Enkäten Alla tiders gärningar organiserades för tredje gången för andelsbankens ägarkunder. Andelsbankerna använder enkätsvaren när de planerar hur de kan stödja välbefinnandet för människorna och miljön i sitt eget område nästa år.

I år samlade enkäten cirka nästan 49 000 svar. Ägarkunderna fick välja den ansvarsfulla gärning som de tyckte är viktigast av dessa:

  • Vi begränsar klimatförändringen med lokala gärningar
  • Vi möjliggör sommarjobb för unga på OP:s bekostnad
  • Vi vägleder seniorer i att sköta digitala ärenden säkert
  • Vi lär barn och unga att spendera smart
  • Vi gör gärningar som gynnar närnaturen
  • Vi stöder barns och ungas hobbyverksamhet

Din andelsbank meddelar i sina kanaler, vilka ansvarsfulla gärningar som önskades mest i ert område.