Nuohous tulee suorittaa vakituisessa asunnossa vuoden välein ja vapaa-ajan asunnossa kolmen vuoden välein. Ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto on nuohottava kerran vuodessa. Tulisijojen ja savuhormien säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta ja sillä ennaltaehkäistään muun muassa vaarallisia nokipaloja.

Savuhormissa syttyvä nokipalo saattaa sytyttää hormin vieressä olevat kattorakenteet palamaan. Sen takia nuohous on ehdottoman tärkeää suorittaa ajallaan ammattilaisen toimesta, Pohjola Vakuutuksen omaisuusvakuuttamisen tuoteasiantuntija Hannu Partanen sanoo.

Jos nuohous on tilattu ennen nuohouksen määräajan umpeutumista, mutta se myöhästyy nuohoojan hankalan saannin takia, ja tapahtuu nuohoamattomuudesta alkunsa saanut vahinko, ei vakuutuskorvauksia vähennetä.

– Lähtökohtaisesti tulisijoja ei kuitenkaan pidä käyttää, jos nuohousta ei ole suoritettu määräaikaan mennessä. Nuohooja kannattaa tilata hyvissä ajoin ennen kuin tarve vuotuiselle tarkastukselle on ajankohtainen, Partanen muistuttaa.

Mikäli nuohouksesta on kuitenkin muuten huolehdittu säännöllisesti, ei parin kuukauden viive aiheuta vakavaa vaaraa. Palon syynä on hyvin harvoin nuohoamattomuus, jos nuohous on teetetty säännöllisesti. Nuohoojan havaitsemat paloturvallisuutta heikentävät viat ja puutteet on aina korjattava ennen kuin tulisijaa saa käyttää uudelleen.

Sisäministeriön tilastojen mukaan rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista noin 15 prosenttia liittyy tulisijoihin ja savuhormeihin. Tulisijojen ja savuhormien paloista nokipaloja on noin kolmasosa.

– Vaarallinen virhearvio on se, että jos tulisija on ollut pitkään käyttämättä, niin sitä ei tarvitse nuohota. Yli kolme vuotta käyttämättä ollutta tulisijaa ei saa käyttää ennen kuin se on nuohottu ja tarkastettu, Partanen muistuttaa.

Nuohoojan työturvallisuus on kiinteistön omistajan vastuulla

Kiinteistön omistajan vastuulla on, että nuohoojan käyttämät kattoturvalaitteet eli talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja piipputikkaat ovat kunnossa, ja nuohooja pääsee turvallisesti suorittamaan työnsä. Kattoturvalaitteiden toimivuus on varmistettava myös talvella. Tikkaiden huono kunto voi estää nuohouksen suorittamisen.

– Meille tulee silloin tällöin ilmoituksia nuohoojille sattuneista onnettomuuksista, joissa syynä on esimerkiksi huonosti kiinnitetyt tikkaat. Kiinteistön omistaja on vahingonkorvausvelvollinen, jos nuohoojalle tapahtuu onnettomuus kattoturvalaitteiden puutteiden ja vikojen takia, Partanen kertoo.

Nuohousta ei missään tapauksessa saa tehdä itse, vaan se täytyy suorittaa ammattinuohoojan toimesta.

– Jos nuohouksen tekee itse ja sattuu nuohoukseen liittyvä vahinko, voidaan vakuutuskorvauksia vähentää, Partanen muistuttaa.

Perehdy kunnolla tulisijan käyttöön

Erityiseksi huolenaiheeksi Partanen nostaa harjaantumattomien tulisijojen käyttäjien tietämättömyyden velvollisuuksista ja tahattomat virhearviot.

– Energiansäästösyistä tulisijoja lämmitetään nyt monissa talouksissa, joissa ei välttämättä olla kunnolla perehdytty siihen, miten tulisijaa käytetään ja lämmitetään oikealla ja tehokkaalla tavalla.

Ennen tulisijan lämmittämistä kannattaa kerrata ohjeet siitä, miten tulisijaa käytetään ja lämmitetään oikealla ja tehokkaalla tavalla. Esimerkiksi kiinni unohdettu pelti saattaa aiheuttaa sisätiloissa savuvahingon. Pitkään käyttämättä olleen tulisijan lämmittäminen tulee aloittaa pikkuhiljaa, ettei esimerkiksi kylmä takka halkea tai hormiin ei synny ilmalukkoa.

– Tilastojemme mukaan ilmalukot aiheuttavat vuosittain savuvahinkoja. Ilmalukko syntyy, kun kylmää ja kosteaa tulisijaa lämmitetään liian nopeasti. Hormi näyttää ensin vetävän hyvin, mutta pölläyttää sitten kaikki savut sisälle, Partanen kertoo.

Uuden tulisijan asennuksessa tulee noudattaa tarkasti asennus- ja käyttöohjeita. Väärin asennettu hormi voi aiheuttaa tulipalon.

Tulisijaa ei saa koskaan jättää palamaan vartioimatta. On myös muistettava pitää huolta siitä, että takan edustalla ei ole mitään palavaa materiaalia. Takan tuhkaluukusta lentävät kipinät voivat sytyttää helposti ympärillä olevan materiaalin.

Lue myös:

Kodin paloturvallisuus kuntoon – Onko kodissasi nämä kolme asiaa?

Omakotitalon omistaja, tiesitkö tätä? Voit joutua korvaamaan talosi edustalla tai pihalla sattuvan liukastumisen kulut