Henkilöstö on yrityksen vahvin lenkki, sillä yrityksen tuottavuus syntyy viime kädessä työntekijöiden osaamisesta. Niinpä jo yrityksen perustamisvaiheessa on hyvä miettiä ja ennakoida sekä yrittäjän omia että hänen työntekijöidensä henkilöriskejä, jotta yrityksen toiminta voisi kasvaa ja kehittyä tasaisesti. Henkilöriskejä on myös tärkeää arvioida ja päivittää säännöllisesti.

Vakuutusasiamies, monialayrittäjä Joonas Mikkonen perusti vuoden vaihteessa yhdessä liikekumppaninsa Petter Beckfordin kanssa uuden 2020-luvun digitaalisen autokaupan, Becom Groupin, joka tuo Ruotsista huippuvarusteltuja, käytettyjä premium-autoja Suomen markkinoille.

Yrityksen myyntijohtajaksi he pestasivat jo aiemmista liiketoimintakuvioista tutun Edmund Lundin.

– Edmund on hyvä tyyppi, joka osaa lähestyä ja palvella asiakkaita niin, että tulosta syntyy. Yrityksemme tulevaisuus perustuu pitkälti hänen ammattitaitoonsa, joten haluamme pitää hänestä erityistä huolta. Olemme rakentaneet hänelle monipuolisen vakuutuspaketin, joka tuo turvaa erilaisten riskien varalta, Mikkonen kertoo.

Laajennettu terveysturva on kuin henkilöstöetu

Lakisääteisten pakollisten yritysvakuutusten lisäksi Lundille on hankittu esimerkiksi Pohjolan Ekstra Terveysturva -vakuutus, joka takaa välittömän hoitoonpääsyn yksityiseen hoitolaitokseen, jos työssä tai vapaa-ajalla sattuu tapaturma, tai henkilö sairastuu.

– Tällainen vakuutus on samalla henkilöstöetu, joka sitouttaa työntekijämme kehittämään liiketoimintaamme eteenpäin, Mikkonen sanoo.

Edmund Lund on samaa mieltä.

– Vakuuttaminen tuo lisää motivaatiota työhön. Arvostan sitä, että vakuutusasioista pidetään huolta puolestani niin, että voin keskittyä omaan ydinosaamiseeni eli löytämään asiakaskunnalleni mahdollisimman parhaat autovaihtoehdot, hän sanoo.

Yrittäjän omat riskit pitää myös punnita

Tyypillisiä henkilöriskejä ovat tapaturmat ja sairastumiset sekä uupumuksesta johtuva väsyminen. Yhtä lailla riskeihin kuuluvat väärät henkilövalinnat työntekijää palkatessa, tärkeän työntekijän menettäminen, ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, ammattitaidon vanheneminen sekä henkilö- ja työsuhderiidat ja niistä johtuva ilmapiirin huononeminen.

Myös omistajien kannattaa miettiä omia riskejään. Pienimmissä yrityksissä henkilöriskit kohdistuvat usein yrittäjään itseensä, jolloin ne voivat muodostaa merkittävän yrityksen toimintaa uhkaavan riskin.

Becom Groupin Mikkosella ja Beckfordilla on vakuutus henkilökeskeytyksen varalta, jos jommallekummalle heistä sattuisi jotain sellaista, mikä estäisi yritystoiminnan jatkamisen.

– Lisäksi henkivakuutuksella ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksella voimme pienentää omistajien riskiä ja varautua yllättäviin tilanteisiin, sairaustapauksiin tai työtapaturmiin, Mikkonen toteaa.

Lue lisää yrityksen ja yrittäjien vakuutuksista ja pyydä tarjous!

Tutustu työntekijän vakuuttamiseen