Työnantajan näkökulmasta ammattimaisuus on tehokkuutta. Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen professori Monika von Bonsdorff sanoo, että keski-ikäiset ovat tuottavimpia työntekijöitä. Vuosien työkokemuksella monet asiat sujuvat ongelmitta.

– Keski-ikäisillä on usein hyvät työelämätaidot ja he ymmärtävät, kuinka työyhteisössä toimitaan.

Keski-ikäisinä voidaan pitää noin 45–55-vuotiaita. Von Bonsdorffin mukaan heillä on usein työuran tuoma itsevarmuus ja he pystyvät ottamaan vastuuta. Tärkeintä on kuitenkin se, että keski-ikäisillä työntekijöillä on uraa vielä jäljellä.

– Keski-iässä halutaan mahdollisesti tavoitella uusia asioita työelämältä. Sitä tapahtuu toki vanhempanakin, mutta se on harvinaisempaa, von Bonsdorff sanoo.

Keski-ikäisillä on harvoin ihan pieniä lapsia, jotka saattavat aiheuttaa yllättäviä poissaoloja. Toisaalta von Bonsdorff muistuttaa, että perheen ja läheisten vaikutus työelämään on yleensä positiivinen.

Yrittäjäksi keski-ikäisenä

Von Bonsdorffin mukaan tyytymättömyys työelämään saattaa sysätä jotkut keski-ikäiset työntekijät kohti yrittäjyyttä.

Tilastokeskuksen mukaan 45–54-vuotiaat ovat suurin ikäryhmä yrittäjissä. Heidän osuutensa kaikista yrittäjistä oli 27 prosenttia vuonna 2017.

Keski-ikäisenä yrittäjyys saattaa ruveta kiinnostamaan niitäkin, jotka ovat aiemmin sitä vieroksuneet. Toisaalta työelämän rakennemuutokset ja esimerkiksi alustatyön yleistyminen saattavat aiheuttaa ”pakkoyrittäjyyttä”, jolloin itsensä työllistäminen on käytännössä ainoa vaihtoehto.

Monelle yrittäjäksi ryhtyminen kuitenkin antaa mahdollisuuden hallita omaa työtään.

– Yrittäjäksi ryhtyminen saattaa tarjota hengähdystauon. Vaikka saavutetusta palkkatasosta joutuisi luopumaan, oma jaksaminen koetaan usein tärkeämmäksi, von Bonsdorff arvioi.

Yrittäjyys on keino pysyä työelämässä, vaikka muuten olisi vaarassa pudota sen ulkopuolelle. Keski-iässä alkaa helposti miettiä varasuunnitelmaa, jos jotain ikävää sattuu.

Stereotypiat ovat vain stereotypioita

Startup-kulttuuri ja digi-innostus nähdään usein nuorten miesten juttuna. Vaikka suhteellisesti miehet yrittävät naisia enemmän, stereotypia nuoresta startup-nörtistä ei pidä paikkansa.

– Menestyneimmät startup-yrittäjät ovat yli 45-vuotiaita, von Bonsdorff kertoo.

Professorin mukaan syitä tähän on useita: esimerkiksi taloudellinen, henkinen ja sosiaalinen pääoma.

Keski-ikäisenä tuntee enemmän ihmisiä kuin nuorempana. Lisäksi vanhemmiten taloudellinen tilanne on usein parempi kuin nuorena aikuisena. Keski-ikäisenä on ainakin paremmat mahdollisuudet päästä kiinni rahaan, jolla saa yritystoiminnan alkuun.

Yrittämiseen liittyvän taloudellisen riskin sietäminen saattaa olla keski-ikäiselle helpompaa kuin nuorelle aikuiselle.

Paljon tietotaitoa

Jos keski-ikäinen hyppää palkkatyöstä yrittäjäksi samalta alalta, asiaosaaminen on yleensä hyvällä tasolla. Lisäksi tämän hetken keski-ikäiset ovat tottuneet digitalisaation mukanaan tuomiin muutoksiin.

Von Bonsdorffin mukaan ikääntyvillä saattaa olla haasteita ymmärtää digitalisaation merkitystä. Keski-ikäiset taas ymmärtävät esimerkiksi verkkokauppaa ja uskaltavat tehdä investointeja yritystoimintaa helpottaviin digitaalisiin palveluihin. He luottavat siihen, että investointi maksaa itsensä takaisin.

Von Bonsdorff uskoo, että keski-ikäiset osaavat välttää yritystoiminnassa turhia riskejä. Keski-ikäisiltä työelämän koulimilta ammattilaisilta löytyy kuitenkin rohkeutta liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Yksilölliset erot ovat merkittäviä

Vaikka keski-ikäisten hyvien ominaisuuksien lista on pitkä, se ei ole koko totuus.

– Voi olla, että ikä ei ole merkittävin asia, von Bonsdorff pohtii.

Keski-ikäiset työntekijät eivät välttämättä ole yrittäjinä tai työntekijöinä parempia kuin muun ikäiset. Esimerkiksi jo eläkeikäisillä työntekijöillä on usein paljon arvokasta tietoa ja taitoa, jota ei voi kertyä kuin pitkän työuran aikana. Nuorilla on omat vahvuutensa.

Von Bonsdorff painottaa, että iän puolesta työntekijöitä ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen.

– Yksilölliset erot ovat suuria, jos vain ikä on mittari.