Perintömökin myyminen edellyttää, että osakkaat ovat yksimielisesti päättäneet myydä sen. Myyminen on helpointa hoitaa siten, että perikunta valtuuttaa yhden osakkaan asiainhoitajaksi, jonka kanssa välittäjä hoitaa myyntiin liittyvät käytännön asiat.

Ennen myymistä täytyy selvittää, että kaikki osakkaat ovat oikeustoimikelpoisia. Tämä siksi, että joku osakkaista on saattanut luopua perinnöstä, jolloin perintö on voinut siirtyä eteenpäin alaikäiselle tai leski on edunvalvonnassa. Jos joku osakkaista on vajaavaltainen, hänen puolestaan asioita hoitaa edunvalvoja, jonka tulee vielä saada lupa digi- ja väestötietovirastolta (entinen maistraatti). Tämä on välittäjälle arkipäivää.

Usein perintömökit ovat perinteisiä kesämökkejä, eivätkä ne sovellu ympärivuotiseen käyttöön. Mökki on saattanut olla pitkään käyttämättömänä. Ennen myyntiä olisi hyvä selvittää, miten mökkiä on viime aikoina pidetty, milloin ja minkälaisia remontteja sinne on tehty sekä minkälaisia kuluja mökin ylläpitämiseen liittyy (kiinteistövero, tiemaksut, jätemaksut, vedensaanti).

Myynnin nopeuttamiseksi mökillä kannattaa käydä laittamassa paikkoja kuntoon, teettää kuntokartoitus ja pyytää arvio mökin hinnasta.

Yksi haluaa pitää mökin, muut haluavat myydä

Valitettavan usein perikunnat ryhtyvät kiistelemään siitä, mitä omaisuudelle tehdään eikä perintömökin kohtalosta päästä yksimielisyyteen. Yksi haluaa pitää mökin suvussa ja loput olisivat valmiita myymään. Tällaisessa tilanteessa on muutamia vaihtoehtoja:

Hän, joka haluaa pitää mökin, lunastaa muiden osakkaiden osuudet.

Muut osakkaat lunastavat erimielisen osakkaan osuuden.

Jos sopuratkaisuun ei päästä, voidaan hakea yhteisomistussuhteen purkua oikeusteitse, mutta se voi olla hidasta ja hankalaa.

Perintömökin yhteiskäyttö ja vuokraaminen

Jos perintömökki pidetään suvussa ja mökillä on useita käyttäjiä, kannattaa laatia selkeä kirjallinen sopimus osakkaiden kesken, jotta vältytään turhalta riitelyltä.

Yhteiskäyttösopimuksessa sovittavia asioita ovat muun muassa:

Kuka saa käyttää mökkiä ja milloin?

Kuka omistaa mökin irtaimiston?

Kuka ylläpitää ja huoltaa mökkiä ja sen irtaimistoa?

Miten mökistä aiheutuvat kulut jaetaan, ja kuka ne maksaa?

Mökin vuokralle laittaminen edellyttää perikunnalta yksimielisyyttä ja selkeitä pelisääntöjä. Perinteiset kesämökit eivät ole vuokramarkkinoilla kovin haluttuja, koska ne ovat usein melko vaatimattomasti varusteltuja. Jos pesässä on mukana vajaavaltainen, tarvitaan vuokraamiseenkin edunvalvojaa.

Mikäli perikunta päättää yksimielisesti laittaa kesämökin vuokralle, kannattaa myös tästä laatia selkeä kirjallinen sopimus perijöiden välillä, kuinka vuokraustoimintaa hoidetaan.

Perintömökkiin liittyvä byrokratia ja talousasiat

Peritystä omaisuudesta täytyy aina maksaa perintövero. Perintövero maksetaan mökillä perintöhetkellä olleen arvon mukaan. Lopullinen vero määräytyy toteutuneen myyntihinnan perusteella siinä vaiheessa, kun mökki myydään.

Myyntitilanteessa saattaa maksettavaksi tulla myös luovutusvoittoveroa. Sen suuruuteen vaikuttaa se, mikä arvo mökille on vahvistetussa perintöverotuksessa annettu.

Kiinteistönvälittäjää kannattaa hyödyntää perintömökin myymisessä, jotta asiat tulevat hoidetuksi lain mukaan. Kiinteistönvälittäjän velvollisuutena on kertoa verotukseen ja mökin myyntikuluihin liittyvistä asioista sekä huolehtia, että myynti tapahtuu oikein.

Välittäjän osuus päättyy kauppasumman siirtämiseen perikunnan tilille. Perikunnan vastuulle jää perinnönjaon ja rahojen jakaminen.

Kannattaa huomioida, että luovutusvoittovero saattaa olla moninkertainen perintöveroon nähden, joten mökin todellinen arvo tulee selvittää jo perunkirjoitukseen.

Perinnön lahjoittaminen

Oman osuuden perintömökistä voi lahjoittaa omille perillisille. Tällöin voi pidättää itsellään elinikäisen hallintaoikeuden, jolloin lahjaverotusarvo pienenee. Lahjoittaminen kannattaa hoitaa juristin kanssa. Tässä tilanteessa perinnön lahjoittaja maksaa perintöveron ja lahjan saajalle tulee lahjavero maksettavaksi.

Juttua varten on haastateltu OP Koti Turun Seudun kiinteistönvälittäjiä Markku Oksasta ja Esa Kaasilahtea.

Oletko hankkimassa mökkiä? Mökkilainaa kannattaa hakea heti kun mökin ostaminen tuntuu ajankohtaiselta.