Uusi vuosi ja uusi luottamustoimi – kevät on taloyhtiöiden hallitusten aikaa. Mutta mitä hallitustyö konkreettisesti tarkoittaa? Näillä OPn yrityspalveluasiantuntijan Christina Lindbladin vinkeillä pärjää myös aloittelija.

Kiinnostus on paras lähtökohta

Hallitus koostuu ainakin 3–5 henkilöstä. Heistä eniten vastuuta on puheenjohtajalla. Tämä neuvottelee pitkälti isännöitsijän kanssa.

Lindblad kertoo, että hallitustyö ei vaadi jäseniltään erityisosaamista. Mitä enemmän hallituksessa on eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä, sen parempi lähtökohta on. Erityisosaaminen ei ole välttämätöntä, vaan kiinnostus auttaa pitkälle.

– Tärkeintä on, että on kiinnostunut taloyhtiöstä ja sen taloudesta, rakennusteknisistä asioista tai vaikkapa viestinnästä. Hallitukseen toivotaan melko erityyppisiä osaajia. Ei ole hyvä, että siellä on pelkästään talousosaajia. Joku osaa tehdä paperit ja hoitaa talousasioita, kun taas toinen on ehkä enemmän rakennustekninen osaaja.

Hyvä viestinnän osaaja voi puolestaan auttaa yhteisöllisyyden luomisessa. Myöskään tunnelman nostatukseen kykenevän henkilön roolia ei kannata vähätellä.

Uuden hallituksen jäsenen kannattaa tutustua puheenjohtajaan ja isännöitsijään ja käydä läpi taloyhtiön historiaa ja tulevia suunnitelmia. Myös tilinpäätös ja isännöitsijätodistus auttavat hallituksen jäseniä pääsemään ajan tasalle.

Hallituksen jäsenten olisi suosituksen mukaan hyvä saada korvauksia kokouksista. Taloyhtiöstä itsestään riippuu, kuinka usein kokouksia järjestetään. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on usein muita enemmän, koska hänellä on eniten vastuuta ja työllistävin asema. Lindbladin mukaan palkkiot ovat noin 100–150 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous, hallitus, isännöitsijä – kuka tekee ja mitä?

Yhtiökokous koostuu taloyhtiöiden osakkaista, ja se valitsee hallituksen.

– Yleinen päätäntävalta kuuluu yhtiökokoukselle, johon saavat osallistua kaikki osakkaat sekä hallituksen jäsenet että isännöitsijä. Siellä valitaan hallitus. Se puolestaan valitsee isännöitsijän. Hän huolehtii juoksevista asioista. Voisi sanoa, että hän toimii taloyhtiön toimitusjohtajana.

Hallituksen rooli on valvoa isännöitsijän toimia ja huolehtia taloyhtiön kunnosta. Konkreettisilla teoilla ja hyvällä huolehtimisella voi olla rahallisesti tuntuvia hyötyjä. Jos esimerkiksi vanhan talon lähettyville rakennetaan uusia taloja, se saattaa nostaa hyvin hoidetun talon arvoa.

– Hallituksen lainmukainen rooli on huolehtia taloyhtiön hallinnasta, toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta, Lindblad kertoo.

Sen tehtäviin kuuluu myös osakasluettelon ja kaupparekisterin ylläpito. Hallitus edustaa aina osakkaitaan, ja yksi sen tärkeä tehtävä on selvittää, mitä osakkaat haluavat. Esimerkiksi asukaskyselyt auttavat selvittämään toiveita.

Lindblad kertoo, että kiinteistöalalla on myös yleistynyt taloyhtiön pitkän ajan strategian luominen. Se voi ulottua jopa 30 vuoden päähän, mikä tuo asuntokauppoihin läpinäkyvyyttä. Se myös selkeyttää hallituksen toimintaa.

– Taloyhtiön strategia kertoo, mitä taloyhtiössä halutaan tehdä ja millä tyylillä. Olisi hyvä, että taloyhtiöllä olisi järkevä strategia, jolla sitä johdetaan. Silloin hallituksen työskentely on selvää. Tiedetään, missä mennään ja millaisia hankkeita on tulossa.

Taloyhtiön hallitus – paikka laittaa naapurit aisoihin?

Entä paljonko valtaa yksittäisellä hallituksen jäsenellä on? Voiko kaikille naapureille määrätä esimerkiksi villasukkien käyttöpakon kovaäänisen kantapääaskelluksen takia? Lindbladin mukaan ei.

– Hallituksen toimivaltaa on rajoitettu. Se ei voi tehdä ihan mitä tahansa, kuten epätavallisia tai laajakantoisia asioita. Osakkeenomistajan hallinnassa olevan huoneiston käyttöön ei saa olennaisesti vaikuttaa. Myös vastikkeeseen vaikuttavat suuret peruskorjaushankkeet viedään kaikki yhtiökokouksen kautta.

Esimerkiksi lainaa ei voida ottaa pelkästään hallituksen päätöksellä. Hallitus on kuitenkin hyvä paikka tehdä aloitteita esimerkiksi talon ulkoasua koskevista asioista, kuten viime aikoina yleistyneistä talon seiniin maalattavista muraaleista. Hallitus voi käynnistää myös keskustelut vaikka kukkaistutuksista tai porraskäytävän maalaamisesta.

Kuinka eroan?

Jos hallitustyöskentely ei ole itselle mieluista, hallituksesta voi myös erota. Asiasta ilmoitetaan muulle hallitukselle, ja se hoitaa tilalle uuden jäsenen.

Hallituksen kokoonpanoon voidaan vaikuttaa myös yhtiökokouksen kautta. Näin esimerkiksi kaikkein vastahankaisimmista jäsenistä voidaan päästä tarvittaessa eroon.

Paikka tehdä muutos

Entä miksi hallitustyöskentelyyn liittyy usein niin paljon negatiivisia mielikuvia? Lindblad arvioi, että osasyy ovat asukkaille yllätyksenä tulevat asiat, kuten kallis putkiremontti. Tuolloin harmistus voi kohdistua nimenomaan hallitukseen.

– Negatiivinen palaute menee usein hallituksen kautta. Isot peruskorjaushankkeet voivat tulla osalle osakkaista yllätyksenä. Ihmisten rahatilanteet ovat erilaisia.

– Kun asunto on maksettu, se ei pysy sillä kunnossa. Rakennus rakennetaan oikeastaan perushankkeiden kautta uudelleen 50 vuoden välein, Lindblad jatkaa.

Hallitustyö on hänen mukaansa erityisesti paikka tehdä hyviä muutoksia.

– Enemmänhän hallituksella on potentiaalia tehdä positiivisia, hienoja asioita.

Lue myös:

Pitkien korkojen nousu jatkuu – taloyhtiölainan korkosuojaus on juuri nyt ajankohtainen