Kun lähtee yrittäjäksi, ei kannata jäädä täysin yksin. Aloittelevalle yrittäjälle on tarjolla monenlaista apua – sekä taloudellista kuin myös verkostoja ja käytännön vinkkejä.

Tukea voi saada jo ennen yrityksen perustamista sekä sen jälkeen. Yrittäjän kannattaa tutustua ainakin seuraaviin vaihtoehtoihin:

Starttiraha

Starttiraha on yrittäjälle suunnattu henkilökohtainen taloudellinen tuki, joka auttaa pärjäämään yrityksen alkutaipaleella. Lue lisää starttirahasta.

Yritysneuvonta

Yritysneuvonta saattaa olla aloittelevalle yrittäjälle jopa kaikkein tärkein tuki. Kyseessä on maksuton palvelu, jota tarjoavat esimerkiksi Uusyrityskeskukset.

Yritysneuvonta auttaa aloittelevaa yrittäjää kirkastamaan suunnitelmansa, hiomaan liikeideaansa sekä tekemään käytännön asioita, kuten hakemaan starttirahaa.

Yritysneuvonta auttaa myös yrityksen jo perustaneita alkutaipaleella olevia yrittäjiä.

Kirjanpitäjä

Myös hyvä kirjanpitäjä on tärkeä tuki yrittäjälle. Hän tarjoaa apua paitsi kirjanpitoon myös yleisesti yrityksen kannattavuuden ja taloudellisen tilanteen arviointiin. Käytännön talousneuvot auttavat hahmottamaan paremmin yrityksen toimintaa.

Hyödynnä tuki rahoituksessa

Yritystoiminnan kannalta on tärkeää pohtia myös rahoitusta. Yrittäjä voi saada tukea rahoituksen hankkimiseen esimerkiksi Finnveralta, Business Finlandilta, pääomasijoittajilta tai piensijoittajilta.

Yksi tapa saada apua yritystoiminnan käynnistämiseen on perinteinen pankkilaina. Usein se vaatii vakuuksia, eikä kaikilla yrittäjillä ole niitä. Esimerkiksi Finnveran takaukset voivat tuoda apua tällaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi Finnveran alkutakauksen suuruus on maksimissaan 80 prosenttia koko lainan määrästä ja euromääräisesti enintään 80 000 euroa.

Finnvera tarjoaa yrittäjille myös erilaisia lainoja, kuten Finnvera-lainaa. Se on maksimissaan 50 000 euroa ilman muuta rahoitusta. Lainasumma voi muuten olla suurempi. Tutustu tarkemmin Finnveran lainoihin.

Business Finlandilla on puolestaan innovaatioseteli ja rahoituksia esimerkiksi nuorille innovatiivisille yrityksille.

Pääomasijoittajat

Jos kyseessä on startup, jolla on innostava liikeidea ja potentiaalia kovaan kasvuun, voi se kiinnostaa pääomasijoittajia. Tällaiset yritykset voivat hakea rahoitusta Finnish Business Angels Network ry:n eli FiBANin kautta.

Joukkorahoitus

Mahdollista on myös perustaa joukkorahoituskierros. Sen kautta piensijoittajat voivat antaa tukensa aloittavalle yrittäjälle, jos he pitävät liikeideaa kiinnostavana.

Verkostot

Myös verkostot ovat aloittavalle yrittäjälle elintärkeitä. Niistä aloittava yrittäjä voi saada vertaistukea ja neuvoja arkeensa. Tarjolla on monenlaisia vaihtoehtoja, kuten kauppakamarit, Suomen Yrittäjät ja Suomen Yrittäjänaiset. Myös uusyrityskeskukset tarjoavat paikallista toimintaa.

Koulutukset ja verkostoitumistapahtumat

Edellä mainitut tahot järjestävät yrittäjille sekä koulutuksia että verkostoitumistapahtumia. Koulutuksissa yrittäjä voi päivittää osaamistaan yritystoiminnan kannalta tärkeistä teemoista, kuten esimerkiksi verotuksesta tai lainsäädännöstä.

Tapahtumissa voi saada paitsi vertaistukea myös mahdollisesti uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi NewCo Helsinki ja OP järjestävät Yritystreffejä pääkaupunkiseudulla.

Juttuun on haastateltu palvelupäällikkö Toivo Utsoa NewCo Helsingistä

Lue lisää uuden yrityksen vakuutuksista ja siitä, millaista apua ja tukea tarjoamme alkavalle yrittäjälle ja yritykselle