Koti pitäisi laittaa myyntiin. Vaan miten valitsen kiinteistönvälittäjän? Mistä voin tietää, kenet kannattaa palkata?

Kiinteistönvälittäjän tehtävänä on auttaa sekä asunnon myyjää että potentiaalisia asunnon ostajia. Jotta välittäjä suoriutuisi tästä menestyksellä, hänellä pitää olla vahva substanssiosaaminen sekä riittävästi kokemusta.

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja, laillistettu kiinteistönvälittäjä Janne Särkkä kertoo, että nykyään asiakkaat lähtevät siitä, että välittäjällä on oltava ainakin perusasiat hallussaan.

– Vähimmäisvaatimuksena on, että välittäjä tuntee asuntokaupan lainsäädännön, osaa hinnoitella, ja että hän noudattaa hyvää kiinteistönvälitystapaa, Särkkä luettelee.

Perusasioiden osaaminen ei kuitenkaan aina riitä.

Tarvitaan suosituksia ja näyttöä

Tavallisen suomalaisen suurin taloudellinen investointi on oma koti. Siksi sillä on väliä, kenen vastuulle sen myyminen annetaan.

Yhä useampi asuntoaan myyvä edellyttääkin kiinteistönvälittäjältä perusosaamisen lisäksi todellisia näyttöjä. Janne Särkän mukaan välittäjä palkataan yhä useammin suositusten perusteella.

– Tai sitten asiakas hakee välittäjästä tietoa netistä tai käy tämän yleisellä näytöllä katsomassa, minkälainen hän on, Särkkä sanoo.

Hyvä kiinteistönvälittäjä on sosiaalisesti taitava. Hän osaa kohdata ihmisiä, kuunnella asiakasta ja antaa asiakkaalle tilaa. Hyvä välittäjä luo ympärilleen luottamuksen ilmapiirin.

– Ja hyvän myyjän ominaisuuksiin kuuluu myös erittäin hyvä yhteydenpito asiakkaaseen, Särkkä muistuttaa.

Kysy suoraan

Janne Särkkä kehottaa suhtautumaan kiinteistönvälittäjän valitsemiseen vähän kuin työhaastatteluun. Esitä siis reilusti suoria kysymyksiä.

Kuten, että kerro omista vahvuuksistasi. Kuinka hyvin tunnet tämän alueen? Entä taloyhtiön? Oletko myynyt tällaisia asuntoja ennen?

Sinua saattaa kiinnostaa myös se, minkälaista markkinointia kyseinen välittäjä tarjoaa asunnollesi. Tai se, ottaako hän kuvat itse vai käyttääkö ammattikuvaajaa? Miten välittäjä saa juuri sinun asuntosi erottautumaan joukosta edukseen? Entä onko välittäjällä mahdollisia ostajia valmiina?

Ja ehkä kaikista tärkein: mihin välittäjän antama hinta-arvio perustuu?

Älä ota hinnan perusteella

Kiinteistönvälittäjiltä saa usein eri hinta-arvion, mikä voi hämmentää myyjää. Särkän mukaan erot selittyvät tyypillisesti sillä, että osalla välittäjistä on vähemmän kokemusta.

– Suurin osa välittäjistä käyttää toteutuneita hintatilastoja arvioinnissaan, mikä on tietenkin hyvä asia, mutta asunnon hintaa ei voi arvioida pelkästään niiden perusteella, Särkkä sanoo.

Kuka tahansa voi tutustua toteutuneisiin kauppahintoihin ympäristöministeriön ylläpitämässä Asuntojen hintatiedot -palvelussa. Hinnat eivät kuitenkaan kerro esimerkiksi sitä, minkälaisia remontteja taloyhtiöissä on tehty tai on tulossa. Jos taloon on tulossa isoja remontteja, se yleensä laskee asunnon myyntihintaa.

Tai toisinpäin: asunto saattaa sijaita alueella, jossa hintataso nousee nopeasti. Kokenut välittäjä osaa ottaa tällaiset asiat huomioon.

Siksi välittäjää ei kannata palkata pelkästään sen perusteella, keneltä saa korkeimman hinta-arvion.

– Valistunut asiakas kysyy välittäjältä suoraan, mihin tämän antama arvio perustuu ja sitten päättelee itse, ovatko argumentit uskottavia, Särkkä sanoo.

Hintapyyntö on nimittäin tärkeä asia. Jos asunnosta lähtee pyytämään liian kovaa hintaa, myyntiaika varmasti pitenee. Ja silloin yleensä käy niin, että siitä saadaan lopulta myös huonompi hinta.

Huono välittäjä ei osaa olla läsnä

Mitkä sitten ovat vaaran merkit eli minkälaista kiinteistönvälittäjää ei ainakaan kannata palkata? Janne Särkkä kehottaa kiinnittämään huomiota välittäjän käyttäytymiseen.

Huonolla välittäjällä ei ole aikaa eikä hän ole asiakkaan seurassa läsnä. Siinä missä ammattimainen kiinteistönvälittäjä valmistautuu ottamalla asioista selvää jo ennen kuin tulee kohteeseen, huono välittäjä ei ole valmistautunut, ei tunne aluetta eikä tiedä toteutuneita hintoja.

Särkkä varoittaa valitsemasta välittäjää pelkän välityspalkkion perusteella. Voi nimittäin käydä niin, että halvin kiinteistönvälittäjä on lopulta kaikkein kallein.

Lain mukaan välitysliikkeen tulee kertoa nettisivuillaan palkkion suuruus arvonlisäveroineen. Suurimmalla osalla on käytössään kokonaispalkkio mutta muitakin versioita on. Asiakkaan kannattaa katsoa tarkkaan, mitä kenenkin välittäjän palkkio oikeasti sisältää.

Välitysliikkeiden llistahinnoista voi myös neuvotella, varsinkin suurimmissa kaupungeissa, joissa on paljon kiinteistönvälittäjiä.

Kiinteistönvälittäjän palveluihin kuuluvat ainakin:

  • asunnon hinnan arviointi
  • välityssopimuksen tekeminen ammattitaitoisesti
  • myyjän neuvonta ja opastaminen asuntokauppaan liittyvistä asioista
  • lehti-ilmoittelu ja muu markkinointi
  • asunnon esittely
  • tiedonanto ostajaehdokkaille asunnosta ja asuntokaupasta
  • tarjousten ja mahdollisen käsirahan vastaanottaminen
  • kauppakirjan laatiminen

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Löydä apua asunnon myyntiin OP Koti -sivustolta.