Tuntuvasti noussut energian hinta on viime aikoina puhututtanut myös taloyhtiöiden hallituksia. Lisäksi pohdittavaa ovat tuoneet EU:n ja valtion lainsäädännön vuoksi kiristyvät taloyhtiöiden energiatehokkuusvaatimukset.

OP järjesti toukokuussa webinaarin, jossa kerrottiin vinkkejä taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen sekä siihen, mihin päätöksenteossa olisi hyvä kiinnittää huomiota. Webinaarissa keskusteltiin myös energiatehokkuutta parantavien hankkeiden rahoituksesta.

Webinaarin asiantuntijoina olivat Motivan energiatehokkuudesta vastaava asiantuntija Minna Tolvanen ja ESG-asiantuntija Ulla Hansmann, joka vastaa OP:ssa kestävien ja vihreiden rahoitustuotteiden kehityksestä.

Miksi taloyhtiöiden osakkaiden tulisi kiinnostua energiatehokkuudesta?

Energiatehokkuudella tarkoitetaan energian käyttöä, jolla pyritään minimoimaan energiankulutus siten ja tuottamaan yhdellä megawattitunnilla mahdollisimman paljon energiaa.

– Energiatehokkuus tuo mukanaan taloudellisia säästöä ja samalla taloyhtiön tuottama hiilijalanjälki pienenee. Siksi taloyhtiön osakkaiden tulisi kiinnostua tästä, Minna Tolvanen sanoo.

Motivan energiatehokkuudesta vastaava asiantuntija Minna Tolvanen kannustaa taloyhtiöitä teettämään huolellisen energiatodistuksen.

Mihin taloyhtiö tarvitsee energiatodistusta?

Lain mukaan taloyhtiöiltä edellytetään energiatodistusta vuokraus- ja myyntitilanteessa. Jos energiatodistusta ei ole, ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ryhtyy toimenpiteisiin. Energiatodistus osoittaa energiatehokkuusluokan, johon taloyhtiö kuuluu. Tavoiteltavat tehokkuusluokat ovat A–C.

Taloyhtiön on tärkeää huomioida energiatodistuksen laatijan ammattiaito, jotta todistuksesta saadaan irti paras mahdollinen hyöty. Jos laskelmat perustuvat laskennallisiin taulukkoarvoihin eivätkä taloyhtiön todellisiin kulutusarvoihin, voivat vaikutukset energiatodistuksen merkittävään E-lukuun olla huomattavia. Sen seurauksena myös taloudelliset vaikutukset voivat olla suuria.

E-luvulla tarkoitetaan laskennallista ostoenergian tarvetta lämmitettyä pinta-alaa kohden. Taloyhtiössä E-lukuun vaikuttaa käytetty energiamuoto. Luku määrittelee energiatehokkuusluokan, johon taloyhtiö kuuluu.

– Tarkkojen laskelmien avulla energialuokkaa voi parantaa. Kannattaa hyödyntää ammattitaitoisia energiaraportin laatijoita, jotka laativat laskelmat huolellisesti, Tolvanen sanoo.

Miten taloyhtiön energialuokkaa voi parantaa?

Keinoja energialuokan parantamiseen on monia. Suurimmat vaikutukset taloyhtiö saa muuttamalla lämmitysmuotonsa energiatehokkaammaksi.

–  Lämmitysmuoto vaikuttaa suuresti E-lukuun ja sen perusteella määriteltävään energialuokkaan, koska E-lukua kuvaava kerroin määräytyy lämmitysmuodon mukaan, Tolvanen sanoo.

Suurin kerroin on fossiilisista energiaa käyttävillä lämmitysmuodoilla. Mitä energiatehokkaampi lämmitysmuoto on kyseessä, sitä pienempi kerroin on.

E-lukuun vaikuttavat toimenpiteet

 • Rakenteiden parannuskorjaukset, kuten ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistäminen. Ilmanvuotomittaukset kertovat, kuinka merkittäviä vaikutuksia tiivistämisellä voi saada aikaan.
 • Ilmanvaihto ja siinä mahdollisimman tehokkaiden laitteiden käyttäminen.
 • Vanhojen rakennusten ilmanvaihdon ja poistoilman muuttaminen painovoimaiseksi.
 • Tarpeenmukaisen valaistuksen käyttäminen.
 • Aurinkopaneelien tai muun uusiutuvan energian käyttöönotto.

Toimenpiteet, jotka eivät vaikuta E-lukuun, mutta vaikuttavat energiankulutukseen

 • Automaattiset hanat ja vedenpaineeseen vaikuttavat ratkaisut, jotka säästävät vedenkulutusta, kuten vakiopaineventtiili.
 • Saatto- ja rännilämmitykset.
 • Kylmiöt ja niiden käytöstä poisto.
OP:n ESG-asiantuntija Ulla Hansmann sanoo, että koroilta suojautuminen on vastuullista toimintaa.

Vihreää lainaa energiatehokkaisiin investointeihin

OP:lla on kunnianhimoinen vastuullisuusohjelma, jonka vastuullisuustavoitteet ohjaavat koko OP Ryhmän toimintaa.

– Haluamme kannustaa asiakkaitamme tekemään vastuullisia investointeja. Haluamme myös omilla teoillamme pyrkiä tekemään maailmasta paremman paikan, sanoo OP:n ESG-asiantuntija Ulla Hansmann.

Keväällä 2023 OP lanseerasi yritysasiakkailleen vihreän lainan, joka myönnetään kohteisiin, joilla on merkittävä ympäristövaikutus. Tällaisia investointeja voivat olla esimerkiksi energiatehokkuutta parantava rakennus-, remontointi- tai peruskorjaushanke, energiatehokas uudisrakentaminen, sertifioidut rakennukset, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tai vähäpäästöisen liikenteen infrastruktuurin rakentaminen.

Vihreä laina on tavallista lainaa edullisempaa, lainassa on parempi marginaali ja edullisempi hinta, siksi siihen liittyy tiettyjä vaatimuksia, jotka lainanhakijan tulee täyttää.

– Lainanhakijoiden luottokelpoisuus tarkistetaan aina, pelkkä vihreys ei riitä luoton myöntöperusteeksi.

Vihreän lainan edellytyksenä on tavanomaisten lainan myöntökriteerien lisäksi investointikohteen hankesuunnitelma ja energiatodistus. Energiaremontin rahoituksen myöntökriteerinä on 30 prosentin energiatehokkuuden parannus.

Lainan myöntäminen edellyttää myös vuosittaista raportointia hankkeen avulla saavutetuista hyödyistä.

Mikä on EIR-takaus?

EIR-takaus on kuin vihreä rahoitus, mutta kuitenkin oma erillinen tuotteensa eri kriteereineen. EIR-takauksella myönnetty laina on vihreän lainan tapaan edullisempaa.

EIR on Euroopan Investointirahaston riskinjakotakaus, joka helpottaa rahoituksen saamista vihreään siirtymään liittyviin hankkeisiin.

– Jos taloyhtiöllä on pienet vakuudet, EIR-takaus voi olla hyvä ratkaisu. Pankki arvioi tapauskohtaisesti tarvitaanko lainalle EIR-takausta vai ei. Näissä tilanteissa täytyy kuitenkin huomioida, että pelkkä takaus ei riitä, vaan taloyhtiön maksukyvyn täytyy olla kunnossa.

Korkosuojaus on vastuullisuutta

Korkokehitys on muuttunut rajusti viime aikoina. Ohjauskorko on tällä hetkellä lähellä neljää prosenttia.

– Mitä suurempi laina ja pidempi maksuaika on, sitä suuremmaksi korkoriski kasvaa. Tällaisissa tilanteissa korkosuojaus kannattaa ottaa.

Energiatodistus sisältää

 • Rakennuksen perustiedot.
 • Taloyhtiön laskennallisen energiankulutuksen.
 • Energialuokan, johon taloyhtiö kuuluu sekä yhtiön E-luvun. E-luvulla tarkoitetaan laskennallista ostoenergian tarvetta lämmitettyä pinta-alaa kohden. Taloyhtiössä käytetty energiamuoto vaikuttaa E-lukuun.
 • Tarkemmat tiedot siitä, kuinka laskelman tiedot on kerätty sekä tiedon taloyhtiön energiamuodosta.
 • Toteutuneen energiankulutuksen, jos tieto on saatavilla sekä vertailutiedon laskennalliseen energiankulutukseen verrattuna.
 • Toimenpide-ehdotukset, joiden avulla taloyhtiö voi säästää energiankulutuksessa ja pienentää omaa E-lukua.
 • Suosituksia rakennuksen käyttöön. Näillä ei ole vaikutuksia E-lukuun, mutta on suositeltavaa tehdä taloyhtiön energiankulutuksen säästämiseksi.

Lisätietoa energiatodistuksen tulkitsemiseen löydät Motivan sivuilta.