Lumitilannetta kannattaa seurata tarkasti ja huolehtia, ettei talon tai rakennuksen katolle pääse kertymään painavaa lumi- tai jääkerrosta.

- Paksu lumikerros saattaa romahduttaa katon. Pinta-alaltaan pienten rakennusten katot kestävät yleensä hyvin lumikuormaa, mutta laajempien rakennusten katot ovat suuremmassa vaarassa. Myös kevytrakenteisten rakennusten katot voivat romahtaa helpommin lumen painosta, kertoo Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluista vastaava johtaja Markus Uimonen.

Asuinrakennuksissa riskit lumikuorman aiheuttamille tuhoille kasvavat erityisesti suojasäällä, suurien lumipyryjen aikaan ja lämpötilan vaihdellessa vuorokauden sisällä suuresti.

Jos katolle päässyt lumi tai jää lähtee liikkumaan, se voi hajottaa palo- ja lapetikkaat repien myös katon rakenteita auki. Myös räystäiden alla oleva irtaimisto ja esimerkiksi terassi voi myös olla vaarassa.

- Katon lumikuormista huolehtiminen on tärkeää, koska kotivakuutus ei pääsääntöisesti korvaa lumen tai jään painosta tai liikkumisesta katolle aiheutuneita vahinkoja. Kyseessä on normaali suomalaiseen talveen liittyvä ilmiö eikä mikään poikkeustilanne, Uimonen sanoo.

Vakuutus ei myöskään korvaa katolta putoavan lumen rakennukselle tai irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja.

Katoilta putoava jää ja lumi voi aiheuttaa myös henkilövahinkoja. Jos lumikuorman poistamisen laiminlyönnistä aiheutuu vahinkoa sivullisille, kiinteistön omistaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen.

Tee lumenpudotus turvallisesti

Lumen poistoa tehdessä on ehdottoman tärkeää huomioida työturvallisuus.

- Lumi lähtee usein yllättäen liikkumaan nopeasti ja isoina alueina, joten lumenpudottajan turvallisuudesta täytyy huolehtia. Käytännössä lumenpudottajilla on oltava aina kokoturvavaljaat, turvaköysi ja köyden pituuden säädin, Uimonen neuvoo.

Myös ympäristön turvallisuus on varmistettava, ettei kukaan jää pudotettavan lumen ja jään alle.

Muistilista lumikuorman seurantaan ja poistamiseen:

  • Seuraa lumikuormatilannetta esimerkiksi Ympäristökeskuksen lumikuormatilanne-sivustolta – tilanne voi muuttua nopeastikin ja alueellista vaihtelua on paljon.
  • Lumenpoistoon kannattaa palkata ammattilainen, jolla on käytössä oikeat työvälineet.
  • Huolehdi myös ympäristön turvallisuudesta lumen ja jään pudotuksen yhteydessä, ettei se aiheuta henkilö- ja esinevahinkoja.
  • Älä käytä teräviä työkaluja vesikaton lumenpoistoon. Huomioi, että varsinkin huopakatto vaurioituu herkästi - sen päälle on hyvä jättää suojaksi 10 senttimetrin lumikerros, sen katto kestää.
  • Jos lumi on jakautunut katolle epätasaisesti, aloitetaan sen pudottaminen paksuimmasta kohdasta.
  • Harjakatolta lumi tulee poistaa symmetrisesti molemmilta lappeilta, muuten vesikattoon tulee kova vääntö ja epätasainen kuormitus.
  • Tasakatolla lunta ei saa kasata, vaan se tulee pudottaa heti alas.
  • Ennen pudotusoperaatiota on hyvä selvittää myös pihakannen rakenne: kestääkö se esimerkiksi ajoneuvon painon, jos lunta kuljetetaan pois
  • Huolehdi henkilöturvallisuudesta: vaaroja voi tehokkaasti vähentää oikeilla välineillä, turvalaitteilla ja putoamissuojalla.

Miten toimia, jos lumi tai jää vaurioittaa kotia

Juttu on julkaistu alun perin 22.2.2021 ja päivitetty linkkien osalta 8.2.2022.