Finnvera toi viime syksynä markkinoille uuden takaustuotteen, pk-takauksen. Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilän mukaan pk-takaus mahdollistaa pk-yrityksille lainarahoituksen saannin esimerkiksi investointi-, tuotekehitys- ja käyttöpääomatarpeisiin.

– Havaitsimme asiakastutkimuksista, että rahoituksen saatavuus hidastaa kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä. Syynä rahoitusongelmaan oli useimmiten juuri vakuuksien puute.

Ratkaisuksi ongelmaan Finnvera kehitti yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa uuden takaustuotteen.

– Pk-takaukselle on ollut selvästi tarvetta, sillä ensimmäisen puolen vuoden aikana sitä ovat hyödyntäneet jo sadat suomalaiset yritykset. Eniten takauksia on myönnetty Pohjois- ja Etelä-Suomeen, Heinilä kertoo.

Finnvera ei vaadi itselleen vakuuksia pk-takauksesta

Takauksen voi saada 12 500–150 000 euron lainaan. Takaus kattaa aina 80 prosenttia lainasummasta. Monista muista takauksista poiketen pk-takaus on vastavakuudeton takaus eli Finnvera ei vaadi itselleen vakuuksia. Heinilän mukaan tämä helpottaa osaltaan yritysten rahoituksen saantia jatkossa.

Pk-takauksen kulut yritykselle perustuvat takauksen kokonaismäärään. Finnvera perii takauksesta provision, joka riippuu yrityksen luottokelpoisuudesta ja voi olla enimmillään kolmen prosentin suuruinen. Lisäksi peritään yhden prosentin toimituspalkkio.

Kuluja ei laskuteta kertakorvauksena, vaan jyvitetään maksettavaksi kolmen kuukauden välein. Takauksen lisäksi asiakasyrityksen maksettavaksi tulevat luonnollisesti tavanomaiset pankkilainasta veloitettavat korko- ja toimituskulut.

Yrityksen on täytettävä kolme kriteeriä pk-takauksen saadakseen: Yrityksen on pitänyt toimia kolme vuotta ja sen täytyy olla luottokelpoinen eli Rating Alfa -luokituksen on oltava vähintään A. Lisäksi yli puolet yrityksen omistuksesta tulee olla henkilöomistajilla.

– Jos ensimmäinen tai kolmas kriteeri eivät täyty, yrityksellä voi olla kuitenkin mahdollisuus Finnvera-takaukseemme tai aloittaville yrityksille suunnattuun Alku-takaukseen, Heinilä sanoo.

OP hoitaa takauksen hakuprosessin yrityksen puolesta

OP:n yritysrahoituksen tuoteomistaja Hanna-Leena Lampénin mukaan pk-takausta voi hyödyntää OP:n myöntämissä euromääräisissä velkakirjalainoissa, kun asiakasyrityksellä on investointi, käyttöpääoma- tai tuotekehitystarpeita. Laina-ajat ovat pääsääntöisesti yhdestä seitsemään vuotta. Muiden rahoitustuotteiden kuten luotollisen tilin takaamiseen tuote ei sovellu.

– Otamme pk-takauksen puheeksi asiakkaan kanssa käydyssä lainaneuvottelussa, jos rahoituksen saaminen edellyttää lisävakuuksia ja asiakas täyttää pk-takauksen saamiseen vaadittavat kriteerit.

– Yrityksen taloudellisen tilanteen sekä kasvuhakuisuuden lisäksi arvioimme yritysjohdon osaamista ja kykyä hoitaa yritystä menestyksellisesti. Myös yrityksen ja sen taustahenkilöiden luottotietojen tulee olla kunnossa. Nämä ovat normaaleja kriteerejä lainaa myönnettäessä, Lampén sanoo.

OP hoitaa pk-takaukseen hakemiseen liittyvät käytännöt Finnveran kanssa, joten siitä ei synny asiakkaalle lisätyötä.

Takaus- ja lainapäätös syntyy yleensä alle viikossa

Takauspäätös syntyy nopeasti, sillä OP tarkastaa takauskriteerien täyttymisen ennakkoon ja tuntee usein takausta hakevan yrityksen pitkältä ajalta. Lampén arvioi, että aikaa takaus- ja lainapäätöksen saamiseen menee tapauksesta riippuen parista päivästä viikkoon.

Asiakkaan ei tarvitse lainapäätöksen jälkeen enää asioida pankkikonttorissa, sillä velkakirjan ja mahdolliset muut tarvittavat dokumentit voi allekirjoittaa sähköisesti.

– Finnveran pk-takaus on erittäin hyvä tuote sekä asiakkaan että pankin kannalta. Se parantaa oleellisesti monien asiakasyritystemme lainansaantimahdollisuuksia. Tällaista pk-yrityksille suunnattua takaustuotetta ei ole ollut, joten se tuli todella tarpeeseen, Lampén kiittelee.

Lue lisää pk-takauksesta Finnveran verkkosivuilta