Ville Mäkinen keskusteli isänsä Jorma Niemen kanssa TavaraTaxin vetovastuun vaihdosta ensimmäisiä kertoja noin viisi vuotta sitten.

– Kävimme avoimesti läpi perheyrityksemme tulevaisuutta ja vertailimme näkemyksiämme, miten yritystä tulisi kehittää eteenpäin. Kun molemmat osapuolet ovat selvillä toistensa odotuksista, sujuu muutoksen läpivienti kivuttomammin, Mäkinen sanoo.

Perheyrityksen sukupolvenvaihdos voi hankaloitua, jos eläköityvä yrittäjä olettaa, että lapsilta löytyy halua jatkaa tehtäviä, ja sukupolvenvaihdos tehdään pakon edessä. Intohimo ja motivaatio perheyritykseen saattaa haalistua, jos lapset joutuvat odottamaan vuoroaan liian kauan tai rinnalle on ehditty rakentaa vaihtoehtoinen ura.

Selkeistä pelisäännöistä on sovittava

Oikean ajoituksen ja avoimen vuoropuhelun lisäksi on tärkeää sopia pelisäännöistä.

– Luopujan pitää antaa uudelle yrittäjälle tilaa kehittää liiketoimintaa näkemystensä mukaan. Toki yrityksen perustajan hiljaista tietoa kannattaa myös hyödyntää, Mäkinen sanoo.

TavaraTaxissa työnjako on selkeä. Ville Mäkisellä on vetovastuu yrityksen liiketoiminnan operatiivisesta toiminnasta ja kehittämisestä. Isä Jorma Niemi jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja osallistuu kehitysprojekteihin. Äiti Eija Mäkinen jatkaa talousjohtajan tehtävissä.

Perheyritys on arvovalinta

Ville Mäkinen, 35, on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt osallistua jo pitkään isänsä vuonna 1992 perustaman logistiikkayhtiön toimintaan monissa eri tehtävissä. Mäkinen on ollut kesätöissä trukkikuskina, osallistunut yrityksen tietojärjestelmän kehitystyöhön sekä muihin kehitysprojekteihin. Nykyisin neljältä paikkakunnalta valtakunnallisesti operoivan, pikakuljetuksiin erikoistuneen yhtiön vetovastuu ei kuitenkaan ollut Mäkiselle itsestäänselvyys.

– Nuorempana olin kiinnostunut järjestötehtävistä. Innostuin opiskeluaikoina myös politiikasta. Opiskelin kauppaopiston jälkeen johtamista Lapin yliopistossa, mutta perheyritykseen liittyvät arvot ja kaupallinen ala kiinnostivat kuitenkin enemmän, Mäkinen sanoo.

Kaksijakoinen korona

Mäkisestä tuli nyt 80 henkilöä työllistävän perheyrityksen toimitusjohtaja tämän vuoden maaliskuun alussa vain hetkeä ennen kuin koronaviruspandemia sysäsi markkinat poikkeusoloihin, asiakkaat etätöihin ja Uudenmaan hetkeksi säppiin.

– Alku toimitusjohtajana oli kieltämättä sokeeraava. Tilanne ei pelota minua, olivathan matalasuhdanteen merkit muutenkin jo aistittavissa. Yrityksemme on selvinnyt pahemmistakin paikoista viimeisten 30 vuoden aikana. Vaativissa oloissa ajatusten pitää säilyä kirkkaina ja on tehtävä tuplasti enemmän töitä. Vaikeat ajat voivat avata myös uutta bisnestä, kun herkin aistein kuuntelee ja seuraa, mitä ympärillä tapahtuu, Mäkinen sanoo.

Korona näkyy TavaraTaxin arjessa kaksijakoisena. Hygieniaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kuljettajille on jaettu käyttöön käsidesiä ja lähetysten kuittaustiedot tehdään käsipäätelaitteiden sijasta suullisesti. Sisäistä viestintää on lisätty, jotta kaikki työntekijät ovat selvillä ajantasaisesta tilannekuvasta.

Yritysten välisiin toimituksiin erikoistuneen TavaraTaxin asiakaskuntaa ovat rokottaneet tapahtumien ja messujen peruuntumiset. Uutta asiakaskuntaa on tullut esimerkiksi etätöihin siirtyneistä yrityksistä sekä lentoliikenteen kumipyöriin vaihtaneista asiakkaista.

– Kotitoimistojen perustamisten myötä kuljetamme läppäreitä ja muuta tietotekniikkaa vilkkaasti ympäri Suomea. Etenkin pikakuljetuksissa kumipyörä on nopea ja tehokas vaihtoehto, Mäkinen sanoo.

Sukupolvenvaihdoksen sixpack

Keskustele, älä oleta

Käy läpi jatkajien kanssa heidän motivaationsa ja odotuksensa yrityksen tulevaisuudesta. Molemminpuolinen luottamus on keskeistä muutoksen läpiviennissä. Avoin keskustelu on pakkoa parempi porkkana. Perheyritykseen liittyy arvoja, joita ei voi aina mitata rahassa.

Mieti eri vaihtoehtoja

Sukupolvenvaihdos perheyrityksessä ei aina edellytä toimitusjohtajan roolia. Myös jäsenyys hallituksessa voi olla ratkaisu, ja toimitusjohtajaksi halutaan ammattijohtaja. Perheyrityksen johtajuus- ja omistussuhteissa on tärkeää pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen sisarusten välillä.

Vetovastuun vaihto tuo uutta virtaa

Muutos virkistää usein liiketoimintaa ja tuo uutta energiaa tekemiseen. EK:n tutkimuksen mukaan 54 prosentissa perheyrityksistä liikevaihto on kasvanut sukupolvenvaihdoksen jälkeen.

Sovi pelisäännöistä

Kun valta ja vastuu vaihtuvat, myös päätöksenteko siirtyy uusille tekijöille. Muutos kannattaa tehdä myös näkyväksi esimerkiksi antamalla yrityksen autopaikka ja toimitusjohtajan huone uuden vetäjän käyttöön.

Puhkaise perheyrityskupla

Uudelta vetäjältä vaaditaan kykyä tarkastella kriittisesti perheyrityksen toimintaa ja kykyä kasvattaa liiketoimintaa. Uusi vetäjä: Älä sokeudu perheyrityskuplaan. Älä rakastu perheyrityksen historiaan, bisnekseen, tuotteisiin tai asiakkaisiin liikaa. Etsi rohkeasti uusia mahdollisuuksia.

Ulkopuolinen asiantuntija hallituksessa voi toimia hyvänä sparraajana, liiketoiminnan haastajana ja tuoreiden näkökulmien esiintuojana.

Entä jos jatkajaa ei löydy?

Moni hyvää liiketoimintaa harjoittava perheyritys hiipuu, jos perhepiiristä ei löydy jatkajaa. Silloin on hyvä keskustella ensin henkilökunnan kanssa, jos heidän joukostaan löytyy kiinnostuneita jatkamaan toimintaa. Toinen vaihtoehto on neuvotella yrityskauppoja tekevien yritysvälittäjien kanssa uusista omistajista.

Juttua varten on haastateltu TavaraTaxin toimitusjohtaja Ville Mäkisen lisäksi Perheyritysten liiton johtavaa asiantuntijaa Krista Elo-Pärssistä.

Tutustu Yrityksen sukupolvenvaihdos -oppaaseen!