Apua, kellarini näyttää uima-altaalta! Rankkasateet voivat aiheuttaa yllättävän tulvan, ja pahimmillaan tulvavesi löytää tiensä asuinrakennuksen kellariin aiheuttaen mittaviakin tuhoja.

Korvaako kotivakuutus, jos sadevesi valtaa kellarin?

– Lähtökohta on se, että kotivakuutus korvaa ennalta-arvaamattomasta tapahtumista johtuvat vahingot, tuoteasiantuntijana Pohjola Vakuutuksessa työskentelevä Hannu Partanen sanoo.

– Rankkasateesta aiheutuva tulva menee aina siihen kategoriaan, joten kotivakuutuksen palo- ja luonnonilmiöturva tai putkistovuototurva korvaa kellarissa tapahtuneet vahingot. Kellarilla tarkoitetaan maapinnan alapuolella sijaitsevaa varastotilaa.

Poikkeuksia kuitenkin on – ja ne on hyvä tiedostaa.

Vakuutus korvaa rankkasadevahingon, kun vesi on tunkeutunut kellariin suoraan maanpinnalta tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta. Jos vesi pääsee kellariin maakosteutena seinän läpi, ei vakuutus korvaa vahinkoja, vaikka taustalla olisi rankkasade.

– Vakuutuksessa on rajoitusehdot myös rakennusvirhettä ja vesikattovuotoa koskien.

Jos rankkasadevahinko kuitenkin johtuu jostain ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta, kuten esimerkiksi sadevesikaivon poistopumpun rikkoutumisesta, vahinko voidaan korvata. Silloin olosuhde on tilapäinen, eikä johdu rakenteellisista puutteista.

– Yleensä ottaen vahingoilta voi välttyä parhaiten, kun rakennuksen sadevesijärjestelmät ja rakenteet on toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti. Myös katon ja salaojien kunnosta tulee huolehtia.

Kerrostaloasuja menettää kellarivahingoissa yleensä vain irtaimistoa, mutta omakotitalon omistajan kohdalla vahingot saattavat olla paljon suurempia.

– Omakotitaloasujalle on helpottava tieto, että irtaimiston lisäksi myös rakenteiden kuivaaminen ja kastuneiden pinnoitteiden uusiminen menevät vakuutuksen piikkiin, jos vahinko on korvattava.

Irtaimisto irti lattiasta

Kellarin kunnosta ja olosuhteista kannattaa kuitenkin huolehtia.

Maksettavaan korvaukseen vaikuttaa nimittäin se, miten kiinteistössä noudatetaan kodin turvallisuuteen liittyviä vakuutusehtojen suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita on laiminlyöty, vakuutusyhtiö tarkastelee, oliko suojeluohjeiden laiminlyönnillä yhteys vahinkoon.

Yksi oleellisimmista kellariin liittyvistä suojeluohjeista on varokorkeus.

– Kellarissa säilytettävän irtaimiston täytyy olla vähintään 10 sentin korkeudella lattiasta, esimerkiksi puisen kuormalavan päällä tai hyllyillä.

Mikäli rankkasadevahinko tapahtuu ja selviää, ettei varokorkeutta ole noudatettu, on mahdollisuus, että korvausta pienennetään. Jokainen tapaus käsitellään kuitenkin erikseen.

Korvattavan irtaimiston laadulla ei ole väliä. Kellarissa voi siis säilyttää myös arvokkaampaa tavaraa. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että maanpinnan alapuolisissa tiloissa sijaitsevalla omaisuus on alttiimpaa kosteusvahingoille.

Ennustetaan, että ilmastonmuutos tuo mukanaan yhä enemmän rankkoja sadekuuroja ja sadeveden tulvimista. Senkin takia kellarissa tapahtuvaan vesivahinkoon kannattaa valmistautua etukäteen.

– Terve järjenkäyttö on sallittua.

Juttu on julkaistu alunperin 27.10.2021 ja sitä on päivitetty 24.8.2022.

Kotivakuutus on turva kodille ja kodin tavaroille. Kotivakuutuksella suojaat kodin rakenteet, huoneiston osat ja irtaimiston esimerkiksi vesi- ja palovahingon varalta. Lue lisää.

Lue myös:

Myrsky kaatoi puun taloni päälle – mitä voin tehdä?