Oma asunto on useimpien suomalaisten suurin taloudellinen investointi. Yhtiökokous on puolestaan keskeinen keino vaikuttaa tähän omaan, merkittävään omaisuuteen.

Silti moni saattaa ajatella, ettei yhtiökokouksessa käsitellä oikeasti tärkeitä asioita tai että itsellä ei ole mitään annettavaa vaikeisiin asioihin.

Taloyhtiön yhtiökokoukseen voivat osallistua kaikki osakkaat, mutta kenenkään ei toki ole pakko.

Valmistautumiseksi riittää, että lukee yhtiökokouskutsun liitteineen. Kokouksessa voi myös esittää kysymyksiä.

Porvoon OP-Isännöintikeskuksen isännöitsijä Johan Nyholm kertoo, mitä asioita yhtiökokouksessa käsitellään ja miksi sinne kannattaa mennä.

1. Taloyhtiön talous

Yhtiökokouksessa käsitellään taloyhtiön tilinpäätös, joka kertoo yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätöksestä selviää muun muassa, mihin taloyhtiö on käyttänyt osakkailta kerättyjä vastikkeita.

2. Vastikkeet

Taloyhtiöt perivät osakkailta kahdenlaisia vastikkeita: hoito- ja rahoitusvastikkeita. Näiden lisäksi voidaan määrättyä tarkoitusta varten periä erillistä ennakkorahastoitavaa korjausvastiketta, jos taloon on tulossa iso remontti.

Vastikkeiden suuruudesta päätetään yhtiökokouksessa talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kokouksessa voidaan avata tarkemmin sitä, mistä vastikkeet koostuvat eli mistä osakas maksaa ja mitä hän vastikkeilla saa.

Johan Nyholm arvioi, että hoitovastikkeet nousevat maltillisesti tänä vuonna. Asuminen siis kallistuu hieman.

Korkojen nousu on yksi tekijä, joka voi vaikuttaa vastikkeisiin. Taloyhtiölainan korkosuojaus kannattaakin ottaa puheeksi. Korkosuojatun lainan etu on se, että ottaja tietää täsmällisesti tulevan lainan korkotason. Taloyhtiö voi arvioida lainanhoitokulut tarkasti ja välttää yllättävät vastikkeiden korotuspaineet.

Korkosuojaus antaa turvaa osakkaan omalle vastikkeelle koronnousua vastaan, mutta myös koronnoususta johtuvia muiden osakkaiden maksuvaikeuksia vastaan. Oman maksukyvyn lisäksi on siis syytä miettiä yhtiön etua ja muitakin osakkaita, koska lopulta yhtiölainasta vastataan yhdessä.

3. Sauna- ja vesimaksut

Talousarvion käsittelyn yhteydessä päätetään myös taloyhtiön perimistä vesimaksuista ja laajakaistamaksuista sekä käyttökorvauksista, kuten pesutupa- tai saunamaksusta tai pysäköintipaikan maksusta.

4. Remontit ja muu talon kunnossapito

Yhtiökokouksessa käsitellään taloyhtiön kunnossapitotarveselvitystä. Nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen on esitettävä kirjallinen selvitys sellaisesta yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeisiin tai muihin osakkaalle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitys ei ole päätös esimerkiksi putkiremontin aloittamisesta vaan hallituksen näkemys siitä, että tällainen remontti on mahdollisesti tulossa. Lain tarkoitus on saada taloyhtiöt kiinnittämään suunnitelmallisesti huomiota talon hoitoon pitkällä tähtäimellä. Iso ja kallis remontti ei siis voi tulla yllätyksenä osakkaille.

5. Taloyhtiön hallitus

Yhtiökokouksessa valitaan taloyhtiön hallitus, joka yhdessä isännöitsijän kanssa hoitaa talon juoksevia asioita. Hallitus on hyvä näköalapaikka talon asioihin. Yhtiökokouksessa osakkaat voivat ohjeistaa hallitusta - tai asettua itse ehdolle. Johan Nyholm muistuttaa, että talon pihaparlamentti ei voi päättää mistään.

6. Muita asioita

Kaikki asiat, joista päätetään yhtiökokouksessa, pitää olla esitettynä kokouskutsussa. Kokouksessa voi kuitenkin nousta esiin asioita esityslistan ulkopuolelta. Siellä voidaan keskustella kaikenlaisista asumiseen liittyvistä asioista. Johan Nyholmin mukaan järjestyssäännöt ja varsinkin taloyhtiössä tupakointi puhuttavat nykyään monissa yhtiökokouksissa.

Mikä on lakisääteinen yhtiökokous?

  • Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa jokaisen asunto-osakeyhtiön järjestämään yhtiökokouksen kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.
  • Yhtiökokouksen kutsuu koolle taloyhtiön hallitus.
  • Kokouksessa käsitellään taloyhtiön tilinpäätös, talousarvio, budjettikauden vastikkeet, kunnossapito sekä korjaushankkeet ja niiden rahoitus.
  • Joskus varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi taloyhtiö järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen. Sen kutsumisesta päättää hallitus.
  • Myös osakkaat voivat vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista, jos osakkailla on vähintään kymmenen prosenttia kaikista osakkeista. Tyypilliset ylimääräiset yhtiökokoukset liittyvät isoista remonteista päättämiseen.