I enkäten Alla tiders gärningar kan du berätta hurdana ansvarsfulla gärningar du önskar att vi gör. Utifrån resultaten genomför vi ansvarsfulla gärningar där de behövs mest. 

Kampanjen genomfördes första gången på hösten 2021 och 40 000 ägarkunder besvarade enkäten. Utifrån svaren har andelsbankerna på olika håll i Finland genomfört bl.a. undervisning i ekonomikunskap, stött ungas sysselsättning och anordnat guidningar i digital skötsel av ärenden.

Varje andelsbank använder enkätens svar i sitt beslutsfattande. Du kan följa med ansvarsfulla gärningar exempelvis på din andelsbanks webbplats och i dess sociala mediekanaler.

Svara senast 9.10.2022. Då du har berättat vad du väljer, tryck på Sänd. Du flyttas automatiskt till Tack-sidan, där du kan delta i utlottningen av biljetter till Mestarit-turnén. Läs mer op.fi/arvonta

Kaikkien aikojen tekoja suomeksi

Good deeds across time in English

Ägarkundskap i andelsbanken - för ditt liv