– On tapahtumassa merkittävä toimintamallien muutos. Vaihdannan logiikka muuttuu ja kilpailijoita voi ilmestyä uusista suunnista. Alustataloutta voi hyödyntää kaikilla toimialoilla, joten kaikilla yrityksillä pitäisi olla perusymmärrys alusta- talouden mekanismeista, painottaa Johannes Koponen.

Koponen vastaa ajatushautomo Demos Helsingin uusista avauksista. Hän on tutkinut alustatalouden mahdollisuuksia liiketoiminnassa ja pyörittänyt itsekin alustatalouteen perustunutta startup-yritystä. Hän on myös kirjoittanut aiheesta viime vuodenlokakuussajulkaistunkirjan Alustatalous ja uudet liiketoimintamallit – kuinka muodonmuutos tehdään?

Kasvuyritykset hyödyntävät alustoja

Alustatalouden menestyjät omistavat palvelusta kerätyn asiakasdatan ja kanavat, joilla asiakkaat tavoitetaan. Ne keräävät valtavat määrät käyttäjätietoa ja hyödyntävät taitavasti kehittyneitä algoritmejaan. Näin ne osaavat yhdistää palvelun tarjoajat niiden käyttäjiin huomattavasti tehokkaammin ja tarkemmin kuin perinteiset toimijat. Lisäksi alusta synnyttää monia erilaisia vuorovaikutussuhteita, joista kaikki alustan toimijat hyötyvät.

Koposen laskelman mukaan 80 prosenttia kasvuyrityksistä hyödyntää jo erilaisia alustoja.

– Alustayritykset kasvavat yleensä nopeasti. Ne toimivat samaan aikaan useilla markkinoilla, jolloin syntyy usean voittavan kehän ketjuja. Voittavia kehiä voi verrata korkoa korolle -ilmiöön, sillä menestys ruokkii menestystä.

Kun alustatalousyritys saavuttaa hallitsevan markkina-aseman, on kilpailijoiden erittäin vaikea päästä mukaan kyseiselle markkinalle. Monopoliasemaan päässyt yritys pystyy keräämänsä datan, sen analysoinnin ja koneoppimisen avulla tarjoamaan asiakkailleen juuri heille sopivia tuotteita ja palveluita.

Alustatalous on muuttanut erityisesti toimialoja, jotka ovat aineettomia ja joita ei säännellä kovin rankasti.

– Jo aiemmin Spotify tuli CD-levyjen tilalle, Twitter korvasi paperista sanomalehteä ja Uber mullisti taksipalvelut. Nyt murroksessa ovat ruokatoimitukset ja ruokakauppa, Koponen luettelee.

Seuraavaksi alustatalous tulee aloille, joita on toistaiseksi suojeltu sääntelyllä.

– Esimerkiksi Amazonilla on yli miljoonan ihmisen työterveydenhoito vastuullaan. YouTube ja muut ilmaiset kanavat ovat jo merkittäviä oppimisen välineitä.

Alusta yhdistää

Alustatalouden logiikka perustuu Koposen mukaan usein ylijäämään. Jotain tavaraa tai palvelua on tarjolla paljon, tai kapasiteettia halutaan käyttää entistä tehokkaammin.

– Vertaisauton vuokraus on hyvä esimerkki hyödyntämättömän kapasiteetin eli yksityisautojen ottamisesta tehokkaampaan käyttöön. Esimerkiksi Kaliforniassa toimivan Getaround-palvelun kautta kuka tahansa voi tarjota autoaan vuokralle. Yksi merkittävä tunnuspiirre alustataloudessa on myös se, että alustayritykset eivät yleensä omista tuotteita, joita alustan kautta välitetään. Kun alusta tekee tuotteen tai palvelun helpommin saatavaksi tai halvemmaksi, alustan omistava yritys voi saada arvoa myös itselleen.

– Alustat yhdistävät eri osapuolia siten, että liiketoimintamallin osat ruokkivat toisiaan. Ruokalähettiyritys tuo ravintolalle uusia asiakkaita, jolloin myös ravintolat aktivoituvat. Syntyy hyvän kierre.

Eurooppa jälkijunassa

Maailman suurimmat alustatalousyritykset ovat saaneet alkunsa Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Jättimäinen Amazon heiluttelee vähittäiskaupanraken- nettajo Suomessakin. Myös kiinalaisten Alibaban ja Tencentin toiminta laajenee koko ajan uusille toimialoille.

– Maailman arvokkaimmista alustatalousyrityksistä vain 15 prosenttia on eurooppalaisia. Ruotsalainen Spotify on kärkipäästä. Kiinnostavia suomalaisia alustatalousyrityksiä ovat esimerkiksi Solved, Sharetribe ja Wolt, Koponen näkee.

Kirjassaan Koponen suosittelee, että alusta-ajattelun voi ottaa käyttöön minkä tahansa yrityksen ohjaamisessa. On arvokasta tuottaa erilaisten ryhmien kohtaamisia, mahdollistaa uusia markkinoita ja hyödyntää verkostovaikutuksia. Lisäksi hän suosittelee laajentamaan näkökenttää välit- tömistä kilpailijoista yhdentyviin toimialoihin. Uudet kilpailijat tulevat todennäköisesti sieltä, missä kehitys on nopeinta.

Sääntely ei ole pysynyt mukana kehityksessä

Alustatalous on synnyttänyt myös omat lieveilmiönsä.

– Alustayrityksille työskentelevät ihmiset, kuten ruokalähetit tai sähköpotkulautojen lataajat, putoavat lainsäädännössä työntekijöiden ja yrittäjien väliin. Heitä pidetään freelancereina, jotka ovat velvollisia hoitamaan oman sosiaaliturvansa, kuten eläke- ja tapaturmavakuutuksen. Koposen mielestä alustatalouden negatiiviset lieveilmiöt johtuvat siitä, ettei yhteiskunnan sääntely ole pysynyt teknologiakehityksen mukana.

Alustojen kautta välitettävien tavaroiden ja palveluiden verotukseen pitää miettiä uusia tapoja.

– Vaikka kohtaamme alustataloutta lähes joka päivä, ei sen työllisyysvaikutuksista ole pystytty tarkasti laskemaan. Arvioinnin vaikeus johtuu siitä, että alustatoiminta on usein osa-aikaista. Euroopan unionin alueella kuitenkin peräti kymmenesosa työikäisistä on joskus tehnyt alustataloustyötä.