Kun yritys toimii kansainvälisesti, se tarkoittaa usein uusia toimipisteitä ja yritysjärjestelyjä. Mittavina prosesseina ne saattavat kuitenkin heikentää organisaation hallittavuutta hetkellisesti.

OP Yrityspankin tarjoomajohtaja Janne Antila toteaa, että kompleksinen toimintaympäristö heijastuu väistämättä myös yrityksen kansainväliseen kassanhallintaan ja maksamiseen.

– Perinteisesti maksut ovat kulkeneet hitaasti, kustannusrakenne on ollut mutkikas, eri valuuttoja on ollut hankala käyttää ja asioiden selvittelyyn on hukkunut turhaan aikaa, Antila luettelee.

Onneksi nykyään kansainvälisen kassanhallinnan ja maksamisen käytänteet eivät enää nouse esteeksi, vaan perusasiat hoituvat entistä sujuvammin. Kehitysaskeleet ovat monelle yritykselle mieluisia, sillä maailmantilanteen jatkuva muutos vaatii reagointia.

Pandemia ja protektionismi leimaavat maailmankauppaa

Koronapandemia on värittänyt kansainvälistä kaupankäyntiä jo reilun vuoden ajan. Niinpä esimerkiksi eri myyntikanaviin suuntautuva kysyntä, markkina-alueiden tilanteet ja toimitusketjut ovat olleet myllerryksessä.

– Pandemia on läpivalaissut sen, miten moni yritys on riippuvainen tietyistä toimittajista. Hankintaketjut saattavat olla globaalisti todella verkottuneita, Antila havainnollistaa.

Epävarmoissa olosuhteissa hän kannustaa yrityksiä tiedostamaan paitsi oman myös kumppaneidensa tilanteen. Varautuminen helpottaa riskinhallintaa.

– Toimiva kassanhallinta ja tietoisuus omasta likviditeettitilanteesta ovat ykkösprioriteetteja. Maksuvalmiuden pitää toimia tilanteessa kuin tilanteessa, Antila tähdentää.

Pandemian lisäksi vapaan kaupan esteet ja markkinapakotteet ovat näkyneet viime aikoina esimerkiksi Iso-Britannian ja sen kanssa kauppaa käyvien maiden välillä. Brexit on Antilan mukaan esimerkki siitä, miten protektionismi nostaa alati päätään kansainvälisessä kaupassa.

Jos jotain hyvää nykytilanteessa on, niin digitalisaatio on tarjonnut uusia mahdollisuuksia kansainväliseen maksamiseen ja kassanhallintaan. Digiloikan ansiosta ei ole enää juurikaan väliä, missä markkinat todellisuudessa sijaitsevat.

Reaaliaikainen kassanhallinta parantaa maksujen seurattavuutta

Monelle kansainvälistä kauppaa tekevälle suomalaisyritykselle euroalue vastaa käytännössä kotimarkkinoita. Reaaliaikainen maksaminen onnistuu SEPA-tilisiirrolla alle 10 sekunnissa.

Eri valuutat tuovat maksamiseen omat haasteensa, jolloin maksujen kulkuun ja mahdolliseen selvittelyyn kuluu tavallista enemmän aikaa. OP:n käyttämässä Swiftin GPI-verkossa maksut välittyvät kuitenkin entistä nopeammin – jopa saman päivän aikana.

Antila sanoo, että nopeampi ja jopa reaaliaikainen maksaminen helpottaa kansainvälistä kassanhallintaa ja tukee siten koko yrityksen liiketoimintaa. Kun maksujen seurattavuus paranee, yrityksen toimintavarmuus kohenee.

– Asiakas voi itsekin seurata yrityksensä maksuliikennettä esimerkiksi OP Yritystalous -verkkopalvelun avulla. Läpinäkyvä toimintamalli on kaikkien etu, Antila huomauttaa.

Vaikka toisinaan esimerkiksi rahanpesun estävät velvoitteet saattavat hidastaa rahan liikkumista, ne ovat olemassa yhteiseksi hyväksi. Tällöin riskit ovat paremmin myös pankin hallussa, ja yrityksen jatkuvuus on taattu.

Kansainvälinen maksaminen saa tukea monipuolisista tilirakenteista

Kassan ja likviditeetin hallinnan merkitys korostuu kansainvälisessä liiketoiminnassa. Antila tarjoaa ratkaisuksi uudenlaisia monivaluuttaisia tilirakenteita ja virtuaalitilejä.

– Kun kansainvälisen maksamisen ja kassanhallinnan välineet ovat kunnossa, yritys pystyy toimimaan kustannustehokkaammin ja joustavammin. Eksoottisempikaan valuutta ei ole liiketoiminnan este, Antila näkee. 

Maksamisessa on kuitenkin olemassa paljon erilaisia transaktioita, jotka hinnoitellaan eri tavoin.

– Käytännössä erityyppisiä maksutapoja ei ole enää tarpeen käyttää, koska monesti ihan tavallinen maksu on globaalisti toimiva ratkaisu, Antila toteaa. 

Jokaisella globaalisti toimivalla yrityksellä on aina omat tarpeensa ja käytäntönsä. Siksi OP tarjoaa yrityksille myös henkilökohtaista tukea vaikkapa siihen, millaisella tilirakenteella yrityksen kannattaa toimia tai miten kumppanuuteen liittyviä riskejä voi hallita erilaisilla instrumenteilla. 

– Haluamme ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa entistä paremmin, jotta voimme tarjota kansainväliseen maksamiseen ja kassanhallintaan jatkossakin tehokkaita työkaluja.

Tarjoamme kokonaisvaltaisia rajat ylittäviä maksuliikeratkaisuja yritysten kansainvälisiin kassanhallinnan tarpeisiin. Lue lisää