Ilman riittävää rahoitusta yrityksen pyörittäminen ja kehittäminen voi olla lähes mahdotonta. Yrityslaina on kätevä tapa rahoittaa niin yrityksen investoinnit, työvälinehankinnat kuin yritystoiminnan laajentaminenkin.

Moni kuitenkin säikähtää lainan edellytyksenä olevia vakuuksia, joilla varmistetaan lainan takaisinmaksu, jos yritys ajautuu maksukyvyttömäksi. Aivan suotta, vakuuttaa yritysrahoituksen product owner Hanna-Leena Lampén OP:sta.

– Oleellista rahoituksen myöntämisessä on, että yrityksen liikeidea, taloudellinen tilanne ja perustelut rahoitukselle ovat kunnossa. Myös yrityksen ja sen taustahenkilöiden luottotietojen tulee olla kunnossa. Vakuuksiin löytyy kyllä monia erikokoisille yrityksille sopivia vaihtoehtoja, Lampén kertoo.

Tuleeko reaalivakuus vai takaus? – tätä se tarkoittaa

Lainan vakuutena voidaan käyttää reaalivakuuksia, jolloin pantataan jotain rahanarvoista omaisuutta. Panttauksen kohteena voi olla esimerkiksi liikekiinteistö tai teollisuuskiinteistö. Jos yrityksen irtaimisto pantataan, puhutaan yrityskiinnityksestä.

– Jos yrityksellä ei ole vielä kertynyttä omaisuutta, yrittäjä voi myös pantata omaa omaisuuttaan, kuten asunnon, mökin, osakkeita tai metsää, Lampén luettelee.

Vaihtoehtoisesti vakuutena voidaan käyttää myös takauksia. Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jossa takauksen antaja, joko yrittäjä itse tai joku muu, sitoutuu vastuuseen yrityksen velasta.

– Omavelkaisessa takauksessa takaajalta voidaan vaatia maksua samalla tavalla kuin päävelalliseltakin lainan eräännyttyä. Toissijaisessa takauksessa käännytään takaajan puoleen sen jälkeen, kun on todettu, että velallinen ei pysty maksamaan lainaansa, Lampén kertoo.

Finnveran takaus vähentää muiden vakuuksien tarvetta

Varteenotettava vaihtoehto omaisuuden panttaukselle ja henkilötakaukselle ovat valtion omistaman Finnveran takaukset.

Esimerkiksi syksyllä markkinoille tuleva Finnveran pk-takaus on suunnattu kasvuhakuisille pk-yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta investointeihin, käyttöpääomaan tai tuotekehitykseen. Finnvera takaa 80 prosenttia lainamäärästä. Finnveran pk-takauksissa pankki tekee ensin luottopäätöksen ja hakee yrittäjän puolesta takausta Finnveralta.

– Lainan maksimimäärä on 150 000 euroa. Yritys maksaa Finnveralle takausprovision ja toimitusmaksun, Lampén kertoo.

Aloittaville yrityksille taas sopii Finnveran alkutakaus, jossa Finnvera takaa 80 prosenttia maksimissaan 100 000 euron lainasta. Aloittavaksi yritykseksi katsotaan toimija, jonka rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta. Lainan ehtona on, että pääosakkaiden omavelkaiset takaukset kattavat 25 prosenttia Finnveran takauksen määrästä.

– Tarjolla on paljon muitakin vaihtoehtoja erikokoisille yrityksille, Lampén lisää.

Pohdi näitä, kun mietit yrityslainan vakuuksia

1. Onko yrityksesi liikeidealla ja liiketoimintasuunnitelmalla mahdollisuutta menestyä?

Kaiken edellytyksenä on, että yrityksen liikeidea on uskottava ja sillä on realistiset mahdollisuudet menestyä. Ja jos takana on jo toimintavuosia, yrityksen taloudellisen tilanteen pitää olla vakaa.

2. Onko yritykselläsi omaisuutta, jonka voi pantata?

Esimerkiksi liiketila tai teollisuuskiinteistö voivat olla yrityslainan vakuutena. Myös yrityksen irtaimiston voi pantata. Irtaimisto eli yrityskiinnitys ei usein kelpaa ainoaksi vakuudeksi.

3. Hyödynnä Finnveran tarjoamat takaukset

Valtion omistama Finnvera tarjoaa erikokoisille yrityksille takauksia, jotka kattavat merkittävän osan rahoituksen vakuusvaateesta. Tällöin yritys voi käyttää mahdolliset omat vakuutensa myöhempiin rahoitustarpeisiinsa.

4. Mitä henkilökohtaista omaisuuttasi voisit käyttää vakuutena?

Jos yritykselläsi ei ole vielä kertynyttä omaisuutta, voit myös pantata omaa omaisuutta. Toinen vaihtoehto on käyttää henkilötakausta. Takaaja voi olla yrittäjä itse tai joku muu henkilö.

5. Valmistaudu huolella lainaneuvotteluun

Rahoituspäätöstä tehdessään pankin tulee ymmärtää, mihin tarkoitukseen lainaa ollaan hakemassa ja miten se parantaa yrityksen liiketoimintaa. Kaikki selvitykset, laskelmat ja analyysit auttavat. Lisäksi tarvitaan viimeisin virallinen tilinpäätös ja kuluvan tilikauden kirjanpitoajo, jos edellisestä tilinpäätöksestä on kulunut yli kuusi kuukautta. Tiedot mahdollisista tarjottavista vakuuksista ovat myös tarpeen.

6. Säilytä luottotiedot – vältä pikavippejä

Jotta yrityksen rahoituksen saaminen on sujuvaa, yrityksellä eikä sen keskeisillä toimijoilla saa olla maksuhäiriömerkintöjä. Pikavippitrendi on leviämässä myös yrityspuolelle. Kannattaa tutustua pikavippien todellisiin korkokustannuksiin.

Oletpa aloitteleva tai kokenut yrittäjä, OP:lta löydät rahoitusratkaisun yrityksesi tarpeisiin.

Lue lisää vakuuksista

Tutustu yrityksen rahoitusvaihtoehtoihimme

Hae yrityslainaa op.fi:ssä