Kun asiakkaina ovat suuret kansainväliset jättiyhtiöt, maksuaikana voi olla pahimmillaan jopa kuusikymmentä päivää − ja sitäkin halutaan venyttää. Rahat tulevat ärsyttävän myöhään ja ennakoimattomasti, mikä vaikeuttaa liiketoiminnan suunnittelua.

Yrityksen kassanhallinta lähtee liikkeelle liiketoiminnan suunnittelusta. Yritys pyrkii ennakoimaan ja ennustamaan tuloja ja menoja mahdollisimman tarkasti.

OP:n likviditeetinhallinnan ja sijoittamisen tarjoomajohtaja Janne Antilan mielestä rahoituksen suunnittelun pitäisi olla mukana jo tässä vaiheessa. Näin voidaan miettiä, mitkä ovat sellaisia yrityksen vaiheita, joissa on järkevämpää käyttää yrityksen kassan sijasta jotain muuta rahoitustapaa.

Saatavat voi myydä pankille

Otetaan esimerkiksi yritys, joka valmistaa erilaisia laitteita. Kun yhtiö saa tilauksen, kestää tuotteiden valmistus muutaman kuukauden. Sinä aikana yritykselle aiheutuu vain kuluja, jotka usein rahoitetaan kassasta.

Aina tämä ei kuitenkaan ole järkevin tapa. Jos yritys toimii vahvasti kausiluonteisella alalla tai maksuaikoja venytetään entisestään, ei välttämättä ole järkevää makuuttaa suuria summia yrityksen pankkitilillä.

Jos yritys haluaa pienentää käyttöpääoman tarvetta, yksi vaihtoehto olisi vaatia maksuja ennakkoon.

– Toisaalta ei ehkä kannata hakea ratkaisuja, jotka kurjistavat kumppania, Antila sanoo.

Siksi hän suositteleekin esimerkiksi saatavien myymistä pankille tai luoton hakemista saatavia vastaan.

– Se luo joustavuutta ja ennakoivuutta, Antila tiivistää.

Käytännössä ratkaisu siirtää riskiä pankille ja vapauttaa yrityksen keskittymään ydinosaamiseensa eli laitteiden valmistamiseen.

Aiemmin erilaisten saatavien myyminen kertoi yrityksen huonosta rahoitustilanteesta. Enää tällaista ajattelua ei ole.

– Se on ainoastaan järkevää käyttöpääomien tehostamista, jota käyttävät hyväkuntoiset yritykset.

Tililimiitillä joustavaa rahoitusta

Saatavien myyminen ei ole ainoa joustava rahoitustapa. Moni yritys on hakenut pankista joustavan tililimiitin.

– Näin yrityksen ei tarvitse varautua kaikkiin menoihin kassavaroilla, Antila sanoo.

Joustava tililimiitti sopii erityisesti tilanteisiin, joissa yritykselle tulee odottamattomia menoja. Menot voidaan myöhemmin paikata yrityksen tulovirroilla.

Usein yrityksen tilanne ei ole riippuvainen pelkästään asiakkaasta. Toisessa suunnassa ovat tavarantoimittajat. Joskus toimittajat voivat olla pieniä ja riippuvaisia muutamista asiakkaista, ja yhden asiakkaan häviäminen voi ajaa koko toimittajan suuriin ongelmiin. Siksi voi olla järkevää taata toimittajille tuloja tilauksesta etukäteen. Varsinkin, jos toimittajan tuottama tavara on elintärkeässä roolissa yrityksen valmistamassa laitteessa.

Tämä kuitenkin syö kassaa. Tässäkin pankki voi helpottaa tilannetta ja maksaa toimittajien laskut etukäteen ja veloittaa summat laitteiden valmistajalta myöhemmin.

Antila muistuttaa, että kaikki joustavat ratkaisut sopivat erinomaisesti tilanteisiin, joissa yrityksen liiketoiminta lähteekin hurjaan laukkaan, mutta tulot tulevat vasta myöhemmin. Kaiken kaikkiaan joustava rahoitus helpottaa yritystä keskittymään tuotteeseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Yhteistyöllä kohti menestystä

Kaikissa rahoitusratkaisuissa korostuu hyvä kumppanuus pankin kanssa. Antila kehottaakin yritystä pitämään rahoittajapankin kanssa säännöllisiä tapaamisia.

– Pankki on siinä mielessä hyvä kumppani, että se on nähnyt monenlaisia tilanteita ja voi suositella sellaisia ratkaisuja, jotka ovat toimineet muilla yrityksillä.

Usein ratkaisut ovat yhdistelmiä erilaisista rahoitustuotteista.

Antila kertoo, että usein kun on mietitty, miten sitoa mahdollisimman vähän pääomaa yrityksen liiketoimintaan, on yrityksen toiminta tehostunut muutenkin.

Hän muistuttaa, että vaikka joustava rahoitus helpottaa monissa eri tapauksissa yrityksen liiketoiminnan suunnittelua, voi joihinkin tilanteisiin perinteinen kerralla nostettu laina olla paras ratkaisu.

– Kaikki tapaukset ovat erilaisia.