Jos OPn luottoanalyysiyksikön johtajalta Ville Kolehmaiselta kysyttäisiin, miksi pk-yrittäjän kannattaisi kiinnostua liiketoimintansa erilaisista tunnusluvuista, hän nostaisi yhdeksi merkittävimmäksi syyksi riskienhallinnan.

‒ Tilinpäätöstunnusluvut kertovat yhtiön suunnasta. Seurannan laiminlyönti on kuin auton kuljettaminen valoitta syyspimeällä, Kolehmainen vertaa.

Kun yrittäjä on selvillä, miten yrityksellä numeroiden valossa menee, on liiketoimintaa helpompi kehittää ja kasvattaa. Jos tunnusluvut tuntuvat ylitsepääsemättömän hankalilta, Kolehmainen kannustaa ottamaan yhteyttä omaan tilitoimistoon.

‒ Heidän kanssaan voi käydä läpi yrityksen tärkeimpiä lukuja ja tehdä arvioita siitä, missä mennään. Samalla yrittäjän omat analysointitaidot kehittyvät.

Yrityksen kehityksen ja nykytilanteen lisäksi olisi hyvä luoda suuntaviivat sille, miltä yritys näyttää lukujen valossa ensi vuonna tai jopa seuraavan kolmen vuoden aikana, Kolehmainen ehdottaa.

Kun yritys hakee rahoitusta investointihankkeisiin, hyvä budjetti kassavirtaennusteineen auttaa niin yrittäjää kuin pankkia arvioimaan syntyviä hyötyjä ja yhtiön takaisinmaksukykyä.

Näihin yrityksen kirjanpidon tunnuslukuihin kannattaa kiinnittää huomiota ensimmäiseksi:

Liikevaihto

Yrittäjän kannattaa laatia yksinkertainen myyntibudjetti, ja seurata sitä tiiviisti ‒ mieluummin kuukausittain kuin vuosittain. Budjettiin syntyvät poikkeamat täytyy ymmärtää. Tällöin yrittäjä pystyy reagoimaan liikevoiton vääränlaiseen kehitykseen nopeasti. Budjetoinnin ansiosta yrityksen liiketoiminnan kehittäminen on järjestelmällisempää.

Käyttökate ja liiketulos

Käyttökate on rahoittajien tyypillisesti seuraama kannattavuusmittari, mikä saadaan palauttamalla liiketulokseen poistot. Käyttökatteella yritys hoitaa esimerkiksi verot, mahdolliset vieraan pääoman korot sekä lyhennykset, pakolliset korvausinvestoinnit ja omistajille maksettavat osingot.

Yhtä oikeaa kannattavuustasoa on vaikea sanoa, sillä se riippuu toimialasta, markkinaolosuhteista ja hintakilpailusta. Kun liiketulos suhteutetaan myyntiin, voidaan kannattavuudelle kuitenkin antaa ohjeellisia arvoja. Hyvä liiketulosprosentti on yli kymmenen ja heikko alle viiden.

Maksuvalmius

Yrittäjän on tärkeä seurata rahavarojen kehitystä. Kassaennusteen kautta hän voi ymmärtää, kuinka paljon rahaa sitoutuu erilaisiin maksuihin päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Riittävän kassan ohella yrittäjä voi parantaa maksuvalmiuttaan neuvottelemalla itselleen edullisemmat maksuehdot niin ostojen kuin myyntien osalta. Myös kausivaihteluihin on mahdollista saada apua pankista. Esimerkiksi tililimiitin avulla voi tasoittaa yrityksen rahantarvetta hiljaisempina myyntikuukausina.

Tutustu OPn ratkaisuihin yrityksen käyttöpääoman rahoittamisessa