaettu sen mukaan, mikä oli kullekin luonnollisinta. Digitaalisten liiketoiminta- ja talousprosessien kehittämiseen erikoistuneessa Efimassa oli selvää, että vastuuta olisi annettava myös muille.

‒ Monesti yrittäjä ei halua luopua mistään vastuista. Kasvun kannalta vastuunjako on kuitenkin tärkeää, sanoo Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen.

Efima on vajaassa kymmenessä vuodessa kasvattanut liikevaihtonsa nollasta yli kymmeneen miljoonaan, ja yritys työllistää nyt sata henkilöä. Salminen siis tietää, mistä puhuu.

Yrityksen alkuaikoina henkilöstöstä ja markkinoinnista vastannut Salminen muistaa hyvin, miltä tuntui ensimmäisen kerran luottaa oman yrityksen asiat toisten käsiin. Nopeasti hän kumppaneineen huomasi, että ratkaisu oli ollut täysin oikea: ulkopuolelta tulleet uudet osaajat olivat paljon pätevämpiä hoitamaan juuri määrättyjä tehtäviä.

Saatujen kokemusten ansiosta rekrytointeja tehtiin lisää, ja ne vaikuttivat myös osakkaiden tehtäviin.

‒ Kun perustimme yrityksen, jokainen teki sitä, mitä osasi ja mistä tykkäsi. Myöhemmin oli hienoa huomata, miten luottamusta jakamalla yritykseen saatiin lisää osaamista, ja he toivat perässään taas uusia osaajia.

Salmisesta on täysin normaalia, että hänen omien tehtäviensä painopisteet voivat vaihdella nopeasti, sillä Efimassa muuttuviin tilanteisiin on pyritty vastaamaan ärhäkästi.

‒ Nopea reagointi muutoksiin tuo myös varmemmin kasvua.

Tavoitteet auttavat

Työntekijöiden palkkaaminen on aina iso askel pk-yrittäjälle. Jos rekrytointi jännittää, Salminen neuvoo lähtemään liikkeelle yrityksen tarpeiden kartoituksesta.

Kun esittää itselleen kysymyksen, millaista osaamista ja kuinka paljon sitä tarvitaan, rekrytointiprosessi on helpompi. Salmisesta pelkät taidot eivät kuitenkaan riitä.

Aina palkkaamista harkitessa on mietittävä myös sitä, sopiiko henkilö yrityksen kulttuuriin. Se on jopa osaamista, kokemusta ja motivaatiota tärkeämpää, hän muistuttaa.

Salmisen mukaan jokaisen työnantajan tulisi pitää mielessään yksi asia niin uusien kuin vanhojen työntekijöiden kohdalla.

‒ Kun työntekijälle on asetettu selkeät tavoitteet ja vastuut, hän pystyy täyttämään roolinsa varmemmin.

Keskittyminen helpompaa

Jo yritystä perustaessa Efiman osakkaille oli selvää, että he haluaisivat yrityksen taustalle neuvonantajien joukon. Siitä syystä heillä oli alusta asti toiminnan tukena advisor board.

Osakkaat uskoivat, että neuvonantajien osaamisesta ja kokemuksesta olisi hyötyä Efiman yritystaipaleella. Kun Salminen katselee vuosia taaksepäin, hän arvioi niin myös käyneen.

Tukiverkon avun ja tietämyksen ansiosta voidaan monipuolisesti arvioida uusia mahdollisuuksia ja välttyä myös turhilta riskeiltä.

Taustavoimaksi ammattilaisia

Neuvonantajien hyödyllisyyden vuoksi Efiman osakkaille syntyi lopulta ajatus myös ammattimaisen hallituksen muodostamisesta.

Startup-yrittäjät saattavat ajatella, ettei oma yritys välttämättä kiinnosta kokeneita konkareita. Näin ei Salmisen mukaan kuitenkaan ole.

‒ Kyselemällä, omia verkostoja hyödyntämällä, keskustelemalla ja tutun tuttujen avulla kannattaa kartoittaa tilannetta. Suomessa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita vilpittömästi käyttämään aikaansa ja jakamaan osaamistaan sitä tarvitseville, Salminen lisää.

Salminen uskoo, että ammattimaisesta hallituksesta syntyvät kulut antavat vastinetta yrittäjille moninkertaisesti.

Ammattimaisen hallituksen muodostamisessa Efiman osakkaat lähtivät liikkeelle kahdesta kysymyksestä. Ensiksi he pohtivat, mikä on omistajien tahtotila ja sitten millaista strategista osaamista yritys tarvitsisi lisää?

Salmisen mukaan ihmistuntemuksen ja rekrytointien kautta myös tietämys siitä, millaisia ihmisiä Efima tarvitsee taustalleen, on kehittynyt.

‒ Ensimmäiseksi asetimme tavoitteet sille, mihin pyrimme. Siitä se organisaation suunnittelu ja roolitus lähtevät.