Yrityksen perustamiseen liittyy useita muistettavia ja päätettäviä asioita. Jotta yrittäjyyden ensiaskeleet olisivat mahdollisimman sujuvia, kokosimme aloittaville yrittäjille kattavan listan muistettavista asioista. Oheinen yrityksen perustamisopas käy myös läpi yrityksen perustamisen olennaisimmat vaiheet kohta kohdalta.

Yrityksen perustamisen vaiheet ja muistettavat asiat lyhyesti

Alla lyhyesti listattuna yrityksen perustamiseen liittyviä vaiheita. Aloittavan yrittäjän ja oman yrityksen perustamiseen liittyviin yleisimpiin kysymyksiin pureudutaan tarkemmin, kun jatkat lukemista listan jälkeen.

  • Liikeidean muotoilu
  • Yritysmuodon valinta
  • Liiketoimintasuunnitelman muotoilu
  • Aloittavan yrityksen tukien hakeminen
  • Aloittavan yrityksen rahoitus
  • Aloittavan yrityksen vakuutukset
  • Aloittavan yrityksen kirjanpito ja verotus
  • Yrittäjän verovähennykset

Liikeidea on yritystoiminnan aloittamisen perusta. Minkälainen on hyvä liikeidea?

Liikeidea on lähtöpiste, mistä uusi yrittäjä ponnistaa. Ilman hyvää liikeideaa on vaikea ryhtyä yrittäjäksi ja perustaa yritystä tai muotoilla liiketoimintasuunnitelmaakaan. Minkälainen sitten on hyvä liikeidea? Selvää on ainakin se, että idean tulisi olla sellainen, että se mahdollistaa liiketoiminnan, sille löytyy kysyntää ja se sisältää jotain, mitä muilla yrityksillä ei vielä ole. Ennen yrityksen perustamista kannattaa kerätä kattavasti tietoa perustettavan yrityksen tulevasta kohdemarkkinasta ja myös testata, kuinka potentiaaliset asiakkaat suhtautuvat ideaan.

Yritystoiminnan aloittaminen ja yritysmuodon valinta

Yritysmuodon tai yhtiömuodon valinta on olennainen osa oman yrityksen perustamista ja siihen vaikuttaa moni asia. Kuinka monta perustajaa yrityksellä esimerkiksi on ja kuinka suureen liikevaihtoon yritys tähtää. Suomessa suositut yritysmuodot ovat: toiminimi ja kevytyrittäjyys y-tunnuksella tai ilman, joista puhutaan usein nimellä yksityinen elinkeinonharjoittaja (esim. monet freelancerit), osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osuuskunta. Näiden lisäksi on toki muitakin yrittäjyyden muotoja, kuten franchising, joka mahdollistaa yrityksen perustamisen valmiilla ja testatulla liiketoimintamallilla ketjuyrityksen osana.

Osakeyhtiön perustaminen lyhyesti

Suomen suosituin yritysmuoto on osakeyhtiö (oy), joka erottaa yrityksen ja yrittäjän talouden toisistaan. Toiminimiyrittäjä on itse taloudellisessa vastuussa yrityksen toiminnasta, mutta osakeyhtiössä siirtyy taloudellista vastuuta yrittäjältä yritykselle. Osakeyhtiössä taloudellinen riski on tällöin pienempi kuin elinkeinonharjoittajalla. Osakeyhtiömuoto sopiikin hyvin riskialttiiseen toimialaan. Oy on toimiva yhtiömuoto myös silloin kun yrityksellä on useampi perustaja tai työntekijöitä, yritys tähtää kasvuun tai sillä on suuri rahoitustarve.

Toiminimen perustaminen lyhyesti

Suomen toiseksi suosituin yritysmuoto osakeyhtiön (oy) jälkeen on toiminimiyrittäjyys toiselta nimeltään yksityinen elinkeinonharjoittaja. Toiminimi sopii erityisesti yrittäjille, jotka myyvät omaa osaamistaan, ja yritystoiminnan ei odoteta kasvavan suuresti. Toisin kuin osakeyhtiössä, toiminimiyrittäjyydessä yrittäjä vastaa liiketoiminnasta henkilökohtaisella varallisuudellaan, jolloin tappiot myös osuvat yrittäjän omaan talouteen ja tulot ovat toimiyrittäjän omaa tuloa.

Tutustu yksityiskohtaisiin vinkkeihin yhtiömuodon valintaan liittyen:

Uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen perustamisen kulmakivi liikeidean ja yritysmuodon valinnan ohella. Liiketoimintasuunnitelma kannattaa laatia heti liikeidean tarkentumisen myötä, sillä sitä tarvitaan viranomaisten kanssa asioidessa ja rahoitusta hakiessa. Huolella tehty liiketoimintasuunnitelma kiteyttää yrityksen päämäärän, mutta se kertoo myös, miten ongelmatilanteista aiotaan selviytyä. Aloittavan yrittäjän onkin syytä tehdä esimerkiksi kannattavuuslaskelmat huolella. Hyvä liiketoimintasuunnitelma kertoo myös konkreettisella tasolla mitä yritys tekee, kenelle, miksi ja miten. Liiketoimintasuunnitelman rakentamiseen löytyy verkosta erilaisia ilmaispohjia, joita kannattaa hyödyntää suunnitelman muotoilussa ja yrityksen perustamisen alkuvaiheissa.

Saako yrityksen perustamiseen tukea ja mitä tukia aloittaville yrittäjille on?
Aloittaville yrittäjille on tarjolla erilaisia tukia, jotka auttavat yrittäjää rahallisesti alkuun.  Näitä ovat muun muassa starttiraha, palkkatuki ja maaseudun yritysrahoitus. Tukien myöntämisen ehtoihin kannattaa kuitenkin tutustua hyvissä ajoin jo ennen yrityksen perustamista. Esimerkiksi starttirahaa ei voi saada yritystoiminnan aloittamisen jälkeen.

Tutustu tarkemmin yrityksen perustamisen tukiin:

Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Yrityksen perustamiseen liittyy erilaisia kuluja ja nämä vaihtelevat yritysmuodon ja yrityksen toimialan mukaan. Yrityksen perustamisen hintaan ja perustamiskuluihin vaikuttavat myös, tehdäänkö yrityksen perustamisilmoitus sähköisesti vai paperilomakkeella. Yrityksen perustamisen hinnastoon voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla. Kevytyrittäjäksi ryhtyminen on ilmaista (lue lisää), mutta mikäli yrityksen haluaa merkitä kaupparekisteriin, tulee siitä erillisiä kuluja. Elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröidä yrityksensä, mikäli yrityksen harjoittama liiketoiminta on luvanvaraista, yrityksessä työskentelee joku perheen ulkopuolinen henkilö tai yrittäjän työtilat eivät sijaitse omassa kodissa.

Yrityksen perustamisen rahoitus

Aloittava yrittäjä ja uuden yrityksen perustaja tarvitsee usein oman pääoman lisäksi ulkopuolista rahoitusta. Luonnollinen kumppani uuden yrityksen rahoituksessa on yleensä pankki. Pankkilainan ehtona on kuitenkin uskottava liiketoimintasuunnitelma ja vakuudet, joita ovat reaalivakuudet ja takaukset. Erityisrahoitusyhtiö Finnvera auttaa tässä yrittäjäksi ryhtyviä uusille yrityksille suunnatulla alkutakaukselle, jonka hakeminen onnistuu suoraan esimerkiksi OP:n kautta. Pankkilainan lisäksi on muitakin rahoitusmuotoja yrityksille, kuten rahoituslimiitti ja luotollinen yritystili. Sopiva rahoitusmuoto oman yrityksen perustamisvaiheessa löytyy parhaiten keskustelemalla siitä pankin kanssa.

Yritystoiminnan aloittamisvaiheessa kannattaa myös hyödyntää pankin tarjoamia digitaalisia palveluita. Elinkeinonharjoittaja voi esimerkiksi OP:lla avata yritystilin ja tilata pankkikortin suoraan verkossa.

Tutustu tarkemmin yrityksen perustamiseen liittyviin rahoitusvaihtoehtoihin:

Aloittavan yrittäjän vakuutukset

Mitä vakuutuksia aloittava yrittäjä tarvitsee yrityksen perustamisvaiheessa? Yrittäjäksi alkavan vastuulla on sekä itsensä että työntekijöidensä vakuuttaminen. Lisäksi yritystoiminnasta riippuen, voi aloittava yrittäjä tarvita vakuutusta esimerkiksi toimitiloille tai työvälineille.

Tärkein yrittäjän vakuutus on lähes kaikille yrittäjille pakollinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Tämän lisäksi yrittäjän on syytä harkita tapaturmavakuutusta, joka tuo turvaa tapaturman tai sairastumisen keskeyttäessä yritystoiminnan.

Siinä vaiheessa, kun yrityksessä on myös työntekijöitä, pakollisiin vakuutuksiin kuuluvat työntekijöille otettavat työntekijän eläkevakuutus TyEL, lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Työnantaja vastaa myös työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksuista.

Mikäli yritys omistaa esimerkiksi ajoneuvoja, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta, tarvitaan henkilövakuutusten lisäksi myös muita yritysvakuutuksia.

Tutustu yrityksen autovakuutukseen

Kun vakuutustarpeita on paljon, kannattaa yksittäisten vakuutusten sijaan tutustua erilaisiin yrittäjän vakuutuspaketteihin. Aloittaville yrityksille on tarjolla myös paketoituja ratkaisuja, jolloin vakuutusten lisäksi yrittäjä saa yrityksen maksuliikepalvelut.

Tutustu tarkemmin tärkeimpiin aloittavan yrityksen vakuutuksiin:

Yrittäjän työttömyysturva ja sairaslomavakuutus

Yrittäjän työttömyysturva tai sairaslomavakuutus eivät varmasti ole ensimmäisenä mielessä yritystä perustaessa. Työttömyys ja sairastuminen ovat kuitenkin asioita, joiden mahdollisuus kannattaa tiedostaa ja joihin kannattaa varautua. Työttömäksi jäävä yrittäjä voi saada tukea työttömyyskassan tai Kelan kautta. Yrittäjille suunnattuun työttömyyskassaan kannattaakin liittyä, mikäli toivoo saavansa työttömyyden ajalta ansiopäivärahaa Kelan maksaman peruspäivärahan ja työmarkkinatuen sijaan. Yrittäjän sairastuessa on mahdollista saada Kelalta sairauspäivärahaa. Tämä tuki on sidottu palkansaajien ja yrittäjien veronalaisista palkkatuloistaan ja työtuloistaan maksamiin sairausvakuutusmaksuihin. Sairasvakuutusmaksujen maksuprosentit määritellään vuosittain ja niihin voi tutustua vero.fi:ssä. Lisäturvaa sairastumisen varalle saa toki myös vapaaehtoisilla tapaturma- ja sairausvakuutuksilla.

Tutustu tarkemmin:

Aloittavan yrittäjän kirjanpito ja verotus

Aloittavan yrittäjän pakollisiin tehtäviin kuuluu kirjanpito, ja kirjanpitäjän palkkaaminen voi näin ollen olla ajankohtaista jo yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. Kirjanpito helpottaa yritystoiminnan aloittamisen seuraamista taloudelliselta kannalta ja luo myös pohjan yrityksen verotukselle. Yritysmuoto vaikuttaa siihen, kuinka veroja maksetaan. Esimerkiksi toiminimiyrittäjän verotukseen kuuluvat yleensä ansiotulovero ja arvonlisävero eli alv.

Aloittava yrittäjä ei välttämättä ole kirjanpidon ja verotuksen asiantuntija. Tästä syystä yritystä perustavan kannattaakin harkita tilitoimiston puoleen kääntymistä ja kirjanpitäjän palkkaamista helpottamaan arkea. Parhaimmillaan hyvä kirjanpitäjä voi auttaa yritystä menestymään entistä paremmin.

Lue lisää yritysmuotojen verotuksesta ja kirjanpitäjän valinnasta:

Hyvän kirjanpitäjän neljä ominaisuutta

Eri yritysmuotojen verotus

Muista yrittäjän verovähennykset jo yritystä perustettaessa
Yrittäjänä syntyy paljon kuluja, joista voi saada verovähennystä. Yrityksen vähennyskelpoisia kuluja ovat lähtökohtaisesti kulut, jotka ovat syntyneet yrityksen tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä. Näiden lisäksi on paljon muita kuluja, joista myös aloittava yrittäjä voi saada verovähennystä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yrityksen perustamiskulut, työvälineet ja markkinointikulut.

Tutustu vähennyskelpoisten kulujen perusasioihin tarkemmin:

Elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut

Mikä yritykselle nimeksi ja logoksi?

Yrityksen nimen ja logon miettiminen voivat olla yrityksen perustamisen yksi hauskimmista, mutta myös vaikeimmista vaiheista. Yritysnimi ja logo ovat tärkeässä roolissa yrityksen tuotteiden ja palveluiden tunnettavuuden rakentamisessa ja myymisessä. Nimen ja logon miettimiseen kannattaakin käyttää aikaa ja testata niitä vaikka ystävillä ja perheenjäsenillä. Logon suunnittelussa on syytä harkita myös ammattilaisten apua.

Voiko alaikäinen perustaa yrityksen?

Alaikäinen eli alle 18-vuotias voi harjoittaa yritystoimintaa tietyin rajoituksin. Alaikäinen voi esimerkiksi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, mikäli alaikäisen edunvalvoja antaa suostumuksensa sekä allekirjoituksensa kaupparekisteri-ilmoitukseen. Alaikäisen oikeudet yritystoiminnan harjoittamiseen vaihtelevat kuitenkin yritysmuodoittain, joten mahdollisuuksiin ja rajoituksiin kannattaa tutustua yritysmuotokohtaisesti.

Tutustu tarkemmin yrityksen perustamiseen alaikäisenä:

Tukea ja apua yrityksen perustamiseen

ELY-keskukset ja TE-toimistot järjestävät yrittäjäksi aikoville ja aloittaville yrittäjille infotilaisuuksia ja koulutusta. Lisäksi yrittäjille löytyy tietoa ja tukea useilta eri sivustoilta. Kannattaa tutustua esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön Yritys Suomi -sivustoon, Suomen Yrittäjät -yrittäjäjärjestöön ja Uusyrityskeskuksen maksuttomaan neuvontaan. Yrityksen perustamista ja aloittavaa yrittäjää tukevat myös op.median Yrittäjän 100 oppia -videot.

Siinä vaiheessa, kun kaikki selvitykset on tehty ja suunnitelmat hiottu, on aika perustaa yritys. Yrityksen voi perustaa helposti verkossa. Kevytyrittäjäksi ryhtyvä voi puolestaan aloittaa yritystoiminnan kevytyrittäjyys-palvelun verkkosivuilla. OP Kevytyrittäjä -palvelun kautta saa automaattisesti myös Y-tunnuksen.

Sivutoiminen yrittäjyys

Sivutoiminen yrittäjyys on alati kasvava yrittäjyyden muoto. Se mahdollistaa yrityksen perustamisen ja yrittäjyyden kokeilemisen vaikka palkkatyön, opintojen tai eläkkeellä olon ohella. Sivutoiminen yrittäjyys tarkoittaakin sitä, että yrittäjä saa pääelantonsa jostain muualta kuin yritystoiminnasta, jolloin yrittäjyyden riskit eivät ole niin suuret kuin jos toimisi päätoimisena yrittäjänä. Sivutoimista yritystoimintaa voi helposti harjoittaa esimerkiksi OP Kevytyrittäjänä.

Kasvuyrittäjyys

OECD ja EU määrittelee kasvuyritykseksi yrityksen, joka työllistää vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia. Yritystoiminnan kasvua voidaan kuitenkin mitata myös liiketoiminnan kasvulla. Esimerkiksi EK:n selvityksissä kasvuyrityksiksi on luokiteltu yritykset, jotka ovat lisänneet liikevaihtoaan vähintään kymmenen tai yli 30 prosenttia kolmena peräkkäisenä vuonna. Kuten missä vain yrittäjyyden muodossa, kannattaa myös kasvuyrittäjyydessä kiinnittää huomiota riskeihin. Liian nopeasti tai väärällä hetkellä tehdyt kasvupyrkimykset voivat aiheuttaa merkittäviä tappioita.

Miksi yrittäjäksi? Yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet

Yrityksen perustamiseen ja yrittäjäksi ryhtymiseen liittyy plussia ja miinuksia, joita jokaisen yrittäjyydestä haaveilevan kannattaa punnita. Oletko valmis ottamaan enemmän vastuuta omasta työstäsi ja sen vaikutuksista sekä sietämään taloudellista epävarmuutta? Toisaalta yrittäjyys tuo vapautta määritellä omia tekemisiä ja toteuttaa työhön liittyviä haaveita juuri niin kuin itse haluaa. Yrityksen perustaminen tarkoittaa sitä, että sinä päätät.

Millaista on yrittäjyys Suomessa

Suomessa yrityksiä on 364 514, joista lähes 90 prosenttia työllistää 0-4 henkilöä (Tilastokeskus, Suomi lukuina). Toimialoittain tarkasteltuna eniten yrityksiä löytyy maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden parista sekä tukku- ja vähittäiskaupasta.

Yritysten kirjo on Suomessa yhtä laaja kuin yrittäjienkin, ja jokainen yrittäjä tuo yritykseensä oman persoonallisen leimansa. Olemme op.mediassa halunneet tuoda esiin mahdollisimman paljon erilaisia yrittäjätarinoita ja tukea sekä inspiroida niiden kautta niin kaikkia yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta haaveilevia kuin jo kokeneitakin yrittäjiä. Tämän lisäksi tarjoamme yrittäjille vinkkejä ja apua yrityselämän eri vaiheissa asiantuntija-artikkelien muodossa.

Tutustu muun muassa näihin op.median yrittäjätarinoihin ja asiantuntija-artikkeleihin:

Menestyvän yrityksen tunnusmerkit

Taksiyrittäjyys

Kausiyrittäjyys

Yrittäjän uramuutos ja uudelleenkouluttautuminen

Perheyrityksen tarina

Yrittäjän palkka, esimerkkejä

Verkkokaupan perustaminen

Artikkeli on julkaistu alunperin OP Mediassa 22.4.2019.