Suomalaiset ovat tunnetusti mökki-ihmisiä, ja poikkeusolot ovat lisänneet mökkeilyinnokkuutta entisestään. Mökin rauhassa olo on turvallinen, ja matkailukin on rajoittunut pakon sanelemana kotimaahan.

Etätyöskentelymahdollisuuksien lisääntyessä toiset haaveilevat muuttavansa kokonaan mökille. Vapaa-ajan asunnolla voi tietysti viettää aikaa niin paljon kuin haluaa – kunhan on kirjoilla vakituisella asunnollaan. Postitkin voi kääntää vuodeksi kerrallaan mökille.

Jos mökki on rekisteröity rakennusluvassa vakituiseksi asunnoksi, voi mökkikunnan vakiasukkaaksi ryhtyä pelkällä muuttoilmoituksella. Jos mökki on kuitenkin rakennusluvassa rekisteröity vapaa-ajan asunnoksi, ei vakiasukkaaksi ryhtyminen ole aivan niin yksinkertaista. Se, onko mökin käyttötarkoituksen muuttaminen loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi mahdollista, riippuu täysin kunnasta, joka päättää mahdollisesti tarvittavasta poikkeusluvasta.

- Ratkaisevaa on siis se, mikä on mökin rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus, kertoo OP:n lakimies Taru Vesterberg.

Mökin rakennusluvan mukaisen käyttötarkoituksen voi varmistaa mökin sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. 

- Jos mökki on rekisteröity vapaa-ajan asunnoksi, siellä ei juridisesti voi vakituisesti asua.

Vesterberg muistuttaa, että nykyisin ei enää saa rekisteröidä vakituisia asukkaita loma-asunnolle, vaan henkilö tulisi tässä tapauksessa merkitä vailla vakinaista asuntoa olevaksi. Ja se, että henkilö on virallisesti vailla vakituista asuntoa, saattaa vaikeuttaa monia viranomaisasiointeja, kuten passin saamista.

Mitä sanoo kaava?

Vapaa-ajanasunnoksi rekisteröidyn mökin omistajan kannattaa selvittää oman mökkikuntansa rakennusvalvonnasta kunnan noudattamat käytännöt siitä, voidaanko mökki muuttaa pysyväksi asunnoksi ja tarvitaanko rakennusluvan lisäksi poikkeuslupaa tai muita vastaavia suunnitteluratkaisuja.

- Jos loma-asuntoa havittelee vakituiseksi asunnoksi, on rakennuksen oltava teknisesti siihen sopiva. Mökin täytyy teknisiltä olosuhteiltaan vastata vakituista asuntoa, Vesterberg selittää.

Nämä määräykset koskevat esimerkiksi rakennuksen rakenteita, paloturvallisuutta, eristyksiä, energiatehokkuutta, viemäröintiä, lämmitystä, pesutiloja ja huonekorkeutta.

Vaikka mökin varustelu vastaisikin vakituisen asunnon varustelua, ei mökille saa muuttaa asumaan ottamatta huomioon sitä, mitä kaavoituksessa sanotaan.

- Kaava määrää, mitä rakennuksia kaava-alueelle saa rakentaa. Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii kaavoituksesta riippuen yleensä poikkeamisluvan, Vesterberg sanoo.

Poikkeamislupa kunnalta

Kaksi vuotta sitten lainsäädäntöön tuli huojennus, jonka mukaan kunnat voivat rakennusjärjestyksessään osoittaa kaavoittamattomia alueita, missä ei tarvita poikkeuslupaa vaan rakennuslupa riittää.

Valtaosa mökeistä sijaitsee Suomessa kuitenkin kaavoitetuilla alueilla. Jos poikkeuslupa vaaditaan, voi rakennuslupaa vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi hakea kunnan myöntämän poikkeamisluvan jälkeen. 

- Poikkeamisluvan saaminen vaihtelee kunnittain. Kunnan päätökseen vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka laajalti kunnan alue on asutettu, Vesterberg tietää.

Myös mökin yksilöllisellä sijainnilla kunnan alueella on merkitystä: sijaitseeko mökki kasvualueen liepeillä vai ei.

Jos mökki sijaitsee haja-asutusalueella, kunta tarkastelee päätöstä tehdessään erityisesti sitä, kuinka paljon muun muassa jäte- ja vesihuollon, tieverkon ylläpidon, koulukyytien ja muiden palveluiden tuottaminen haja-asutusalueelle maksaisi.

Lue myös: 

8 vinkkiä kesämökin ostajalle

Etsitkö mökkiä? Mökit ympäri Suomea löydät OP Koti -sivuilta.